งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2558 1 ทศวรรษ “ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ สร้าง โอกาส แรงบันดาลใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2558 1 ทศวรรษ “ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ สร้าง โอกาส แรงบันดาลใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2558 1 ทศวรรษ “ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ สร้าง โอกาส แรงบันดาลใจ และ อนาคต ด้วยการศึกษา ให้เยาวชนที่ ไม่สามารถเรียนต่อในระดับสูง เพราะประสบปัญหาทาง เศรษฐกิจ แต่มีความประพฤติดี และมีความตั้งใจเรียน ด้วย ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ถึง ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาสงขลานครินทร์ ตามศักยภาพของนักเรียนทุน จากการริเริ่ม เมื่อปี 2545 ของ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ ในขณะนั้น โครงการได้เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษา 2548 จำนวน 3 ทุน จากผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา เพื่อร่วมกันผลิตต้นกล้าคุณภาพ ให้ เติบโตเป็นต้นไม้ ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนคุณภาพของ สังคม ทั้งนี้หาดทิพย์ได้ ร่วมอุปถัมภ์ จำนวน 2 ทุน ภายใต้ ชื่อ กองทุน ร้อยตรี ดร. ไพโรจน์ รัตตกุล และ กองทุนบริษัท หาด ทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) ตั้งแต่ ปี 2550-2564 รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 741,000 ปัจจุบันมีทั้งหมด 84 ทุน สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี เป็นต้นไม้ที่พร้อมจะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ ใหญ่ และเป็นผู้ให้โอกาสแก่ต้นกล้าต้นต่อไป 4 รุ่น จำนวน 8 คน 9 มีนาคม 2558 นักเรียนทุน “ โครงการต้นกล้าสงขลา นครินทร์ “ ได้แสดงมุทิตาคารวะ ต่อ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้ริเริ่ม และ คณะผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ใน กิจกรรม “ มุทิตาคารวะ และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558” ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. piyamat/* 130358

2 รศ. ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ นายอนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานโครงการต้น กล้าสงขลานครินทร์ กล่าวความ เป็นมาและวัตถุประสงค์ piyamat/* 130358 คณะผู้อุปถัมภ์ทุน ครู อาจารย์ และ นักเรียนทุน

3 นักเรียนทุน แสดงมุทิตาคารวะ ต่อ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา นักเรียนทุนปัจจุบัน จำนวน 76 คน ระดับมัธยมปลาย จำนวน 48 คน ระดับอุดมศึกษา จำนวน 28 คน piyamat/* 130358 นักเรียนทุนที่ สำเร็จ การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จำนวน 4 รุ่น 8 คน

4 “.... คุณสมบัติของนักเรียนทุนต้นกล้า สงขลานครินทร์ ไม่ต้องเรียนดีมาก แต่ให้ตั้งใจเรียนจริงๆ เรียนได้ เมื่อ สำเร็จให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม และ เมื่อมีโอกาสก็ให้เผื่อแผ่ให้กับรุ่น น้อง ที่ไม่มีทุนให้ได้มีทุนบ้าง อย่าลืม ว่าเราเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อน... ” ท่านกรรมการ ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา และ ผู้ริเริ่มกล่าวให้ โอวาท แก่นักศึกษาทุน... piyamat/* 130358

5 ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษา ผ่านนาย อนุพาสน์ สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานโครงการทุนต้นกล้าฯ และ มอบ ต่อให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมรับมอบโล่แสดงความขอบคุณจาก โครงการฯ piyamat/* 130358

6 นายณรงค์ศักดิ์ สืบสาน อาชีพ เภสัชกร ตัวแทน นักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ตัวแทน นักเรียนทุน กล่าวขอบคุณ นางสาว รอกียา นิมมาน และ นางสาวอารุโนะ แยะฮะ ตัวแทน นักเรียนทุน ปัจจุบัน piyamat/* 130358

7 คณะทำงานโครงการทุนต้นกล้า ผู้อุปถัมภ์ทุนการศึกษา ถ่ายภาพ ร่วมกับ นักเรียนทุน คณะอาจารย์ piyamat/* 130358

8 นางสาว นวพร ( ผักบุ้ง ) แก้วแก่นจันทร์ นักเรียนทุนในความอุปถัมภ์ของ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัต ตกุล กรรมการผู้จัดการ สำเร็จการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขา พัฒนาการเกษตร เกียรตินิยม อันดับ 2 จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2556 ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง พนักงานสิ่งแวดล้อม แผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) “.... มันมีแรงผลักดันว่า ในเมื่อเราได้โอกาส นั้นแล้ว เราต้องใช้โอกาสที่ได้มาทำให้ดีที่สุด เพราะโอกาสอย่างนี้หลายคนก็ยังขาด หลายคน ยังต้องการโอกาสที่จะเรียนหนังสือ วัน ข้างหน้า หนูจะต้องเป็นผู้ให้ เหมือนที่ท่านให้กับ หนูและคนอื่นๆค่ะ.... ” piyamat/* 130358


ดาวน์โหลด ppt งานมุทิตาคารวะและพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2558 1 ทศวรรษ “ โครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ “ สร้าง โอกาส แรงบันดาลใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google