งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย. 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย. 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ 4. ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 5- ด้านอื่นๆ

3 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท ในรอบ 3 เดือน งบประมาณปี 2557 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2556 รายละเอียด เดือน รวม เฉลี่ยต่อ เดือน ร้อยละ ตุลาค ม พฤศจิก ายน ธันวา คม 1- ด้านกำกับทางหลวง 19423192301.17% 2- ด้านบำรุงรักษาทาง 6264093291,36445517.34% 3- ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ 5841760.22% 4- ด้านการมีส่วนร่วม / ประชาสัมพันธ์ 4185103981,32644216.87% 5- ด้านอื่นๆ 2,0291,5781,4565,0631,68864.40% รวม 3,09 7 2,54 7 2,21 87,8622,621100% สำนักอำนวยความ ปลอดภัย

4 กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย. 1. ด้านกำกับทางหลวง ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครทางหลวงชนบท 2. ด้านบำรุงรักษาทาง 3. ด้านความปลอดภัย แจ้งอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google