งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (PALETTE LAYER). ความหมายของเลเยอร์ (LAYER) เลเยอร์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานกับโปรแกรมกราฟ ฟิกส์ หลักการทำงานพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (PALETTE LAYER). ความหมายของเลเยอร์ (LAYER) เลเยอร์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานกับโปรแกรมกราฟ ฟิกส์ หลักการทำงานพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (PALETTE LAYER)

2 ความหมายของเลเยอร์ (LAYER) เลเยอร์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานกับโปรแกรมกราฟ ฟิกส์ หลักการทำงานพื้นฐาน เหมือนกับการวางแผ่นใสซ้อนทับกัน ไปเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นภาพกราฟิกส์ที่ สมบูรณ์

3 แสดงองค์ประกอบของพาเลทเลเยอร์ Blending Option ( แต่งสีภาพ ) แสดงการซ่อนเลเยอร์ ปรับค่าความโปร่งใส เลเยอร์ที่ถูกเลือก ให้ทำงาน

4 เลเยอร์ BACKGROUND ในการสร้างไฟล์ใหม่หรือเปิดภาพขึ้นมาทุกครั้ง จะสังเกตได้ว่า โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมา 1 เลเยอร์โดยอัตโนมัติเสมอ โดยเลเยอร์นั้น เรียกว่า “ เลเยอร์ Background”

5 การปรับค่าความโปร่งใส (OPACITY) ให้กับเลเยอร์ ที่พาเลทเลเยอร์มีเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการปรับค่า ความโปร่งใส (Opacity) ให้กับเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ได้ เพื่อช่วยให้ภาพที่ได้มีจุดเน้น หรือคุณลักษณะพิเศษ เพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้ โดยถ้าค่า Opacity มีค่ามาก ความโปร่งใสของเลเยอร์นั้นก็จะยิ่งมี ค่ามากตามไปด้วย

6 การเพิ่มเลเยอร์

7 การคัดลอกเลเยอร์

8 การใช้ LAYER MASK ในการใช้ภาพจากเลเยอร์ร่วมกันบางครั้งอาจทำให้ภาพอีกเลเยอร์ หนึ่งซ้อนทับหรือบังภาพอีกเลเยอร์หนึ่ง ดังนั้นถ้าต้องการให้ทั้ง 2 เลเยอร์ไม่ซ้อนทับกันก็อาจใช้วิธีลบภาพบนเลเยอร์บางส่วนทิ้ง ไป ซึ่งจะทำให้ภาพต้นฉบับเสียหายตามไปด้วย ดังนั้นการใช้ Layer Mask จะช่วยทำให้ภาพไม่ซ้อนทับกันและภาพต้นฉบับยังคง เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร

9 การใช้ BLENDING OPTION Blending เป็นเครื่องมือผสมสีของภาพชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ที่พาเลท Layer ทำให้สีของภาพที่ได้มีลักษณะแตกต่างออกไปจากเดิม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 พาเลตต์เลเยอร์ (PALETTE LAYER). ความหมายของเลเยอร์ (LAYER) เลเยอร์เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่ง ของการทำงานกับโปรแกรมกราฟ ฟิกส์ หลักการทำงานพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google