งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช
กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช. 11 มี.ค. เวลา น. Refer รพศ. 15 มี.ค. เวลา 1.30 น.

2 อาการสำคัญ ไข้ 1 วัน ไอ ประวัติการเจ็บป่วย ไข้ 1 วัน ไอมีน้ำมูก ดื่มนมได้ ไม่ทานข้าว ถ่ายปกติปฏิเสธการแพ้ยาและโรคประจำตัว วัคซีนครบ ปฏิเสธสัมผัสสัตว์สัตว์ปีก ที่ ER T 37.8, stat para syr. 1.5 ชช. At รับประทานยาลดไข้มาจากบ้านเมื่อ 17.00

3 การตรวจร่างกาย Vital signs : BT 39.3(37.8), PR 0(160), RR 30(48), BP 0/0 EENT: injected conjunctivitis both eyes Lung: clear Abdomen : soft Provisional Dx : Influenza virus not indentifiled

4 น้ำหนัก 14 Kg การคำนวณสารน้ำ M = (10x100)+(4x50) = 1, = 1,200 ml/day = 50 ml/hr = 3.57 ml/kg/hr 5%Deficit = (50x14) = 700 M+5%D = 1, = 1,900 ml/day = ml/hr = 5.65 ml/kg/hr

5

6 Date Time BP T PR RR Hct Rx /Lab S/S 11 /03 D 2 21.11 - 39 116 30 Admit ห้องแยก เช้า CBC , UA, CXR 5%D/N/ ml/hr, Ventolin prn for dyspnea ORS prn, Oseltamivir, Para, Ammon carb แรกรับ เด็ก activeรู้สึกตัวดี มีไข้ ไอมีเสมหะ มึน้ำมูก ดื่มน้ำได้น้อย O2 sat 96% I/O(21-24) I = 500(oral)+IV? O = urine NR 12 /03 D 3 02.00 110/70 38.5 104 32 เด็ก activeดี ไม่มีเหนื่อยหอบ O2 sat 96% I/O(0-8): I = 300(oral)+IV? O = urine 1 ครั้ง 06.00 100/70 38.6 136 36 10.00 100/60 5%D/N/3 1,000 เด็กอ่อนเพลียซึมๆ ริมฝีปากแห้งเล็กน้อย ปากแดงหน้าแดงบอกปวดศีรษะ รับประทานอาหารได้น้อย ไม่มีอาเจียน I/O(8-16): O = urine 2 ครั้ง(6-18) 14.00 37.9 120 CBC: Plt , WBC 7600, Hct 34, N 72, L 28, UA: sp.gr 1.20, WBC 10-20, RBC 2-3 Augmentin, Amoxyl

7 Date Time BP T PR RR Hct Rx /Lab S/S 12 /03 D 3 18.00 100/60 37.4 118 26 5%D/N/3 @15d/m รู้สึกตัวดี กินน้อยอ่อนเพลีย พักผ่อนได้ I/O(16-24): I = 300(oral)+IV? O = NR 22.00 39.5 132 30 13 /03 D 4 02.00 90/60 38.6 128 รู้สึกตัวดี ยังมีไข้ Force oral fluid I/O(0-8): O = urine 2 ครั้ง(18-6) 06.00 32 10.00 38.5 - CXR-Lung clear ยังมีไข้สูง อ่อนเพลีย O2 sat 97% รับประทานโจ๊กได้ ½ ถ้วย มีดื่มน้ำได้ 2 แก้ว อาจียน 1 ครั้ง หลับได้ มีแผลในปากI/O(8-16): I = 300(oral)+IV?, O = NR 14.00 37.9 37.5 22 6-18 urine 3 ครั้ง อุจจาระ 1 ครั้ง 20.00 5%D/N/ ml/hr

8 Date Time BP T PR RR Hct Rx /Lab S/S 13 /03 D 4 22.00 90/60 38 - 24 Xylocain jel ป้ายปาก 5%D/N/ ml/hr เจ็บปาก เจ็บลิ้น หลังทายาอาการทุเลา รับประทานอาหารได้น้อย I/O(16-24): I = 200(oral)+IV? O = NR 14 /03 D 5 02.00 37 110 30 ดูอ่อนเพลียน้อยลง เริ่มดูดน้ำได้มากขึ้น ไข้ลงเช้านี้ลุกนั่ง ไม่มีอาการของdehydrate Lung มี mild crepitation I/O(0-8): I = 200/ Urine 6 ครั้ง อุจจาระ 1 ครั้ง 06.00 112 28 08.10 IV หมด off 10.00 37.5 รู้สึกตัวดี รับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่มีไข้ หายใจค่อนข้างเร็ว I/O(8-16): I = 200/200 14.00 37.8 18.00 37.6 120 32 Pt ยังดูอ่อนเพลีย 6-18 Urine 2 ครั้ง อุจจาระ 2 ครั้ง

9 Date Time BP T PR RR Hct Rx /Lab S/S 14 /03 D 5 22.00 90/60 37.6 120 38 23.00 37.8 130 40-44 Monitor O2sat ถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือหายใจ>60/m ให้รายงานซ้ำ O2 sat 95% กระสับกระส่ายเล็กน้อย นอนราบได้ หายใจเร็วใช้หน้าท้องช่วย รายงานแพทย์รับทราบ 24.00 ให้ O2 box ส่งเวรให้ Observe & notify I/O(16-24): NR 15 /03 D 6 01.00 39 140 60 On O2 mask with bag Dexa1/4 amp 5%D/N/3 500 ml KVO Refer รพศ. หายใจเหนื่อยมากขึ้น O2sat 89% พ่น ventolin 01.30 ก่อนส่งต่อ ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี หายใจเหนื่อย O2 sat97-99%

10 A 3-yr-3-m-old boy BW 14 kgs 11 Mar D2 12 D3 13 D4 14 D5 15 D6 Hct 34
P 40 140 39 120 38 100 37 80 P 140 T 39.2 Admit Com hosp 21.11 Refer 1.30 5%D/N/3 60 ml/hr 5%D/N/3 40 ml/hr 5%D/N/3 IV 180 480 400 320 - KVO Oral 500 300 200 NR urine 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง 6 ครั้ง Hct 34 WBC 7,600 Plt 284,000

11 สรุปการรักษาที่ รพช. 5%D/N/3 3,300 ml in 59 hr
Oseltamivir, Paracet, Ammon carb, Brufen, Augmentin, Amoxil, Ventolin, Dexa ORS


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา 2 เด็กชายไทย อายุ 3 ปี 3 เดือน น้ำหนัก 14 กก. รับรักษาใน รพช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google