งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Muntanavadee Maytapattana Health Promotion for the Children.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Muntanavadee Maytapattana Health Promotion for the Children."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Muntanavadee Maytapattana Health Promotion for the Children

2 Feeding & Nutrition

3 Nutritional Demand for the Children

4 Nutritional Demand for the Infant

5 Infant formula - 20 kilocalorie / 1 oz. Premature formula - 22-24 kilocalorie / 1 oz. Follow-on formula - For 6 months – 3 years - Protein 2-3 gram/ 100 ml.

6 Calculation of milk & water For infant - 100 kilocalorie /kg./day

7 Nutritional Demand for the Children

8 For children - Holiday & Sagar formula - 1 st 10 kg. = 100 kilocalorie /kg./day -2 nd 10 kg. = 50 kilocalorie /kg./day - Remained weight = 20-30 kilocalorie /kg./day

9 Nutritional Health Promotion for the Children Infant 6-12 months

10 อายุ ( เดือน ) นม มารดา / นมผสม ข้าวแป้งผักผลไม้โปรตีนมื้อ / วัน 6-7 เดือน 3-4 มื้อ / วันข้าวบดผักบดกล้วย แอปเปิล ไข่แดง / ตับ 1 24-32 ออนซ์ 4 ช้อน กินข้าว 1 ช้อน กินข้าว มะละกอ ส้ม ปลา 1 ช้อน กินข้าว เริ่มให้จาก ถ้วย 1 ครั้ง / วัน (2-3) ช้อนกิน ข้าว 8-9 เดือน 3-4 มื้อ / วันข้าวบด หยาบ ผักบด 2 ครั้ง / วัน ไข่แดง / หมู 2 16-32 ออนซ์ 5-61-2 ไก่ ดื่มนมจาก ถ้วย ช้อนกิน ข้าว ปลา 1-2 ช้อนกินข้าว 10-12 เดือน 3-4 มื้อ / วันข้าวต้ม หรือ ผักนุ่มหั่น 2-3 ครั้ง / วัน เนื้อสัตว์ทุก ชนิดนุ่มๆ 3 16-32 ออนซ์ ข้าวสวย นุ่ม ชิ้นเล็กๆ 2 ช้อนกินข้าว ดื่มนมจาก ถ้วย 6-8 ช้อน กินข้าว 1-2 ช้อน กินข้าว

11 Children & Adolescents

12 อาหาร ( ปริมาณ ) วัยเรียน (6-12 ปี ) วัยรุ่น (13-18 ปี ) พลังงาน ( กิโลแคลอรี )1,600-1,7001,800-2,300 ข้าว - แป้ง ( ทัพพี ) 6-78-10 เนื้อสัตว์ ( ช้อนกินข้าว ) 66-8 ผัก ( ทัพพี ) 34-5 ผลไม้ ( ส่วน ) 33-4 นม ( แก้ว / กล่อง ) 22 น้ำมัน ( ช้อนชา ) 33-5

13 Nutritional Health Problem Marasmus Kwashiokor Iron Deficiency Vitamin Deficiency -A, B1, B2, C, D Overweight Obesity

14

15

16

17

18 Nursing Care

19 References คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). ตำรา การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ( ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรี - วัน. พรทิพย์ ศิริบูรณพิพัฒนา. (2552). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 ( พิมพ์ครั้งที่ 7) โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบัน พระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : ยุทธริ นทร์ การพิมพ์ จำกัด. References

20


ดาวน์โหลด ppt Dr. Muntanavadee Maytapattana Health Promotion for the Children.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google