งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QGIS 2.2.0 สพ. ญ. อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QGIS 2.2.0 สพ. ญ. อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QGIS 2.2.0 สพ. ญ. อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

2 Question I: จัดทำแผนที่โดยเลือกพื้นที่ที่ต้องการมา นำเสนอ ในการสอบสวนโรค ? ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

3 Proportion (/10 5 ) of mumps cases by district in Uttaradit province, Jan-Oct 2011 (n=141) Source of data: R506 surveillance data at Bureau of Epidemiology (BoE), Ministry of Public Health Faktha 0.03 Muang 0.03 Tron 0.05 Thapla 0.04 Nampad 0.10 Lublae 0.03 Banchook 0.06 Thongsankhan 0.05 Pichai 0.04 3

4 Sukhothai province Uttraradit province Muang 69% Tron 27% LubLae 1% Srinakhon 3% 4 Magnitude of student in school A, Uttaradit province, May-October 2011 (n= 64)

5 THE 1st FETPV CONFERENCE ON ANIMAL HEALTH SITUATION5 P: Pig, W: Worker, E: Environment, : One farm

6 Question II: จัดทำแผนที่โดยนำข้อมูลที่มีมาใส่ในแผนที่ เพื่อนำเสนอผลการสอบสวนโรค ?

7 21.817.97 11.44 24.85 13.96 Source of data: R506 surveillance data at Bureau of Epidemiology (BoE), Ministry of Public Health Mumps attack rate by province, Region Health office-9, 2011 (n=….) 7

8 8 Source: DLD Introduction (4) Goat population in Thailand by province, 2008 and 2012,

9 Common diagnosed diseases and problem in ill goat from passive and active surveillance in Thailand, 2008-2012 (n=490) 9 Bacterial diseases submitted provinces (n=332; 67%) Colibacillosis (n=26) Bacterial diseases Melioidosis (n=24) Pasteurellosis (n=24)


ดาวน์โหลด ppt QGIS 2.2.0 สพ. ญ. อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google