งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
พระรัตนตรัย ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 1 พระสาวกผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตาม คำสอนของพระพุทธเจ้า

3 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 1 2. ผู้ก่อตั้งพระพุทธศาสนาและค้นพบหลักธรรม

4 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 1 3. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วนำมาเผยแผ่

5 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 1 , 4 4. ทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนาและนำ หลักธรรมมาเผยแผ่

6 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 3 1 , 4 5. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ

7 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 3 , 6 1 , 4 6. สิ่งที่สามารถให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติตามสมควร แก่การปฏิบัติ

8 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 3 , 5 , 6 , 7 1 , 4 7. หลักความจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามกาลเวลา

9 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 , 8 , 6 3 , 7 1 , 4 8. ทรงเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมได้โดยพระองค์เอง

10 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ
wadthai.info/gallery/d/1552-1/029.jpg thrai.sci.ku.ac.th/files/images/bilan.preview.jpg 2 , 5 , 8 3 1 , 4 , 8 , 6 , 7 9. เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรม เป็นสาวกของ พระพุทธเจ้าที่พุทธศาสนิกชนควรสักการ บูชา


ดาวน์โหลด ppt ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google