งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Conference Case 1. Case เด็กหญิงไทย อายุ 8 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนา ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ ประวัติได้จากมารดาของผู้ป่วย ผู้ป่วย และเวชระเบียน ประเมินแล้วเชื่อถือได้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Conference Case 1. Case เด็กหญิงไทย อายุ 8 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนา ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ ประวัติได้จากมารดาของผู้ป่วย ผู้ป่วย และเวชระเบียน ประเมินแล้วเชื่อถือได้มาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Conference Case 1

2 Case เด็กหญิงไทย อายุ 8 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนา ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ ประวัติได้จากมารดาของผู้ป่วย ผู้ป่วย และเวชระเบียน ประเมินแล้วเชื่อถือได้มาก CC : ไข้สูง 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล

3 PI : - 3 days PTA มีไข้สูงลอย ร่วมกับมีไอเสมหะ น้ำมูกใส ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไม่ มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว ไม่มีปัสสาวะ แสบขัด - 2 days PTA (fever day 2 ) มา รพ ตรวจ เลือด CBC : WBC 10800, PMN 84,L 12.8, plt 330000, Hct 39.5 ได้ยาลดไข้ แก้ไอกลับไปทาน ยังคงมี ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอเสมหะ น้ำมูก คลื่นไส้ อาเจียนเป็นน้ำลาย 2-3 ครั้ง ทานอาหารได้ น้อยลง ปวดท้อง ซึมลง ไม่มีจุดเลือดออก ไม่มี เลือดออกผิดปกติ - วันนี้มาพบแพทย์ตามนัด ยังมีไข้อยู่ CBC : WBC 8000, PMN 83,L 12 plt 155000, Hct 38 จึงให้นอน รพ

4 - ประวัติการฝากครรภ์และการคลอด มารดาฝากครรภ์ที่ รพ ผลตรวจปกติ ตลอด Serology negative all คลอดปกติ ครบกำหนด BW 3100 gm หลังคลอดแข็งแรงดี กลับบ้านพร้อม มารดา - ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต no underlying disease no drug and food allergy ปฏิเสธประวัติการผ่าตัดในอดีต Past history

5 - ประวัติวัคซีนและพัฒนาการ รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เรียนชั้น ป. 2 - ประวัติประจำเดือน ยังไม่มีประจำเดือน - ประวัติครอบครัว ปฏิเสธการเจ็บป่วยเป็นไข้ของคนใน ครอบครัวช่วงนี้ มารดาป่วยเป็นมะเร็งเต้านม

6 Past history - ประวัติอื่นๆ มีประวัติเดินทางไปจังหวัดเลยเมื่อ 2 สัปดาห์ ก่อนหน้านี้ ( ในเมือง ) ปฏิเสธประวัติเข้าป่า ลุยน้ำ มีคนแถวบ้านป่วยเป็นไข้เลือดออก

7 BT 38.8,PR 120 full, RR 26, BP 100/60 BW= 23 kg, Ht= 131 cm GA : a Thai girl, good consciousness, not pale, no jaundice, no dyspnea HEENT : not pale conjunctiva, anicteric sclera, mild injected pharynx, tonsil not enlarge, no exudate, no oral ulcer, no cervical LN enlarge Heart : normal s1s2, no murmur, regular rhythm, tachycardia Physical examination

8 Lung : clear, normal breath sound Abdomen : no distend, normoactive BS, soft, mild tender at RUQ, no guarding, no rebound tenderness, liver and spleen cannot be palpated, splenic dullness negative CVA : not tender Extremities : no rash, no eschar, no petechiae Tourniquet test : negative Physical examination

9 Acute high grade fever with non specific symptoms Problem list

10 Non- specific viral infection Dengue fever / Dengue hemorrhagic fever Influenza Viral gastritis UTI Differential diagnosis

