งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสสจ.เลย. ติดตั้ง Takis Client เมื่อการนิเทศงานฯ รอบที่ 1 –รพ. เชียงคาน –รพ. ผาขาว 19 ก.พ. 2557 –อำเภอเมือง รพ.สต.นาอาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสสจ.เลย. ติดตั้ง Takis Client เมื่อการนิเทศงานฯ รอบที่ 1 –รพ. เชียงคาน –รพ. ผาขาว 19 ก.พ. 2557 –อำเภอเมือง รพ.สต.นาอาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสสจ.เลย

2 ติดตั้ง Takis Client เมื่อการนิเทศงานฯ รอบที่ 1 –รพ. เชียงคาน –รพ. ผาขาว 19 ก.พ. 2557 –อำเภอเมือง รพ.สต.นาอาน รพ.สต.เพชรเจริญ รพ.สต.ชัยพฤกษ์ –อำเภอวังสะพุง รพ.สต.โนนสว่าง รพ.สต.ปากปวน การทดสอบระบบ ผลการดำเนินงาน สามารถส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูล ระดับจังหวัด ได้เป็นอย่างดี

3 ประชุมผู้ดูแลระบบของ รพ., สสอ. 21 ก.พ. 2557 จากการประชุมมีการขอปรับเปลี่ยนเส้นทาง การส่งข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลระดับจังหวัด เพื่อ:- - ลดภาระงานในระดับอำเภอ และ ความคล่องตัวในการตั้งค่าของโปรแกรม - การคืนข้อมูลให้ระดับอำเภอเพื่อใช้ ประโยชน์

4 Loei Health Datacenter Concept Server อำเภอ HosXP/ HOSxP_PCU Server สสจ. TAKIS Server รพ.เลย

5 Loei Health Datacenter Concept HosXP/ HOSxP_PCU Server รพ.เลย TAKIS Server สสจ.

6 26 ก.พ. 2557 (เมื่อวาน) ย้ายฐานข้อมูลระดับจังหวัด จาก สสจ.เลย ไปที่ รพ.เลย ติดตั้งระบบ Takis Data Center ที่ เครื่องแม่ข่าย รพ.เลย ขณะนี้สถานบริการที่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล ระดับจังหวัด ได้แก่ –รพ.สต.ท่าศาลา รพ.สต.สานตม อ.ภูเรือ –รพ.เลย –รพ.ภูเรือ –รพ.ด่านซ้าย

7 การดำเนินการต่อไป กำหนดติดตั้งโปรแกรม Takis Client ทั้ง จังหวัด (ดำเนินการโดย ผู้ดูแลระบบของ รพ./สสอ.) ระหว่างวันที่ 3-14 มีนาคม 2557 ประชุมผู้ดูแลระบบ รพ./สสอ. เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าในการติดตั้งระบบฯ วันที่ 18 มีนาคม 2557

8 เข้าดูระบบได้ที่ www.lo.moph.go.th เมนูระบบรายงาน หัวข้อ รวม link งาน ICT http://118.175.7.69/hinforeport_new/index.php/back_office

9


ดาวน์โหลด ppt งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสสจ.เลย. ติดตั้ง Takis Client เมื่อการนิเทศงานฯ รอบที่ 1 –รพ. เชียงคาน –รพ. ผาขาว 19 ก.พ. 2557 –อำเภอเมือง รพ.สต.นาอาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google