งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Collecting / Grouping / Sorting Data

2 สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา ทอฟฟี่ รูปเพื่อนรัก หวีสีดำ แบงค์ 1000 บัตรเครดิต Collecting Grouping

3 Sorting

4 Counting / Measuring

5 สถิติสรุปได้ทั้ง รูปการนับและการ วัด How much money I have ? Item จำนวน >350 Counting

6 Item จำน วน >350 Counting Frequency distribution

7 How much money I have ? Measuring MEAN = ผลรวม จำนวนทั้งหมด

8 Simple Example จงหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูล ต่อไปนี้ MEAN = = = 108.0


ดาวน์โหลด ppt Collecting / Grouping / Sorting Data. สถิติเริ่มต้นด้วยการ จัดเก็บ / จัดกลุ่ม / จัดเรียง Things carried with me ? Item จำนวน ปากกาลูกลื่นสี แดง ดินสอเหลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google