งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำโดย นาย พิริยะ รุ่งรอด ปวช.1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำโดย นาย พิริยะ รุ่งรอด ปวช.1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำโดย นาย พิริยะ รุ่งรอด ปวช.1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 จุดประสงค์ในการแต่งเพลง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย สมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานี วิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทรทัศน์รวมการ เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และศาลาเฉลิม กรุง ได้จัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่ง แผ่นดิน เพื่อให้ชาวไทยทั่วโลกใช้เป็นสื่อ สัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนักร้อง ร่วมขับร้องเพลงนี้ทั้งหมด 80 ท่าน ซึ่งเป็น จำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการจัดทำเพลงเฉลิม พระเกียรติ

3 เนื้อเพลง ( หญิง ) อัครศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวี ซึ้งกมล ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย ( ชาย ) เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชม สมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา ( หญิง ) ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา ( ชาย ) ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทนแก้ปัญหา ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี ( ชาย - หญิง ) ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี ไทยทั้งผอง ภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย


ดาวน์โหลด ppt เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน จัดทำโดย นาย พิริยะ รุ่งรอด ปวช.1 แผนก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google