11 CBC UA Plan F/U CBC 22/6/54 Investigation

12 DateTimeBPTPRR Hct Tx& Lab 21/6 D4 14.30100/6038.8102 F26385%D/N/2 50 cc/hr (80% MT) CBC 18.00110/6039.9112 F24 5%D/N/2 90 cc/hr (M+3%def) UA : ketone 3+, sp.gr. 1.025 22.00100/6040110 F24 24.005%D/N/2 70 cc/hr (M) Urine sp.gr. 1.006 เวร บ่าย Intake : oral=200 cc, IV=720 cc Total = 920 cc Output : urine 880 cc (4.7 cc/kg/hr) 22/6 D5 02.00100/7038.3112 F 06.00110/7038.8132 F2638 08.00100/50116 F เวร ดึก Intake : oral=500 cc, IV=560 cc Total = 1060 cc Output : urine 400 cc (2.1 cc/kg/hr) 10.00110/7039.1130 F265%D/N/2 50 cc/hr (80% MT) CBC CBC ปวดท้องด้านขวาบน, liver cannot be palpated 12.0035 14.00110/6039120 F26 เวร เช้า Intake : Oral= 200 cc, IV= 416 cc Total = 616 cc Output: urine = 600 cc( 3.2 cc/kg/hr)

13 Dengue fever/Dengue hemorrhagic fever Provisional diagnosis

14 Management

15 Dat e TimeBPTPRR Hc t Tx& Lab 22/6 D5 18.00100/5 0 38.8124 F 2637 5%D/N/2 50 cc/hr (80% MT)  Plt 102,000 baseline Hct =39 20.00100/6 0 108 F Liver 2 cm BRCM 22.00100/5 0 37.2116 F 24 24.0038 เวร บ่าย Intake : oral=150 cc, IV=400 cc Total = 550 cc Output : urine 260 cc (1.4 cc/kg/hr) 23/6 D6 02.0090/6038.3114 F ไข้ลงวันนี้ เข้า leakage stage 06.0090/6037.3110 F 2445 08.1590/60112 Fair s 245%D/NSS 230 cc/hr x 1 hr (10 cc/kg) CBCCBC Plt=22000 เวร ดึก Intake : Oral= 100 cc, IV= 416 cc Total = 516 cc Output: urine = 240 cc (1.3 cc/kg/hr)

16 Dat e TimeBPTPRR Hc t Tx& Lab 23/6 D6 9.1590/6090 F5%D/NSS 160 cc/hr (7 cc/kg) 10.1590/6090 F465%D/NSS 230 cc/hr (10 cc/kg)  PT, PTTPT, PTT BUN, Cr, electrolyte LFTBUN, Cr, electrolyteLFT ไม่ต้อง load 11.30100/70102 F 12.30100/7096 F5%D/NSS 160 cc/hr (7 cc/kg) 13.30100/6096 F 14.30100/7084 F425%D/NSS 115 cc/hr (5 cc/kg) Vit K 10 mg IV 15.30100/70108 F 16.3090/60102 F 8 ชม. หลังช้อค iv=MT+5%=8  115=920 ได้จริง iv=1342 ควรได้ colloid เวร เช้า Intake : oral=300 cc, IV=1342 cc Total = 1642 cc Output : urine 300 cc (1.6 cc/kg/hr)

17 BUN, Cr, electrolyte 23/6/54 BUN5mg/dl(8-26) creatinine0.55mg/dl(0.6-1.1) Na134 mmol/L(135-144) potassium3.9mmol/L(3.6-5.1) Cl107 mmol/L(101-111) CO219 mmol/L(22-32) Back

18 Dat e TimeBPTPRR Hc t Tx& Lab 23/6 D6 17.30100/60100 F 18.0044 ได้ IV = 2512 (M+5% def = 2710) 18.30100/70104 F Dextran 230 cc in 1 hr ------dose 1 19.30100/6088 F37 20.30105/7084 F375% D/NSS 23 cc/hr (1 cc/kg/hr) 21.30100/70104 F41 22.30100/7096 F5% D/NSS 69 cc/hr (3 cc/kg/hr) 23.30100/7098 F เวร บ่าย Intake : oral=200 cc, IV=690 cc Total = 890 cc Output : urine 350 cc ( 1.9 cc/kg/hr)

