งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การกำจัดรีโซแนนซ์การบิด ด้วยตัวชดเชย PIDA (3-22) (3-28) (3-19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การกำจัดรีโซแนนซ์การบิด ด้วยตัวชดเชย PIDA (3-22) (3-28) (3-19)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การกำจัดรีโซแนนซ์การบิด ด้วยตัวชดเชย PIDA (3-22) (3-28) (3-19)

2 2 รูปที่ 3.12 ผลตอบสนอง ทางเวลาและความถี่ของ ระบบที่มีตัวชดเชย PIDA ที่อินพุตเท่ากับ 5.7 โวลต์

3 3 จากรูปที่ 3.12 ระบบที่ใช้ตัวชดเชย ดังกล่าวจะไม่มีรีโซแนนซ์การบิดเกิดขึ้น แต่ ตัวชดเชยตามสมการที่ (3-28) มีความไม่ เหมาะสมที่จะนำมาสร้างเป็นอุปกรณ์จริง เนื่องจากสมการดังกล่าวมีจำนวนโพลน้อย กว่าจำนวนซีโร ดังนั้นจึงต้องทำการเพิ่มซี โรที่มีค่า -d และ -e ให้กับตัวชดเชย โดยที่ มีเงื่อนไข คือ ขนาดของค่า d, e ต้อง มากกว่าค่าซีโรมากๆ จากการลองทำการสุ่ม เลือกค่า d และ e ให้อยู่ในช่วงระหว่าง 50 ถึง 10000 แล้วทำการจำลองสถานการณ์ ระบบที่มีตัวชดเชยดังกล่าว

4 4 พบว่าจะทำให้โพล ของระบบโดยรวม จะมี โพล 1 คู่ที่อยู่ทางด้านขวาของระนาบ - เอส ซึ่งทำให้ระบบจะขาดเสถียรภาพ ดังนั้น ตัว ชดเชย PIDA ที่ทำการออกแบบเพื่อนำไป สร้างเป็นอุปกรณ์จริงไม่สามารถที่จะ นำไปใช้เป็นตัวชดเชยเพื่อกำจัดรีโซแนนซ์ การบิดให้กับระบบคู่ควบเชิงกล


ดาวน์โหลด ppt 1 การกำจัดรีโซแนนซ์การบิด ด้วยตัวชดเชย PIDA (3-22) (3-28) (3-19)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google