งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถั่วเหลือง เป็นอาหารที่มี คุณค่า. ถั่วเหลืองแห้ง ๑๐๐ กรัมมีสารอาหารดังนี้ :- โปรตีน ๓๔ - ๔๐ กรัม ไขมัน ๑๘. ๗ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๒๖. ๗ กรัม เหล็ก ๑๐มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถั่วเหลือง เป็นอาหารที่มี คุณค่า. ถั่วเหลืองแห้ง ๑๐๐ กรัมมีสารอาหารดังนี้ :- โปรตีน ๓๔ - ๔๐ กรัม ไขมัน ๑๘. ๗ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๒๖. ๗ กรัม เหล็ก ๑๐มก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถั่วเหลือง เป็นอาหารที่มี คุณค่า

2

3

4 ถั่วเหลืองแห้ง ๑๐๐ กรัมมีสารอาหารดังนี้ :- โปรตีน ๓๔ - ๔๐ กรัม ไขมัน ๑๘. ๗ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๒๖. ๗ กรัม เหล็ก ๑๐มก. แคลเซี่ยม ๒๔๕ มก. เลซิทิน ๒. ๑ มก. วิตามินเอ ๑๗๕๑ หน่วย วิตามินบี๒ ๖ ๑๒ ไนอาซิน ซี ดี อี.... กองโภชนาการ กรมอนามัย พ. ศ. ๒๕๓๕

5 คุณค่าน้ำนมคน วัว ถั่วเหลือง ( น้ำ เต้าหู้ ) ๑๐๐ กรัม ชนิดของนม โปรตีน วิตามินเอ บี๑ บี๒ ไนอาซิน คน ๑. ๕ ๑๘๓. ๐๒. ๐๗. ๒ วัว ๓. ๔ ๑๔๑. ๐๔. ๑๖. ๑ ถั่วเหลือง ๒. ๘ ๕๐. ๐๕. ๐๒. ๓ กองโภชนาการ กรมอนามัย พ. ศ. ๒๕๓๕ ( กรัม ) ( กรัม ) ( ยูนิต ) ( กรัม ) ( กรัม ) ( กรัม )

6

7

8

9

10

11

12

13 ต้านอนุมูล อิสระ ลดมะเร็งเต้านม ปอด หลอด อาหาร ตับอ่อน ลูก หมาก มดลูก ซิสเต้านม

14

15 ป้องกันและลดอาการเข้าสู่ วัยทอง - มีไฟโตเอโตรเจน ที่ทดแทน ฮอร์โมนที่หมดไปทำให้การ หมดประจำเดือนลดลงหรือไม่ มีอาการ - มีสารโปรเทสอินฮิบิเตอร์ ไอ โซฟลาโวน และซาโพนาย ทำ ให้หมดประจำช้าลง

16 ลดระดับ โคเลสเตอรอลในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม. เส้นใยถั่วเหลืองช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วย เบาหวาน. ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหัวใจ.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ใบรับรองไม่มีจี เม็ม โอ

31 อันตรายจากถั่วเหลือง. - อัลฟาท็อกซิน ต้องคัดเลือกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออก. - ล้างให้สะอาด. - ทิ้งน้ำที่ต้มครั้งแรก เพื่อล้างสารพิษตกค้าง. - ให้รับประทานถั่วสุก เพราะถั่วดิบมีสารฮีแมกกลูตินิน (hemagglutinins) ซึ่งเป็นอันตรายถ้าทานมาก. - ถั่วดิบ จะมีสารยับยั้งน้ำย่อยทริปซิน ถ้าถั่วสุกไม่เป็น ไร. - มีพูลีนที่ทำให้เกิดกรดยูริกในโรคเกาท์ ( อย่าทานมากเกินไป ). - มีอ็อกซาเลทที่ทำให้เกิดนิ่ว ( ให้ทานหลังอาหาร ).

32 ถั่วเหลืองผสมถั่วเขียว เพื่อลดอันตรายจากถั่วเหลือ - รับประทานหลังอาหาร - รับประทานคู่กับแคลเซี่ยม นม ปลาเล็ก แล็ตตาซอย รับประทานวันละ ๒ - ๓ มื้อ มื้อละ ๒ ช้อนโต้ะ ( พูน )

33 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วดำ เมื่อ บริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด๑. ๕ ก. ๒. ๒ % ไขมันอิ่มตัว๐ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๒๒ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๖๒๒๑ % ใยอาหาร๑๕๖๐ % น้ำตาลน้อยกว่า๓. ๕ โซเดียม๐ วิตามิน แร่ธาตุ เอ ๐. ๑ % ของความ ต้องการ ๑ วัน, บี๑ ๓๐. ๖ %, บี๒ ๕. ๙ %, แคลเซี่ยม ๗. ๙ %, เหล็ก ๑๗. ๓ %

