งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดเรียง หนังสือบนชั้น (Shelving) โดย.... สดศรี กันทะอินทร์ งานห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดเรียง หนังสือบนชั้น (Shelving) โดย.... สดศรี กันทะอินทร์ งานห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดเรียง หนังสือบนชั้น (Shelving) โดย.... สดศรี กันทะอินทร์ งานห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

2 ทำไมต้องมีการจัดหมวดหมู่ หนังสือ ทำไมต้องมีการจัดหมวดหมู่ หนังสือ ? 1. เพื่อให้หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดมี สัญลักษณ์และมีตำแหน่งการจัดวางที่ แน่นอน 2. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกัน รวมอยู่ในที่เดียวกัน 3. เพื่อให้หนังสือที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันหรือ สัมพันธ์กันอยู่ใกล้กัน 4. เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบ จัดเก็บหนังสือคืนที่ได้ ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น 5. เพื่อให้ทราบว่าห้องสมุดมีหนังสือในแต่ละ สาขาวิชา แต่ละเรื่องมากน้อยเพียงใด

3 ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี ระบบการจัดหมวดหมูหนังสือที่เลือกใช้มี 2 ระบบ คือ 1. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC-Library of Congresses Classification) 2. ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (NLM- National Library of Medicine Classification)

4 PRECLINICAL SCIENCES QHNational Histology( LC. ) QLZoology( LC. ) QMHuman Anatomy( LC. ) QPPhysiology( LC. ) QUBiochemistry( NLM. ) QVPharmacology( NLM. ) QWBacteriology & Immunology( NLM. ) QXParasitology( NLM. ) QYClinical Pathology( NLM. ) QZPathology( NLM. )

5 MEDICINE AND RELATED SUBJECTS WHealth Professions WAPublic Health WBPractice of Medicine WCCommunicable Diseases WD100Nutrition Disorders WD200Metabolic Disorders WD300Immunologic and Collagen Diseases. Hypersentivity WD400Animal Poisons WD500Plant Poisons WD600Disorders and Injuries of Environmental Origin

6 WD700Aviation and space Medicine WD800Naval Medicine WEMusculskeletal System WFRespiratory System WGCardiovascular System WHHemic and Lymphatic Systems WIGastrointestinal System WJUrologenital System WKEndocrine System WLNervous System WMPsychiatry WNRadiology

7 WOSurgery WPGynecology WQObstetrics WRDermatology WSPediatrics WTGeriatrics, Chronic Diseases WUDentistry, Oral Surgery WVOtorhinolaryngology WWOpthamology WXHospital WYNursing WZHistory of Medicine

8 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) v.1 เลขหมู่ หนังสือ เลขผู้ แต่ง ปีพิมพ์ เล่ม ที่ S24 5 QM 23 200 2

9 การเรียงหนังสือบนชั้น 1. เรียงหนังสือจากซ้ายไปขวา จากชั้นบนลงชั้นล่าง 2. จัดเรียงหนังสือบนชั้น แยกตามหมวดหมู่ เช่น Q – QZ, W - WZ

10 3. หนังสือที่มีหมวดหมู่เดียวกัน ให้เรียงเลขน้อย ไปหามาก เช่น QM 4 QM 23QM 45 QM 100

11 4. หนังสือที่มี หมวดหมู่เหมือนกัน เรียงลำดับตาม อักษรตัวแรกของ ชื่อผู้แต่ง ถ้าอักษรผู้แต่ง เหมือนกันให้ เรียงตามเลข ประจำตัวผู้แต่งจากเลขน้อยไปหา เลขมาก ถ้าเลขผู้แต่งซ้ำกันให้ เรียงลำดับตามอักษรตัวแรกของ ชื่อเรื่อง เช่น

12 QM 23 S665a QM 23 S665t

13 5. หนังสือที่มีหมวดหมู่เดียวกัน ผู้แต่ง เดียวกันและชื่อเรื่องเดียวกันให้เรียง ตามปีพิมพ์ใหม่ก่อนปีพิมพ์เก่า QM 23 S665a 2002 QM 23 S665a 1999

14 6. หนังสือที่มีหลายเล่มจบ จัด เรียงลำดับตามเล่ม QM23 S665a 2002 V.1 QM 23 S665a 2002 V.2

15 7. หนังสือที่มีหลายเล่มจบ และมี หลายปีพิมพ์ ให้เรียงลำดับตามเล่ม และปีพิมพ์ ใหม่มาก่อน QM 23 S665a 2002 V.1 QM 23 S665a 1999 V.1 QM 23 S665a 2002 V.2 QM 23 S665a 1999 V.2

16 8. หนังสือที่มีหลายเล่มให้ เรียงลำดับตามเล่ม QM 23 S665a 2002 C.1 QM 23 S665a 2002 C.2

17 9. หนังสือที่มีหมวดหมู่เป็นจุดทศนิยม ตัวเลข หลังจุดทศนิยมให้เรียงตามลำดับ ตัวเลขไม่เรียงตามค่า QM4.20 S665a 2002 QM4.6 S665a 2002

18 10. หนังสือสำรอง (RESERVE BOOKS) หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะเรียงไว้ ด้วยกัน โดยแต่ละหมวดหมู่จะเรียงหนังสือภาษาอังกฤษมา ก่อนหนังสือภาษาไทย เช่น QM4 S245a 1999 QM 4 ก 245 ก 2542 QM 23 S245a 2002 QM 23 ผ 245 ค 2545

19


ดาวน์โหลด ppt การจัดเรียง หนังสือบนชั้น (Shelving) โดย.... สดศรี กันทะอินทร์ งานห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google