งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

2 ประเมิน CKD CLINIC โรงพยาบาลคลองหลวง

3 ทรัพยากรด้านบุคคล ดูแลผู้ป่วย CKD
ประเภท จำนวน(คน) แพทย์ทั่วไป 1 พยาบาลเฉพาะทางด้านไต เภสัชกร โภชนากร ทีมสนับสนุน lab,Aids 1,1

4 ยอดผู้ป่วย CKD Stage ปี 2556 ปี 2557 1 120 93 2 1,184 778 3 1,548
1,281 4 151 156 5 72 58

5 เปิดให้บริการทุกวันศุกร์
ขั้นตอนบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม ยื่นบัตร เจาะ Lab ซักประวัติ/คัดกรอง พยาบาลให้ความรู้ RRT เภสัชกรให้ความรู้ โภชนากรให้ความรู้ พบแพทย์ ออกใบนัด เปิดให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.00 – น. รับยากลับบ้าน

6 Refer รพศ. ปทุมธานี ใน Case stage 4/5 ที่ผิดปกติ Plan RRT
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังครบวงจร Refer รพศ. ปทุมธานี ใน Case stage 4/5 ที่ผิดปกติ Plan RRT คลินิก CKD - RRT 100% - Plan Refer - อาหาร/food model - เภสัช รพ.สต CAPD Node Screen NCD ตามรอบ eGFR < 30 Stage 4/5 - เตรียมคน - เตรียมสถานที่ - รับกลับจาก รพ. ปทุมธานี - HHC Case CAPD - กิจกรรมต่าง ๆ ของ pt. CAPD ขอน้ำยา / ล้างแผล / เปลี่ยนสาย Stage 1-3 ดูแล สอ. HE / NCD ตามรอบ NCD รพ.คลองหลวง กรณี eGFR <45% (3B) มีอาการบวม / Lab Abnormal Refer รพ.คลองหลวง Stage HE/NCD ตามรอบ eGFR <30% Stage 4/5 KPI 1. Pt. NCD ได้รับการคัดกรองสภาวะCKD 100 % 2. Pt. CKD 4,5 ได้รับ counseling RRT ทุกราย 100% 3. Pt. ESRD ทำ CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%

7 การดำเนินงาน CKD CLINIC

8 สรุปผลงานโดยย่อ จัดระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ รพ.สต. ส่งต่อผู้ป่วยเข้า รพ. คลองหลวง และส่งต่อรพ.ปทุมธานี ตามลำดับ โดยให้มีความเชื่อมโยงการดูแลแบบไร้รอยต่อ

9 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานปี 2557 เกณฑ์ ทำได้ 100% 89 60 100 สภาวะ CKD
1. Pt. NCD ได้รับการคัดกรอง สภาวะ CKD 100% 89 2. Pt. CKD 4,5 ได้รับ counseling RRT 60 3. Pt. ESRD ทำ CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้าน 100

10 สถานที่ ห้องตรวจ

11 พยาบาล - ซักประวัติ - ให้ความรู้ - RRT

12 ใบประวัติ ใบอาการ แฟ้มประวัติคนไข้

13 เภสัชกร - ให้ความรู้ เรื่องการ รับประทาน ยา

14 โภชนากร - ให้ความรู้ ด้านการ รับประทาน อาหารเพื่อ ชะลอไตเสื่อม

15 แนวทางการดูแลผู้ป่วย CKD

16 สื่อการสอนให้ความรู้

17 เน้นความรู้เรื่องอาหารเพื่อชะลอไตเสื่อม

18 แผนพัฒนาในระยะต่อไป

19 ทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดระบบให้ยั่งยืน สถานที่เป็นสัดส่วน

20 การติดต่อทีมงาน E-Mail : napa.nim1@gmail.com
นางนภาพร จาระนัย (งาน NCD ) โทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google