งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nickle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nickle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nickle

2 ข้อมูลทั่วไป นิกเกิล :จัดอยู่ในประเภทเกลือแร่เล็กน้อยที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย พบมากใน : เลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทาง ปัสสาวะ และอุจจาระ

3 นิกเกิลในธรรมชาติ ● นิกเกิล(Nickel) คือธาตุเคมี ที่มีหมายเลขอะตอม 28 และสัญลักษณ์คือ Ni นิกเกิลอยู่ในตารางธาตุหมู่ 2B ● เป็นธาตุในกลุ่มทรานสิชั่น นิกเกิลเป็นโลหะที่มีความมันวาวสีขาวอยู่กลุ่มเดียวกับเหล็กมีความแข็งแต่ตีเป็นแผ่นได้ ในธรรมชาติจะทำปฏิกิริยาเคมีกับกำมะถันเกิดเป็นแร่มิลเลอร์ไรต์ (millerite) ถ้าทำปฏิกิริยาเคมีกับสารหนู (arsenic)จะเกิดเป็นแร่นิกกอไลต์ (niccolite) แต่ถ้าทำปฏิกิริยาเคมีกับทั้งสารหนูและกำมะถันจะเป็นก้อนนิกเกิลกลานซ (nickel glance) ● โดยส่วนใหญ่นิกเกิลจะถูกใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมมากกว่า มีการค้นพบในภายหลังว่ามีประโยชน์ในด้านโภชนศาสตร์ แต่มีประโยชน์น้อยมากเมื่อเทียบกับแร่ธาตุอื่นๆ

4 ประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นตัวกระตุ้น ของเอนไซม์บางชนิด และอาจเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย เป็นปัจจัยของฮอร์โมน ไขมันและการเผาผลาญเยื่ออ่อน ทำให้ อาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริมาณมาก

5 แหล่งที่พบ นิกเกิลเป็นผลพลอยได้จากโรงงาน พบในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควันดำจากรถ จากภาชนะหุงต้ม จากเครื่องจักรที่ใช้ในการขัดสี จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคของอาหารบางชนิด เช่น การทำเนยเทียม (Margarine) เป็นต้น นอกจากนี้พบในอาหารทะเล ซีเรียล ข้าวต่าง ๆ ถั่วเมล็ดพืช ไต เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของนิกเกิลในร่างกาย

6 ผลของการขาด 1.ตับแข็ง 2.ไต ทำงานไม่เต็มที่ และไม่ทำงานในที่สุด
3.เหงื่อออกมาก 4.การดูดซึมของลำไส้บกพร่อง 5.รู้สึกเครียด 6.ทำให้ขาดธาตุเหล็ก อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง

7 ผลของการได้รับมากไป 1.กล้ามเนื้อหัวใจตาย 2.หน้ามืด เป็นลม
3.เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูก 4.โลหิตเป็นพิษในหญิงมีครรภ์

8 สรุป นิกเกิลจะพบมากในเลือด ปอด ตับอ่อน สมอง กระดูก ไต หลอดเลือดแดง ผิวหนัง นิกเกิลส่วนมากจะขับออกทางปัสสาวะ และอุจจาระ หน้าที่ของนิกเกิล เป็นตัวกระตุ้น ของเอนไซม์บางชนิด และอาจเกี่ยวกับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกาย , เป็นปัจจัยของฮอร์โมน ไขมัน และการเผาผลาญเยื่ออ่อน , อาจทำให้กรดอาร์ เอ็น เอ (RNA) และ ดี เอ็น เอ (DNA) คงสภาพเพราะพบในปริมาณมาก ถ้าขาดเกลือแร่นิกเกิลทำให้ ตับแข็ง ไตทำงานไม่เต็มที่ และไม่ทำงานในที่สุด เหงื่อออกมาก การดูดซึมของลำไส้บกพร่อง เครียด ขาดเหล็ก อาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง นิกเกิลพบในน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกเผาไหม้ ควันบุหรี่ ควันดำจากรถ จากภาชนะหุงต้ม จากเครื่องจักรที่ใช้ในการขัดสี จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคของอาหารบางชนิด เช่น การทำเนยเทียม (Margarine) เป็นต้น นอกจากนี้พบในอาหารทะเล ซีเรียล ข้าวต่าง ๆ ถั่วเมล็ดพืช ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของนิกเกิลในร่างกาย ถ้ามีนิกเกิลมากเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย เป็นลม เป็นมะเร็งมดลูก และโลหิตเป็นพิษในหญิงมีครรภ์

9 จัดทำโดย นายพีรวิทย์ สักกะวงศ์ 4810061 นางสาวกุลธิดา ศรีสังข์ 4810116
นายพีรวิทย์ สักกะวงศ์ นางสาวกุลธิดา ศรีสังข์ นายอุทัย อาวารักษ์ Referrence


ดาวน์โหลด ppt Nickle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google