งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305496 CPE Project 1 บทที่ 3. ภาพรวม บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม สอดคล้องกับขั้นตอนในบทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305496 CPE Project 1 บทที่ 3. ภาพรวม บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม สอดคล้องกับขั้นตอนในบทที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305496 CPE Project 1 บทที่ 3

2 ภาพรวม บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม สอดคล้องกับขั้นตอนในบทที่ 1

3 การเริ่มเขียน ขึ้นต้นบทที่ 3 ควรจะเริ่มย่อหน้าด้วย “ในบทนี้กล่าวถึง วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม เรื่อง......................ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้............... และ... ซึ่งรายละเอียดของแต่ ละหัวข้อจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป”

4 หัวเรื่อง 3.1 คือขั้นตอนที่ 1 ของการดำเนินโครงงาน 3.2 คือขั้นตอนที่ 2 ของการดำเนินโครงงาน... เรื่องที่สำคัญที่สุดคือ การออกแบบ การทดลอง การ ทดสอบ ฉบับสอบโรงร่างกับฉบับสมบูรณ์จะต่างกัน

5 บทที่ 3 ฉบับสอบโครงร่าง และฉบับสมบูรณ์จะต่างกัน

6 ต่างกันอย่างไร ฉบับสอบโครงร่าง จะเป็นการบอกว่าจะทำ อะไร อย่างไร ฉบับสมบูรณ์เป็นการบอกว่า ทำอะไรไปแล้ว และได้ผลเป็นอะไร

7 กิจกรรมปฏิบัติ เขียนเนื้อหาคร่าวๆ ว่ากลุ่มเราจะอธิบาย อะไรบ้าง นำมาปรึกษา ทีละกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt 305496 CPE Project 1 บทที่ 3. ภาพรวม บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงานวิศวกรรม สอดคล้องกับขั้นตอนในบทที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google