งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Form. แบบฟอร์ม (Form) แบบฟอร์มที่พบเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น แบบสอบถาม, ใบสั่งซื้อของ, การลงทะเบียนเป็น สมาชิก, สมุดเยี่ยม (Guestbook), แสดงความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Form. แบบฟอร์ม (Form) แบบฟอร์มที่พบเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น แบบสอบถาม, ใบสั่งซื้อของ, การลงทะเบียนเป็น สมาชิก, สมุดเยี่ยม (Guestbook), แสดงความคิดเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Form

2 แบบฟอร์ม (Form) แบบฟอร์มที่พบเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น แบบสอบถาม, ใบสั่งซื้อของ, การลงทะเบียนเป็น สมาชิก, สมุดเยี่ยม (Guestbook), แสดงความคิดเห็น (Comment) เป็นต้น โดยปกติแล้วการบันทึกค่าข้อมูลในแบบฟอร์มจะใช้ Server Script เช่น PHP, ASP เข้ามาช่วยจัดการ ซึ่ง ถึงแม้เราจะไม่ได้ศึกษาถึงขั้นนั้น แต่เมื่อเรานำเอา Script สำเร็จรูปต่างๆ ที่มีแบบฟอร์มมาใช้งาน ถ้าเรา เห็น code Element ของแบบฟอร์มเราก็จะไม่งง ว่ามัน คืออะไร และเมื่อเราเรียนรู้เรื่อง CSS แล้ว เราสามารถ ที่จะตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงามมากขึ้นได้

3 คำสั่งในการสร้างฟอร์ม.... Name= " ชื่อของ Form" method= "get | post" เป็นรูปแบบของวิธีในการส่งข้อมูล มี 2 รูปแบบ get เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลขนาดจำกัดจาก Server ไม่เกิน 256 ตัวอักษร post เป็นตัวรับ - ส่ง ข้อมูลไม่จำกัดจาก Server action="URL" คือตำแหน่งหรือ URL ของ Script ที่วางไว้ที่ Server target="_blank | _self | _parent" หน้าต่างที่จะให้ผลของ Script แสดงผล ภายใน Element... จะประกอบด้วยช่อง element 3 ประเภท คือ......

4 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 1)Text Field ตัวอย่าง Form_01.html

5 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 2) Checkbox ตัวอย่าง Form_02.html เพศชาย

6 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 3) Radio ตัวอย่าง Form_03.html Male Female

7 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 4) Password ตัวอย่าง Form_04.html

8 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 6) Hidden ตัวอย่าง Form_06.html

9 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 7) Button ตัวอย่าง Form_07.html

10 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 8) Submit ตัวอย่าง Form_08.html

11 การสร้างฟอร์มประเภท INPUT 9) Reset ตัวอย่าง Form_09.html

12 การสร้างฟอร์มประเภท Select option 1 option 2 option 3 option 4 option 5 - size = จำนวนตัวเลือกที่ให้มองเห็น

13 การสร้างฟอร์มประเภท Select ตัวอย่าง option 1 option 2 option 3 option 4 option 5

14 การสร้างฟอร์มประเภท Select ตัวอย่าง option 1 option 2 option 3 option 4 option 5

15 การสร้างฟอร์มประเภท Textarea ข้อความใน textareas


ดาวน์โหลด ppt Form. แบบฟอร์ม (Form) แบบฟอร์มที่พบเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆ เช่น แบบสอบถาม, ใบสั่งซื้อของ, การลงทะเบียนเป็น สมาชิก, สมุดเยี่ยม (Guestbook), แสดงความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google