งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My school มานะ สามั คคี ซื้อ สัตย์ มีวินัย คำขวัญ โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My school มานะ สามั คคี ซื้อ สัตย์ มีวินัย คำขวัญ โรงเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 My school

3 มานะ สามั คคี ซื้อ สัตย์ มีวินัย คำขวัญ โรงเรียน

4 วิสัยทัศน์

5 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน บ้านไร่วิทยา

6 ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นเฟื้องฟ้า

7 อาคารเรียนต่างๆ

8 อาคาร : ประชาร่วมจิต ( อาคาร 1 )

9 อาคาร : วิทยปัญญา ( อาคาร 2 )

10 อาคาร : กาญจนาภิเษก ( อาคาร 3 )

11 อาคาร : เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ( อาคาร 4 )

12 แผนที่โรงเรียน

13 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ วิทยา นายวิชัย ยุชังกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน

14 รองฯ ฝ่ายบริหารงาน วิชาการ นางรุ่งนภา ธีฆะพร รองฯฝ่ายวิชาการ

15 รองฯ ฝ่ายบริหาร งบประมาณ นายเศวตชัย มณีเศวต รองฯฝ่ายงบประมาณ

16 รองฯ ฝ่ายบริหาร บุคคล นางวชิราภรณ์ รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายบุคคล

17 นายมนต์อิศวร รัตนะวงษ์ไชย รองฯฝ่ายทั่วไป รองฯ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

18

19

20 เว็บไซต์ โรงเรียน

21 ความประทับใจในโรงเรียน บ้านไร่วิทยา  ความประทับใจไม่มีวันหมด ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 6 ปี ที่ โรงเรียน “ บ้านไร่วิทยา " ได้ให้หลายสิ่งหลายๆอย่าง ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ที่จะหาได้จากที่อื่นไม่ได้ กว่าจะมาถึง ณ จุดๆนี้ได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่คอยให้ทั้งความรู้และความ ห่วงใยมาตลอดกับนักเรียนทุกๆคน และครูก็คอยเป็นผู้ที่ให้ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ซึ่งสถานที่แห่งความทรงจำคงจะเป็นที่ไหน ไปไม่ได้ นอกจากห้องโสตทัศน์ศึกษา หลังจากเลิกเรียนพวกเรา ทุกคนจะต้องมาขลุกอยู่ที่ห้องนี้ มาทำงานกลุ่มกันบ้าง เล่นคอมกัน บ้างและอื่นๆอีกมากมาย นาย เฉลิมชัย แป้นห้วย ม.6/2


ดาวน์โหลด ppt My school มานะ สามั คคี ซื้อ สัตย์ มีวินัย คำขวัญ โรงเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google