34 ข้อมูลโภชนาการ ลิสง เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด๔๙ ก. ๗๖ % ที่ควรทาน ๑ วัน ไขมันอิ่มตัว๗๐ ? ๑๓ โคเลสเตอรอล๐๐ โปรตีน๒๖ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ๑๖๕๔ ใยอาหาร๙๓๔ น้ำตาลน้อยกว่า๗. ๘ โซเดียม. ๐๑๘. ๗๕ วิตามิน แร่ธาตุ บี๑ ๒๙ % ของความ ต้องการ ๑ วัน, บี๒ ๕๕ %, แคลเซี่ยม ๘ %, เหล็ก ๒๑ % ไร่ทิพย์

35 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วเขียว เมื่อ บริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด๑ ก. ๑. ๕ % ที่ควรทาน ๑ วัน ไขมันอิ่มตัว๐ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๒๔ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๖๓๒๑ ใยอาหาร๑๐ น้ำตาล๓. ๔ โซเดียม. ๐๑๕ ๐๖ วิตามิน เอ ๐. ๗ %, บี๑ ๒๐ % บี๒ ๖. ๕ % ซี ๓. ๙ % แคลเซี่ยม ๘ % เหล็ก ๒๑. ๗ % ไร่ทิพย์

36 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วแดงหลวง เมื่อ บริโภค ๑๐๐ กรัม ให้พลังงาน ๒๕๑ กิโลแคลลอรี่ ไขมันทั้งหมด๐ ไขมันอิ่มตัว๐ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๒๕ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๕๘๑๙. ๓ ใยอาหาร๒๔. ๙๙๙ น้ำตาลน้อยกว่า๒. ๔ โซเดียม ๑๐๐. ๔ วิตามิน แร่ธาตุ เอ บี๐. ๑ %, บี๑ ๑ ๑๔ %, บี๒ ๗. ๖, วิตามินซี ๔. ๑, แคลเซี่ยม ๘. ๙, เหล็ก ๓๑. ๕ % ไร่ทิพย์

37 ข้อมูลโภชนาการ ถั่วเหลือง เมื่อ บริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด๒๖ ก. ๓๙ % ที่ควรทาน ๑ วัน ไขมันอิ่มตัว ๔๑๘ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๓๕ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๓๔๑๑ ใยอาหาร๑๘๗๑ น้ำตาล๑. ๒ โซเดียม. ๑๖๓๗ วิตามิน แร่ธาตุ เอ ๒ %, บี๑ ๔ %, บี๒ ๕ %, ซี ๒๐ % แคลเซี่ยม ๑๐ %, เหล็ก ๑๖ % ไร่ทิพย์

38 ข้อมูลโภชนาการ งาขาว เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด๕๐ ก. ๗๖ % ไขมันอิ่มตัว๗๓๕ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๑๘ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๒๔ ๘ ใยอาหาร๑๒๔๗ น้ำตาล๑ โซเดียม. ๐๑๑ ๐. ๕ วิตามิน แร่ธาตุเอ ๐. ๑ %, บี ๓๗ %, บี๒ ๑๐ %, ซี ๐, แคลเซี่ยม ๘๕ %, เหล็ก ๖๗ % ไร่ทิพย์

39 ข้อมูลโภชนาการ เมล็ดฟักทองอบ เมื่อ บริโภค ๓๐ กรัม ใส่ไนโตรเจน ไขมันทั้งหมด๑๕ ก. ๒๓ % ไขมันอิ่มตัว๓๑๕ โคเลสเตอรอล๐ โปรตีน๑๐ คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด๒ ๑ ใยอาหาร๒๘ น้ำตาล๐ โซเดียม๑๔๐๖ วิตามิน แร่ธาตุเหล็ก ๒๕ %

40 ถั่วโครงการหลวง ถั่วอะซูกิ คล้ายถั่วเขียว เปลือสีแดง ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วขาว คล้ายถั่วเหลือง ถั่วแดงหลวง

41 ข้อมูลโภชนาการ ถั่ว เมื่อบริโภค ๑๐๐ กรัม ไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โคเลสเตอรอล โปรตีน คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ใยอาหาร น้ำตาลน้อยกว่า โซเดียม วิตามิน


ดาวน์โหลด ppt ถั่วเหลือง เป็นอาหารที่มี คุณค่า. ถั่วเหลืองแห้ง ๑๐๐ กรัมมีสารอาหารดังนี้ :- โปรตีน ๓๔ - ๔๐ กรัม ไขมัน ๑๘. ๗ กรัม คาร์โบไฮเดรต ๒๖. ๗ กรัม เหล็ก ๑๐มก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google