งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การตลาดทางตรงโดย สื่อไปรษณีย์และโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การตลาดทางตรงโดย สื่อไปรษณีย์และโทรศัพท์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การตลาดทางตรงโดย สื่อไปรษณีย์และโทรศัพท์

2 การตลาดทางตรงโดยสื่อไปรษณีย์
รูปแบบการตลาดทางตรงโดยสื่อไปรษณีย์  ไปรษณียบัตร  จดหมาย

3 ส่วนประกอบที่สำคัญของของจดหมาย
1. ซองจดหมาย ภายนอก 2. จดหมาย 3. สิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล 4. คูปอง 5. ใบตอบรับ 6. จดหมายตอบรับ หรือธุรกิจตอบรับ การใช้ซองที่มีสีสัน ขนาด รูปแบบต่าง ๆ จ่าหน้าซองถึงชื่อบุคคลอย่างชัดเจน ใส่ที่อยู่สำหรับการตีกลับ หลักการเขียนจดหมาย องค์ประกอบของเนื้อหาจดหมาย ใบปลิว แผ่นพับ จุลสารหรือหนังสือคู่มือขนาดเล็ก แค็ตตาล็อก

4 การตลาดทางตรงโดยสื่อไปรษณีย์
การใช้สื่อไปรษณีย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้า ข้อดีและข้อเสียของสื่อไปรษณีย์

5 การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์
ประเภทโทรศัพท์เพื่อการตลาดทางตรง  การโทรศัพท์เข้า  การโทรศัพท์ออก

6 แบบฟอร์มการบันทึกคำสั่งซื้อ การสอบถาม และบริการอื่น ๆ
เลขที่…………………….  การสั่งซื้อ  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล วันที่.…………………….  การสอบถามข้อมูล  การนัดหมาย การขอตัวอย่าง/แค็ตตาล็อก  การร้องเรียน  การตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ  อื่น ๆ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร บริษัท รหัสลูกค้า ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………. ข้อเสนอ/เงื่อนไขการซื้อ สถานที่จัดส่งสินค้า ข้อสอบถามของลูกค้า บริการที่ลูกค้าต้องการ/ขอร้องเรียน สรุปคำแนะนำที่ให้/ข้อควรปฏิบัติต่อไป เวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ ผู้บันทึก ( ) แบบฟอร์มการบันทึกคำสั่งซื้อ การสอบถาม และบริการอื่น ๆ จำนวน รายการสินค้า/บริการ ราคา

7 การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์
รูปแบบบทพูดทางโทรศัพท์  แบบมีบทพูด  แบบมีหัวข้อชี้นำ  แบบผู้เชี่ยวชาญ

8 การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์
การใช้สื่อโทรศัพท์เพื่อการตลาดทางตรง ร่วมกับสื่ออื่น ๆ  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสื่อไปรษณีย์  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสื่อโทรทัศน์  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสื่อวิทยุ  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสื่อแค็ตตาล็อก  การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์ร่วมกับสมุดหน้าเหลือง

9 การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์
การใช้ศูนย์โทรศัพท์กลางเพื่อการตลาด ทางตรง การกระตุ้นลูกค้าเก่า

10 การกระตุ้นการซื้อจากลูกค้าเก่า
สำรวจข้อมูลลูกค้า การตลาดทางตรงผ่านสื่อโทรศัพท์ สั่งซื้อ ไม่สั่งซื้อ ลูกค้าเก่าซื้อซ้ำ ค้นหาสาเหตุของปัญหา ให้ข้อเสนอพิเศษ เลื่อนการให้คำสั่งซื้อ ติดตาม ส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์ พักการติดตาม/ คัดบัญชีรายชื่อทิ้ง การกระตุ้นการซื้อจากลูกค้าเก่า

11 การตลาดทางตรงโดยสื่อโทรศัพท์
การจัดการพนักงานขายทางโทรศัพท์ เทคโนโลยีทางโทรศัพท์สมัยใหม่กับการเสนอ ขายบริการ  การเสนอขายบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์  การเสนอขายผ่านบริการข้อความสั้น

12 จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างปี
พ.ศ

13 ประเภทของบริการเนื้อหาดิจิทัลบนโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ที่รู้จักและเป็นที่นิยมใช้

14 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การตลาดทางตรงโดย สื่อไปรษณีย์และโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google