งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบรายงาน

2 การทำรูปเล่มรายงาน ต้องประกอบด้วย
1. หน้าปก 2. คำนำ 3. สารบัญ / สารบาญ 4. เนื้อหา 5. ภาคผนวก 6. บรรณานุกรม

3 1. หน้าปก จะต้องมี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ ชื่อผู้ที่เราจะนำเสนอ
1. หน้าปก จะต้องมี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ ชื่อผู้ที่เราจะนำเสนอ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไร ภาคเรียนที่เท่าไร ปีการศึกษาไหน

4 ตัวอย่างหน้าปกรายงาน
เรื่อง ชนิดของคำ โดย เด็กหญิง ณัฐกานต์ สังข์ประดิษฐ์ นำเสนอ คุณครูแพร จารุจินดา รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ตัวอย่างหน้าปกรายงาน

5 2. คำนำ เป็นการเขียนถึงวัตถุประสงค์ในการทำรายงานเรื่องนั้น
2. คำนำ เป็นการเขียนถึงวัตถุประสงค์ในการทำรายงานเรื่องนั้น ย่อหน้าที่ ๑ บอก - ความเป็นมา ย่อหน้าที่ ๒ บอก - ประโยชน์ ย่อหน้าที่ ๓ บอก - สรุป และขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ ตอนท้าย ลงชื่อ คณะผู้จัดทำ

6 เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรก จน หน้าสุดท้าย
3. สารบัญ / สารบาญ เป็นการแสดงสิ่งที่ปรากฏในรายงานทั้งหมด ตั้งแต่หน้าแรก จน หน้าสุดท้าย

7 ตัวอย่างสารบัญ สารบัญ หน้า คำนำ ๑ คำและองค์ประกอบของคำ ๒
คำนำ ๑ คำและองค์ประกอบของคำ ๒ ชนิดและหน้าที่ของคำ ๓ ภาคผนวก บรรณานุกรม ตัวอย่างสารบัญ

8 4. เนื้อหา และจะต้องเรียงตามลำดับตามหัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ
4. เนื้อหา เนื้อหาแบ่งแยกประเภท เนื้อเรื่อง ย่อหน้า จำนวนหน้า ตามความเหมาะสม และจะต้องเรียงตามลำดับตามหัวข้อที่ปรากฏในสารบัญ

9 5. ภาคผนวก คือ การนำเอกสารอ้างอิงมาใส่ในรูปเล่มรายงาน

10 6. บรรณานุกรม เป็นหนังสือที่เราใช้ศึกษาค้นคว้า หรือแหล่งที่มาของความรู้ที่เราใช้ทำรายงาน

11 วิธีการเขียนบรรณานุกรม
๑. นำมาจากหนังสือ ชื่อผู้แต่งหนังสือ, ชื่อหนังสือเป็นตัวหนา. จังหวัดที่พิมพ์ : ชื่อโรงพิมพ์, ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ๒. นำมาจากอินเทอร์เน็ต ชื่อเรื่อง, (ปีพ.ศ.ที่เข้าไปค้นหาข้อมูล). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : ชื่อเว็บไซด์เป็นตัวหนา

12 จบ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google