19 DateTimeBPTPRRRHct Tx& Lab 24/6 Sh. 1 01.3090/80120 fair 30Dextran 230 cc in 1 hr ------dose 2 ปลายมือเท้าเย็น หายใจเหนื่อยมาก ขึ้น แน่นท้อง cap refill = 3 secs Lung : decrease breath sound Rt lung fine crepitation both lower lung Abd : ascites, tender RUQ, liver 3 FB BRCM 02.30100/60100 F32375% D/NSS 23 cc/hr (1 cc/kg/hr) 03.30100/70100 F 04.30100/80120 F 05.3090/60100 fair Sh. 206.00100/8036.5130 fair 50 Leak ครบ 24 ชม. 06.45100/80Dextran 230 cc in 1 hr ------dose 3 07.50105/70100 F405% D/NSS 70 cc/hr (3 cc/kg/hr) เวร เช้า Intake : oral=50 cc, IV=621 cc Total =671 cc Output : urine 200 cc ( 1.08 cc/kg/hr)

20 DateTimeBP TPRR Hct Tx& Lab 24/68.00CXRCXR, Lasix 12 mg IV 9.00100/60100 F 10.00105/60120 fair 50 10.3090/60125 fair 3650 Dextran 230 ml drip in 2 hr ( ได้แค่ 1 hr = 115 ml) -------dose 4 ไข้ลดลงมาได้ 36 hr 11.0090/60114 F38 11.30100/60102 F41Dextran 60 ml drip in 1 hr (MT) 12.30100/70100 F40Dextran 10 ml drip in 1.5 hr (KVO) PT,PTTPT,PTT BUN, Cr LFTBUN, Cr LFT 13.00100/70104 F 14.00100/8096 fair 2842 14.30Dextran 60 ml drip in 1 hr (MT) 15.00100/6094 F28 15.30105/80100 F40Dextran 10 ml drip in 1 hr (KVO) เวร เช้า Intake : oral=220 cc, IV=430cc Total = 650 cc Output : urine 120 cc ( 0.6 cc/kg/hr) + 2 ครั้ง

21 BUN, Cr 24/6/54 BUN7mg/dl(8-26) creatinine0.51mg/dl(0.6-1.1) Back

22 DateTimeBPTPRR Hct Tx& Lab 24/617.00110/8072 F 5% D/NSS 10 cc/hr off iv 17.30110/70104 F เหนื่อย อืดแน่นท้อง Lung : decrease breath sound RLL Abd : Liver 4 cm BRCM with ascites 18.0040Lasix 30 mg IV 19.00100/60108 F 20.00100/80100 F 21.00110/80112 FOff IV, on HL 22.00100/80 104 F46 22.15100/70108 F 23.00110/70108 F 24.00110/60100 F เวร บ่าย Intake : oral=100 cc, IV=50 cc Total = 150 cc Output : urine 300 cc (1.6 cc/kg/hr)

23 DateTimeBPTPRRRHct Tx& Lab 25/601.00110/70120 F 02.00110/70102 F2842 03.00100/8084 F28 04.00110/80116 F28 05.00115/7094 F28 06.00105/7036.486 F3043 07.00110/8080 F26 เวร ดึก Intake : oral=100cc, IV=0 cc Total =100 cc Output : urine 0 cc ( 0 cc/kg/hr) DateTimeBPTPRRRHct Tx& Lab 25/609.00100/7088 F อาการเหนื่อย และอืดแน่นท้องลดลง ปัสสาวะออกน้อย Lung : decrease breath sound RLL Abd : liver 3 FB BRCM with mild tender, asites 09.40Lasix 30 mg IV 10.4095/60108 F 12.00100/60102 F43 14.00110/70108 F 16.00110/7084 F เวร เช้า Intake : oral=300cc, IV= 0 cc Total = 300 cc Output : urine 240 cc (1.3 cc/kg/hr)

24 DateTimeBPTPRRRHct Tx& Lab 25/618.00100/603794 F2440Lasix 25 mg IV 20.00100/60 22.00100/6036.890 F24 24.00120/809634 เวร บ่าย Intake : oral=50cc, IV= 0 cc Total = 50 cc Output : urine 400 cc (2.2 cc/kg/hr) DateTimeBPTPRR Hct Tx& Lab 26/602.00100/6036.29028 04.00100/708628 06.00100/7036.1882835 08.00100/609028 เวร ดึก Intake : oral=50 cc, IV=0 cc Total =50 cc Output : urine 0 cc (0 cc/kg/hr)

