งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557

2 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

3 การประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตร อำเภอ (DM) วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตร อำเภอลำลูกกา

4 โครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สร้างและพัฒนาสู่ความเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ( อกม.) วันที่ 16 ธันวาคม 2557

5 ร่วมการอบรมเกษตรกรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไส้เดือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห หมู่ที่ 9 วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เกษตรกร จำนวน 30 ราย

6 โครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรกรให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นและพืชใช้น้ำน้อย จังหวัด ปทุมธานี ปี 2558 วันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

7 อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ม. 14 ต. บึงทองหลาง วันที่ 19 และ 26 ธันวาคม 2557

8 ร่วมงานเปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่ 2558 ด้วย ข้าวคุณภาพ กข 57 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี นำ เกษตรกรไปร่วม 70 คน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2557. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ / กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google