งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การตลาดทางตรง โดย สื่อไปรษณีย์และ โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การตลาดทางตรง โดย สื่อไปรษณีย์และ โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การตลาดทางตรง โดย สื่อไปรษณีย์และ โทรศัพท์

2 การตลาดทางตรงโดยสื่อ ไปรษณีย์ รูปแบบการตลาดทางตรง โดยสื่อไปรษณีย์ ไ ปรษณียบัตร จดหมาย

3 ส่วนประกอบที่สำคัญของของ จดหมาย 1. ซองจดหมาย ภายนอก 2. จดหมาย 3. สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล 4. คูปอง 5. ใบตอบรับ 6. จดหมายตอบรับ หรือธุรกิจตอบรับ หลักการเขียน จดหมาย องค์ประกอบของ เนื้อหาจดหมาย ใบปลิว แผ่นพับ จุลสารหรือหนังสือคู่มือ ขนาดเล็ก แค็ตตาล็อก การใช้ซองที่มีสีสัน ขนาด รูปแบบต่าง ๆ จ่าหน้าซองถึงชื่อบุคคล อย่างชัดเจน ใส่ที่อยู่สำหรับการตีกลับ

4 การตลาดทางตรงโดยสื่อ ไปรษณีย์ การใช้สื่อไปรษณีย์เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ กับลูกค้า ข้อดีและข้อเสียของสื่อ ไปรษณีย์

5 การตลาดทางตรงโดยสื่อ โทรศัพท์ ประเภทโทรศัพท์เพื่อการตลาด ทางตรง การโทรศัพท์เข้า การโทรศัพท์ออก

6 เลขที่ …………………….  การสั่งซื้อ  การขอ เปลี่ยนแปลงข้อมูล วันที่.…………………….  การสอบถามข้อมูล  การนัดหมาย  การขอตัวอย่าง / แค็ตตาล็อก  การ ร้องเรียน  การตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ  อื่น ๆ....................... ชื่อ - นามสกุล......................................................... หมายเลข โทรศัพท์ / โทรสาร................................................. บริษัท................................................................... รหัสลูกค้า......................................................................... ที่อยู่.............................................................................................................................................................. E- mail……………………………………………………………………………………… ………………………. ข้อเสนอ / เงื่อนไขการซื้อ.................................................................................................................................. สถานที่จัดส่งสินค้า........................................................................................................................................ ข้อสอบถามของลูกค้า......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... บริการที่ลูกค้าต้องการ / ขอร้องเรียน...................................................................................................................................................................................................................................................................................... สรุปคำแนะนำที่ให้ / ข้อควรปฏิบัติต่อไป............................................................................................................................................................................................................................................................................... เวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ....................................................................................................................................................................... ผู้บันทึก (..................................................) จำนวนรายการสินค้า / บริการราคา แบบฟอร์ม การบันทึก คำสั่งซื้อ การ สอบถาม และบริการ อื่น ๆ

7 การตลาดทางตรงโดยสื่อ โทรศัพท์ รูปแบบบทพูดทางโทรศัพท์ แบบมีบทพูด แบบมีหัวข้อชี้นำ แบบผู้เชี่ยวชาญ

8 การตลาดทางตรงโดยสื่อ โทรศัพท์ การใช้สื่อโทรศัพท์เพื่อ การตลาดทางตรง ร่วมกับสื่ออื่น ๆ การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สื่อสิ่งพิมพ์ การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สื่อไปรษณีย์ การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สื่อโทรทัศน์ การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สื่อวิทยุ การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สื่อแค็ตตาล็อก การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับ สมุดหน้าเหลือง

9 การตลาดทางตรงโดยสื่อ โทรศัพท์ การใช้ศูนย์โทรศัพท์กลางเพื่อ การตลาด ทางตรง การกระตุ้นลูกค้าเก่า

10 สำรวจข้อมูล ลูกค้า การตลาดทางตรงผ่าน สื่อโทรศัพท์ สั่งซื้อไม่ สั่งซื้อ ลูกค้าเก่า ซื้อซ้ำ ค้นหาสาเหตุของ ปัญหา ให้ข้อเสนอ พิเศษ สั่งซื้อเลื่อนการให้ คำสั่งซื้อ ไม่ สั่งซื้อ ลูกค้าเก่า ซื้อซ้ำ ติดตามส่ง เอกสาร ให้ทาง ไปรษณีย์ สั่งซื้อไม่ สั่งซื้อ ลูกค้าเก่า ซื้อซ้ำ ติดตาม สั่งซื้อไม่ สั่งซื้อ ลูกค้าเก่า ซื้อซ้ำ พักการ ติดตาม / คัดบัญชี รายชื่อทิ้ง การกระตุ้น การซื้อจาก ลูกค้าเก่า

11 การตลาดทางตรงโดยสื่อ โทรศัพท์ การจัดการพนักงานขายทาง โทรศัพท์ เทคโนโลยีทางโทรศัพท์ สมัยใหม่กับการเสนอ ขายบริการ การเสนอขายบริการข้อมูลด้วยเสียง ทางโทรศัพท์ การเสนอขายผ่านบริการข้อความสั้น

12 จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างปี พ. ศ. 2547-2551

13 ประเภทของบริการเนื้อหาดิจิทัล บนโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ที่รู้จัก และเป็นที่นิยมใช้

14


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การตลาดทางตรง โดย สื่อไปรษณีย์และ โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google