งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JSTOR Archive Collections JSTOR Archive Collections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JSTOR Archive Collections JSTOR Archive Collections"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSTOR Archive Collections JSTOR Archive Collections http://www.eiflthai.net/?page_id=87

2 JSTOR •เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ที่รวบรวมข้อมูลวิชาการจาก สำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 700 แห่ง •มี Journal กว่า 1,500 ชื่อ และ e-book กว่า 15,000 ชื่อ •ครอบคลุม สหสาขาวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ •มีสมาชิกบอกรับแล้วกว่า 7,000 สถาบันจากทั่วโลก •คำนิยม “นิยมใช้กันแพร่หลายในบรรดานักวิจัย... กล่าวได้ว่า JSTOR เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกฐานหนึ่ง”

3 หมวดหมู่เนื้อหาเอกสาร •JSTOR ได้รวบรวม Book, Journal, etc. ไว้มากกว่า 15,000 titles •มีการจัด หมวดหมู่เนื้อหาเอกสาร ไว้ดังนี้ –- Area Studies (534 titles) –- Arts (1226 titles) –- History (5646 titles) –- Humanities (5847 titles) –- Law (622 titles) –- Medicine and Allied Health (471 titles) –- Science and Mathematics (2257 titles) –- Social Sciences (8035 titles) –- Business and Economics (1583 titles) •สามารถ Cross Search ทั้ง Book, Journal, etc. ในการ search บน platform เดียว จาก http://www.jstor.org/ http://www.jstor.org/

4 สามารถ Cross Search 1 ครั้งได้ทั้ง Book, Journal,etc. JSTOR มีระบบ search ทั้งหมด 3 แบบ คือ Basic, Advance, Beta 1 2 3

5 ผลจากการทำ Basic search ที่ได้ จะ จัดกลุ่มให้ ตามประเภทเอกสาร 1

6 2 Advance search สามารถระบุเงื่อนไข เพิ่มเติม/จำกัด ในการ search 1 ครั้ง โดย -เพิ่ม keyword - ลักษณะเอกสาร -ช่วงเวลา -ภาษา -ชื่อสิ่งพิมพ์

7 3 เป็นระบบ search ที่พัฒนาเทคนิคในการสืบค้นให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ โดย จะมี the facets box ด้านซ้ายมือ ไว้สำหรับเลือกคัดกรองเฉพาะ ข้อมูลที่ต้องการ ทั้งยังกำหนดการ Sort และ Display ได้อีก

8 Group of Browsing สามารถเลือกดูเอกสาร ตามการจัดเรียงหมวดหมู 1.สาขาวิชา 2.ชื่อเอกสาร 3.สำนักพิมพ์

9 สามารถดูรายละเอียด ของสำนักพิมพ์ เมื่อคลิ๊กเลือกที่ ชื่อของเอกสาร จะปรากฏ รูปปก / volume / link

10 สามารถดูรายชื่อวารสารและรายละเอียด ในแต่ละ collection ได้ที่ http://about.jstor.org/journals


ดาวน์โหลด ppt JSTOR Archive Collections JSTOR Archive Collections

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google