25 , 27/7/54 : ไม่มีไข้ ทานอาหารได้มาก ปัสสาวะ บ่อย คันตามแขนขา ไม่หอบ lung : decrease breath sound RLL CXRCXR Plan : D/C Dat e Time BPTPRPRR Hct Tx& Lab 26/6 อาการเหนื่อยและแน่นท้อง ลดลง lung : decrease breath with crepitation RLL Abd : mild distend, liver 2 FB BRCM 10.0 0 100/7 0 9226Lasix 30 mg IV 14.0 0 100/7 0 36.89026 เวร เช้า Intake : oral=200 cc, IV=0 cc Total =200 cc Output : urine 800 cc ( 4.3cc/kg/hr)

26 Form ปรอท

27

28 Dengue shock syndrome

29 CBC 21/6/54 WBC 8000 cells/cu.mm RBC4.92mil/cu.mm Hb12.5gm% Hct38.7% MCV78.5fl MCH25.4pg MCHC32.4g/dl RDW12.3% Plt155000 cells/ cu.mm Back differential PMN83.3 % Lymph12.7% Mono3.9 % Eos0.0 % Baso0.1 % Back (table)

30 CBC 22/6/54 WBC 3700 cells/cu.mm RBC4.87mil/cu.mm Hb11.8gm% Hct38.2% MCV78.3fl MCH24.3pg MCHC 31g/dl RDW12.6% Plt102000 cells/ cu.mm differential PMN 55.0 % Lymph41.0% Mono Eos Baso atypical lymph 4.0 % Back

31 CBC 23/6/54 WBC 8100 cells/cu.mm RBC5.99mil/cu.mm Hb14.8gm% Hct46.8% MCV78.3fl MCH24.6pg MCHC31.5g/dl RDW12.6% Plt22000 cells/ cu.mm differential PMN42.0 % Lymph45.2% Mono10.4 % Eos0.1 % Baso2.3 % Back

32 Coagulogram 23/6/54 PT15.7 sec. control 12.1(11-13.2) PTT48.1 sec. control 28.3 (23.2 - 34.7) INR 1.29 Back

33 BUN, Cr, electrolyte 23/6/54 BUN5mg/dl(8-26) creatinine0.55mg/dl(0.6-1.1) Na134 mmol/L(135-144) potassium3.9mmol/L(3.6-5.1) Cl107 mmol/L(101-111) CO219 mmol/L(22-32) Back

34 LFT 23/6/54 total protein4.4g/dl(6.5-8.1) albumin2.2g/dl(3.5-5) globulin2.2g/dl(3-3.2) total billirubin0.50 mg/dl(0.3-1.2) direct billirubin0.10mg/dl(0.1-0.5) AST195U/L(15-41) ALT52U/L(14-63) ALP88U/L(38-126) Back

35 Coagulogram 24/6/54 PT13.8 sec.control 12.1 (11-13.2) PTT50.8 sec.control 28.3 (23.2 - 34.7) INR 1.14 Back

36 BUN, Cr 24/6/54 BUN7mg/dl(8-26) creatinine0.51mg/dl(0.6-1.1) Back

37 LFT 24/6/54 total protein2.8g/dl(6.5-8.1) albumin1.4g/dl(3.5-5) globulin1.4g/dl(3-3.2) total billirubin0.70 mg/dl(0.3-1.2) direct billirubin0.20mg/dl(0.1-0.5) AST87U/L(15-41) ALT22U/L(14-63) ALP56U/L(38-126) Back

38 UA 21/6/54 Coloryellow Appearance clear Bloodnegative Bilirubinnegative Urobilinogen negative Ketone3+ Protein1+ Nitritenegative Sugarnegative pH5.5 Sp.gr.1.025 RBCnegative WBC1-2 Epithelial0-1 Back

39 CXR 24/6/54 Back

40 CXR 27/6/54


ดาวน์โหลด ppt Conference Case 1. Case เด็กหญิงไทย อายุ 8 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนา ต. ท่าเสา อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ ประวัติได้จากมารดาของผู้ป่วย ผู้ป่วย และเวชระเบียน ประเมินแล้วเชื่อถือได้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google