งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nickle. นิกเกิล : จัดอยู่ในประเภทเกลือแร่เล็กน้อยที่มี ความจำเป็นต่อร่างกาย พบมากใน : เลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nickle. นิกเกิล : จัดอยู่ในประเภทเกลือแร่เล็กน้อยที่มี ความจำเป็นต่อร่างกาย พบมากใน : เลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nickle

2 นิกเกิล : จัดอยู่ในประเภทเกลือแร่เล็กน้อยที่มี ความจำเป็นต่อร่างกาย พบมากใน : เลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทาง ปัสสาวะ และ อุจจาระ

3 ● นิกเกิล (Nickel) คือธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 28 และสัญลักษณ์คือ Ni นิกเกิลอยู่ในตารางธาตุ หมู่ 2B ● เป็นธาตุในกลุ่มทรานสิชั่น นิกเกิลเป็นโลหะที่มี ความมันวาวสีขาวอยู่กลุ่มเดียวกับเหล็กมีความ แข็งแต่ตีเป็นแผ่นได้ ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยา เคมีกับกำมะถันเกิดเป็นแร่มิลเลอร์ไรต์ (millerite) ถ้าทำปฏิกิริยาเคมีกับสารหนู (arsenic) จะเกิด เป็นแร่นิกกอไลต์ (niccolite) แต่ถ้าทำปฏิกิริยา เคมีกับทั้งสารหนูและกำมะถันจะเป็นก้อนนิกเกิล กลานซ (nickel glance) ● โดยส่วนใหญ่นิกเกิลจะถูกใช้ประโยชน์ในทาง อุตสาหกรรมมากกว่า มีการค้นพบในภายหลังว่ามีประโยชน์ในด้าน โภชนศาสตร์ แต่มีประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับแร่ธาตุอื่นๆ

4 ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นตัวกระตุ้น ของเอนไซม์บางชนิด และอาจเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาล ในร่างกาย เป็นปัจจัยของฮอร์โมน ไขมันและการ เผาผลาญเยื่ออ่อน ทำให้ อาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริมาณ มาก

5 แหล่งที่พบ นิกเกิลเป็นผลพลอยได้จากโรงงาน พบใน น้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควัน ดำจากรถ จากภาชนะหุงต้ม จากเครื่องจักร ที่ใช้ในการขัดสี จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่า เชื้อโรคของอาหารบางชนิด เช่น การทำ เนยเทียม (Margarine) เป็นต้น นอกจากนี้พบในอาหารทะเล ซีเรียล ข้าว ต่าง ๆ ถั่วเมล็ดพืช ไต เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของ นิกเกิลในร่างกาย

6 ผลของการขาด 1. ตับแข็ง 2. ไต ทำงานไม่เต็มที่ และไม่ทำงานใน ที่สุด 3. เหงื่อออกมาก 4. การดูดซึมของลำไส้บกพร่อง 5. รู้สึกเครียด 6. ทำให้ขาดธาตุเหล็ก อาจจะทำให้ เกิดโรคโลหิตจาง

7 ผลของการได้รับมากไป 1. กล้ามเนื้อหัวใจตาย 2. หน้ามืด เป็นลม 3. เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูก 4. โลหิตเป็นพิษในหญิงมีครรภ์

8 สรุป นิกเกิลจะพบมากในเลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะ ขับออกทางปัสสาวะ และอุจจาระ หน้าที่ของนิกเกิล เป็นตัวกระตุ้น ของเอนไซม์บางชนิด และอาจเกี่ยวกับ การเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย, เป็นปัจจัยของ ฮอร์โมน ไขมัน และการเผาผลาญเยื่ออ่อน, อาจทำให้ กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คง สภาพเพราะพบในปริมาณมาก ถ้าขาดเกลือแร่นิกเกิล ทำให้ ตับแข็ง ไตทำงานไม่เต็มที่ และไม่ทำงานใน ที่สุด เหงื่อออกมาก การดูดซึมของลำไส้บกพร่อง เครียด ขาดเหล็ก อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง นิกเกิลพบในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควันดำจากรถ จากภาชนะหุงต้ม จากเครื่องจักรที่ใช้ใน การขัดสี จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคของอาหาร บางชนิด เช่น การทำเนยเทียม (Margarine) เป็นต้น นอกจากนี้พบในอาหารทะเล ซีเรียล ข้าวต่าง ๆ ถั่ว เมล็ดพืช ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของ นิกเกิลในร่างกาย ถ้ามีนิกเกิลมากเกินไปจะทำให้ กล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นลม เป็นมะเร็งมดลูก และโลหิตเป็นพิษในหญิงมีครรภ์

9 จัดทำโดย นายพีรวิทย์ สักกะวงศ์ 4810061 นางสาวกุลธิดา ศรีสังข์ 4810116 นายอุทัย อาวารักษ์ 4810153 Referrence http://www.geocities.com/vitandmin/NICKE L.htm


ดาวน์โหลด ppt Nickle. นิกเกิล : จัดอยู่ในประเภทเกลือแร่เล็กน้อยที่มี ความจำเป็นต่อร่างกาย พบมากใน : เลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google