งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2556 กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย

2 สำนักอำนวยความปลอดภัย
ภาพถ่ายผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท 1.ด้านกำกับทางหลวง 2.ด้านบำรุงรักษาทาง 3.ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ 4.ด้านการมีส่วนร่วม/ประชาสัมพันธ์ 5-ด้านอื่นๆ สำนักอำนวยความปลอดภัย

3 ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท ในรอบ 3 เดือน
งบประมาณปี 2557 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2556 รายละเอียด เดือน รวม เฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 1-ด้านกำกับทางหลวง 19 42 31 92 30 1.17% 2-ด้านบำรุงรักษาทาง 626 409 329 1,364 455 17.34% 3-ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ 5 8 4 17 6 0.22% 4-ด้านการมีส่วนร่วม/ประชาสัมพันธ์ 418 510 398 1,326 442 16.87% 5-ด้านอื่นๆ 2,029 1,578 1,456 5,063 1,688 64.40% 3,097 2,547 2,218 7,862 2,621 100% สำนักอำนวยความปลอดภัย

4 จบการนำเสนอ กรมทางหลวงชนบท สำนักอำนวยความปลอดภัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google