งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Promotion for the Children

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Promotion for the Children"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Promotion for the Children
Dr. Muntanavadee Maytapattana

2 Feeding & Nutrition

3 Nutritional Demand for the Children

4 Nutritional Demand for the Infant

5 Infant formula - 20 kilocalorie / 1 oz. Premature formula kilocalorie / 1 oz. Follow-on formula - For 6 months – 3 years - Protein 2-3 gram/ 100 ml.

6 Calculation of milk & water
For infant - 100 kilocalorie /kg./day

7 Nutritional Demand for the Children

8 For children - Holiday & Sagar formula - 1st 10 kg. = 100 kilocalorie /kg./day -2nd 10 kg. = 50 kilocalorie /kg./day - Remained weight = kilocalorie /kg./day

9 Nutritional Health Promotion for the Children
Infant 6-12 months

10 อายุ (เดือน) นมมารดา/นมผสม ข้าวแป้ง ผัก ผลไม้ โปรตีน มื้อ/วัน 6-7 เดือน 3-4 มื้อ/วัน ข้าวบด ผักบด กล้วย แอปเปิล ไข่แดง/ตับ 1 24-32 ออนซ์ 4 ช้อนกินข้าว 1 ช้อนกินข้าว มะละกอ ส้ม ปลา 1 ช้อน กินข้าว เริ่มให้จากถ้วย 1 ครั้ง/วัน (2-3) ช้อนกินข้าว 8-9 เดือน ข้าวบดหยาบ 2 ครั้ง/ วัน ไข่แดง/หมู 2 16-32 ออนซ์ 5-6 1-2 ไก่ ดื่มนมจากถ้วย ช้อนกินข้าว ปลา 1-2 ช้อนกินข้าว 10-12 เดือน ข้าวต้มหรือ ผักนุ่มหั่น 2-3 ครั้ง/วัน เนื้อสัตว์ทุกชนิดนุ่มๆ 3 ข้าวสวยนุ่ม ชิ้นเล็กๆ 2 ช้อนกินข้าว 6-8 ช้อนกินข้าว 1-2 ช้อนกินข้าว

11 Children & Adolescents

12 เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้าว)
อาหาร (ปริมาณ) วัยเรียน (6-12 ปี) วัยรุ่น (13-18 ปี) พลังงาน (กิโลแคลอรี) 1,600-1,700 1,800-2,300 ข้าว-แป้ง (ทัพพี) 6-7 8-10 เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้าว) 6 6-8 ผัก (ทัพพี) 3 4-5 ผลไม้ (ส่วน) 3-4 นม (แก้ว/ กล่อง) 2 น้ำมัน (ช้อนชา) 3-5

13 Nutritional Health Problem
Marasmus Kwashiokor Iron Deficiency Vitamin Deficiency -A, B1, B2, C, D Overweight Obesity

14

15

16

17

18 Nursing Care

19 References References
คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2553). ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับ ปรับปรุง ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรี-วัน. พรทิพย์ ศิริบูรณพิพัฒนา. (2552). การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 7) โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี : ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด.

20 Answer & Question


ดาวน์โหลด ppt Health Promotion for the Children

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google