งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. อภิชาติ จินาการ ชั้นม.1/12 เลขที่ 9 ด. ช. สุวัชชัย มะโนทา ชั้นม.1/12 เลขที่ 14 นำเสนอ ครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. อภิชาติ จินาการ ชั้นม.1/12 เลขที่ 9 ด. ช. สุวัชชัย มะโนทา ชั้นม.1/12 เลขที่ 14 นำเสนอ ครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. อภิชาติ จินาการ ชั้นม.1/12 เลขที่ 9 ด. ช. สุวัชชัย มะโนทา ชั้นม.1/12 เลขที่ 14 นำเสนอ ครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก

2 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารมีความจำเป็นในการดำเนินงาน ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา ธุรกิจ หรือบันเทิง ทุกหน่วยงานมีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป ใช้ เช่น การเก็บข้อมูลบุคคล ระบบ ภาษี ระบบเวชระเบียบในโรงพยาบาล ระบบจองตั๋วภาพยนตร์ ระบบชมรายการ โทรทัศน์และฟังเพลงออนไลน์

3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการ สอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลาย อย่าง ทำให้การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์ที่ ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มีอุปกรณ์วิดีโอ โปรเจคเตอร์ (Video Projector) มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ รูปแบบของ สื่อการศึกษาที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมใน การนำมาใช้ เช่น มัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส์ ยุค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอ ออนดีมานด์ ไฮเปอร์เท็กซ์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

4 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำ ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัย บริการ EDI และ E-mail ซึ่ง เป็น บริการที่อาศัยระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ข้อดีของการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ได้แก่ การซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเบียดเสียด กับผู้คนต่างๆเป็นต้น อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Data Interchange : EDI) การแลก เปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ คือ การสื่อสารข้อมูลใน รูปแบบมาตรฐานหรือรูปแบบที่ได้รับ การยอมรับจากกลุ่มผู้ แลกเปลี่ยน ข้อมูล เพื่อนำไปดำเนินการทางธุรกิจ

5


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. อภิชาติ จินาการ ชั้นม.1/12 เลขที่ 9 ด. ช. สุวัชชัย มะโนทา ชั้นม.1/12 เลขที่ 14 นำเสนอ ครูอรอุมา พงศ์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google