งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collecting / Grouping / Sorting Data

2 สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา ทอฟฟี่ รูปเพื่อนรัก หวีสีดำ แบงค์ 1000 บัตรเครดิต Collecting Grouping

3 Sorting

4 Counting / Measuring

5 สถิติสรุปได้ทั้ง รูปการนับและการ วัด How much money I have ? Item จำนวน 0-50 51-100 101-200 201-250 251-300 301-350 >350 Counting

6 Item จำน วน 0-50 51-100 101-200 201-250 251-300 301-350 >350 Counting Frequency distribution

7 How much money I have ? Measuring 25 55 35 120 150 80 35 180 320 580 35 48 56 120 530 243 220 150 78 52... 55 58 84 7 5 122 25 25 35 60 55 30 MEAN = ผลรวม จำนวนทั้งหมด

8 Simple Example จงหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล ต่อไปนี้ 25 55 35 120 150 80 35 180 300 100 MEAN = 25 + 55 + 35 + 120 + 150 + 80 + 35 + 180 + 300 +100 10 = 1080 10 = 108.0


ดาวน์โหลด ppt Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google