งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักโภชนาการน้อย. เด็กไทย “ อ้วนเร็วที่สุดใน โลก ” ในปี 2558 กรมอนามัยคาดการณ์ จำนวนของเด็กอ้วนในประเทศไทย อย่างไร สิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้จำนวนเด็กอ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักโภชนาการน้อย. เด็กไทย “ อ้วนเร็วที่สุดใน โลก ” ในปี 2558 กรมอนามัยคาดการณ์ จำนวนของเด็กอ้วนในประเทศไทย อย่างไร สิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้จำนวนเด็กอ้วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักโภชนาการน้อย

2 เด็กไทย “ อ้วนเร็วที่สุดใน โลก ” ในปี 2558 กรมอนามัยคาดการณ์ จำนวนของเด็กอ้วนในประเทศไทย อย่างไร สิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้จำนวนเด็กอ้วน เพิ่มขึ้นมาก เมื่ออ้วนจะเกิดโรคอะไรได้บ้าง

3 กินอาหารอย่างไรให้สม ส่วนและมีสุขภาพดี ต้องรู้อะไรบ้าง

4 ข้าวสวย

5 เนื้อหมู

6 ถั่วต่างๆ

7 ผักสด

8 น้ำตาล

9 นมสด

10 ไข่ต้ม

11 ฝรั่ง

12 ชีส

13 เผือก

14 กะทิ

15 กล้วยหอม

16 แอปเปิ้ล

17 อาหาร และ สารอาหาร อาหาร สิ่งที่นําเข้าสู่ร่างกายแล้วมี ประโยชน์ทําให้ร่างกาย เจริญเติบโต มีพลังงานใน ร่างกายและช่วยซ่อมแซม ส่วนที่สึกหรอ สารอาหาร สารที่อยู่ในอาหาร เป็น สิ่งที่เรานําไปใชในการ ดํารงชีพได สารอาหาร เป็นส่วนของอาหารที่จะ ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย

18 อาหาร และ สารอาหาร อาหาร สารอาหาร

19 อาหาร และ สารอาหาร อาหาร หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 สารอาหาร

20 อาหาร และ สารอาหาร อาหาร หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 สารอาหาร คาร์โบไฮเดรต โปรตืน ลิพิด เกลือแร่ วิตามิน น้ำ

21

22 วันนี้ฉันกินอะไรบ้าง ( ใบกิจกรรมที่ 2) อาหาร 3 มื้อ จำแนกประเภทของสารอาหาร ปริมาณพลังงานที่ได้รับ สารอาหารครบหรือไม่ ปริมาณพลังงานเหมาะสมกับ เพศ และ วัย หรือไม่

23 รายการอาหารสำหรับ 1 วัน อาหาร 3 มื้อ สารอาหารครบ พลังงานเหมาะสมกับ เพศ และ วัย


ดาวน์โหลด ppt นักโภชนาการน้อย. เด็กไทย “ อ้วนเร็วที่สุดใน โลก ” ในปี 2558 กรมอนามัยคาดการณ์ จำนวนของเด็กอ้วนในประเทศไทย อย่างไร สิ่งใดบ้างที่มีผลทำให้จำนวนเด็กอ้วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google