งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชาสัมมนา I (02190697) วิชาสัมมนา I (02190697) Seminar I ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ (Asst.Prof.Wg.Cder.Sumit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชาสัมมนา I (02190697) วิชาสัมมนา I (02190697) Seminar I ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ (Asst.Prof.Wg.Cder.Sumit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชาสัมมนา I (02190697) วิชาสัมมนา I (02190697) Seminar I ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ (Asst.Prof.Wg.Cder.Sumit Suwan, Ph.D. (Asst.Prof.Wg.Cder.Sumit Suwan, Ph.D.)

2 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University HCRD dissertation Content/Area of focus Content/Area of focus Research designs/method Research designs/method Research philosophical Research philosophical

3 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ระดับบุคคล เน้นที่ตัวมนุษย์ เน้นที่ตัวมนุษย์ การเรียนรู้ของมนุษย์ตลอดชีวิต / การ เรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของมนุษย์ตลอดชีวิต / การ เรียนรู้ของผู้ใหญ่ การพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญงอก งาม การพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญงอก งาม การพัฒนาศักยภาพ / ความสามารถ ในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ / ความสามารถ ในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน / การเรียน แรงจูงใจในการทำงาน / การเรียน ความพึงพอใจในการทำงาน / อาชีพ ความพึงพอใจในการทำงาน / อาชีพ ความสุขในการทำงาน / ชีวิต ความสุขในการทำงาน / ชีวิต Content/Area of focus

4 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ระดับองค์กร เน้นทรัพยากร เน้นทรัพยากร มนุษย์ในฐานะหนึ่งในปัจจัยการ ผลิตขององค์กร มนุษย์ในฐานะหนึ่งในปัจจัยการ ผลิตขององค์กร การสนับสนุนให้องค์กรประสบ ความสำเร็จ การสนับสนุนให้องค์กรประสบ ความสำเร็จ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพ การฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพ องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้และทุนทาง ปัญญา การจัดการความรู้และทุนทาง ปัญญา Content/Area of focus

5 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University ระดับชุมชน / สังคม คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิต การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง / การเรียนรู้ของ ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง / การเรียนรู้ของ ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน / แต่ละชาติ วัฒนธรรมชุมชน / แต่ละชาติ การเสริมสร้างเศรษฐกิจ การเสริมสร้างเศรษฐกิจ การแข่งขันระดับประเทศ การแข่งขันระดับประเทศ Content/Area of focus

6 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University หลายศาสตร์ หลายแง่มุม หลายระดับ Content/Area of focus

7 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University สร้างความรู้ / ทฤษฎี ใช้ได้จริง แก้ไขปัญหา ได้ Content/Area of focus

8 ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University Research designs/method Quantitative Research Quantitative Research Qualitative Research Qualitative Research Mixed (Quantitative + Qualitative) Mixed (Quantitative + Qualitative) Action Research Action Research


ดาวน์โหลด ppt ดร. สุมิตร สุวรรณ.. Kasetsart University วิชาสัมมนา I (02190697) วิชาสัมมนา I (02190697) Seminar I ผศ. น. ท. ดร. สุมิตร สุวรรณ (Asst.Prof.Wg.Cder.Sumit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google