งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อิทธิพลของการเกิดฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมน Testosterone มีบทบาทอย่างไร Testosterone คือฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของ ผู้ชาย มีหน้าที่กำหนดลักษณะความเป็นชาย ทำให้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อิทธิพลของการเกิดฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมน Testosterone มีบทบาทอย่างไร Testosterone คือฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของ ผู้ชาย มีหน้าที่กำหนดลักษณะความเป็นชาย ทำให้มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อิทธิพลของการเกิดฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมน Testosterone มีบทบาทอย่างไร Testosterone คือฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของ ผู้ชาย มีหน้าที่กำหนดลักษณะความเป็นชาย ทำให้มี สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งรวมไปถึงเรื่องความ ต้องการทางเพศ การสร้างอสุจิ ปริมาณขนตามร่างกาย กล้ามเนื้อและกระดูก ในช่วงแรกของพัฒนาการของ ทารก จะยังไม่มีการแบ่งแยกลักษณะของเพศชายหญิง จนกระทั่งได้รับฮอร์โมน Testosterone ทำให้มีการ พัฒนาทางเพศ กระตุ้นให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงสรีระไป ตามเพศ ที่กำหนดไว้ โดยโครโมโซมสำหรับเพศชายจะ กระตุ้นให้อัณฑะเคลื่อนที่ออกมานอกช่องท้องและ อวัยวะเพศขยาย ขนาดขึ้น

2 Testosterone จะสร้างมากที่สุดเมื่ออายุยี่สิบต้นๆ จากนั้นจะลดลงอย่างช้าๆ เมื่ออายุมากขึ้น ทำให้เกิด อาการต่างๆ เช่น กล้ามเนื้อลีบเล็ก ลงพุง ผมบางลง ความรู้สึกและความต้องการทางเพศลดลง เกิดภาวะ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือ แข็งตัวไม่นานพอที่จะทำกิจกรรมทางเพศได้ ซึ่ง ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และสภาพ จิตใจ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึมเศร้า ห่อเหี่ยว ไม่กระฉับกระเฉง นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดภาวะมีบุตรยากได้

3 สาเหตุที่ทำให้ Testosterone ต่ำมีอะไรบ้าง การบาดเจ็บที่ลูกอัณฑะ เช่น แผลบาดเจ็บ การทำ หมัน การฉายรังสี หรือการทำเคมีบำบัด การติดเชื้อที่ลูกอัณฑะ ความผิดปกติทางด้านฮอร์โมน เช่น โรคหรือเนื้อ งอกที่ต่อมใต้สมอง ฮอร์โมน Prolactin อยู่ใน ระดับสูง

4 โรคที่เกี่ยวกับระบบต่างๆ เช่น โรคเอดส์ โรคตับและ ไตเรื้อรัง ไขมันสะสมในร่างกายมากเกินไป โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคอ้วน การรักษาโรคด้วยยาบางชนิด และโรคที่เกิดจาก พันธุกรรม เช่น Klinefelter Syndrome, Prader-Willi Syndrome อาจเป็นสาเหตุของภาวะ Testosterone ต่ำได้ ชาย สูงอายุส่วนใหญ่จะมีระดับ Testosterone อยู่ในระดับ ต่ำ และหลายๆ คนในจำนวนนั้นไม่ทราบสาเหตุว่าเกิด จากอะไร

5 จะตรวจวินิจฉัยภาวะฮอร์โมน Testosterone ต่ำได้อย่างไร แพทย์จะตรวจร่างกายเพื่อดูการกระจาย ของขนตามร่างกายว่าเป็นไปตามลักษณะเพศ ชายหรือ ไม่ ตรวจขนาดของหน้าอก ความสม่ำเสมอ และ ขนาดของอัณฑะ ถุงอัณฑะ และอวัยวะเพศ นอกจากนี้จะตรวจวัดระดับฮอร์โมน Testosterone ในเลือดว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ซึ่งสถานพยาบาลเจตนินจะใช้ค่าอ้างอิงระดับ Testosterone ปกติ อยู่ระหว่าง 2.49 - 8.30 ng/mL

6 มีการรักษาภาวะฮอร์โมน Testosterone ต่ำ อย่างไร การรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนเสริม จะ สามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพของผู้ชายให้ดีขึ้น เช่น เพิ่มความรู้สึกทางอารมณ์ และการใช้ชีวิต ให้ดีขึ้น มีพลัง กระฉับกระเฉงมากขึ้น มีความ สนใจทางเพศมากขึ้น การงอกของขนตาม ร่างกาย ความหนาแน่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งวิธีการ รักษาแบบเสริมฮอร์โมน Testosterone มีหลาย วิธี ได้แก่ การฉีด การแปะแผ่นที่ผิวหนัง การทา เจล และการให้ยารับประทาน

7 การดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลเสียต่อระดับ ฮอร์โมน เช่น ควรออกไปรับแดดตอนช่วงเช้า หรือช่วงเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 15-20 นาที ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ และกินอาหาร ที่มีประโยชน์ให้ถูกสัดส่วน ช่วยทำให้ระดับ ฮอร์โมนเพศชายมีความสมดุล ร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี มีชีวิตชีวา ไม่ซึมเศร้า มีความรู้สึก ทางเพศเพิ่มขึ้น และสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ดี ขึ้น ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ใน ครอบครัวดีขึ้น ทำให้ลดปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ มีสาเหตุจากฝ่ายชายได้

8 ไม่น่าเชื่อว่าฮอร์โมนเพศ จะมีอิทธิพลต่อชีวิต ครอบครัว และยังเลยไปถึงหน้าที่การงาน ได้ถึงเพียงนี้ ถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มฮอร์โมนเพศ ก็เท่ากับ เป็นการส่งเสริมพื้นฐานของชีวิตให้ดีตามไปด้วย


ดาวน์โหลด ppt อิทธิพลของการเกิดฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมน Testosterone มีบทบาทอย่างไร Testosterone คือฮอร์โมนเพศที่สำคัญที่สุดของ ผู้ชาย มีหน้าที่กำหนดลักษณะความเป็นชาย ทำให้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google