งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพาะเห็ดนางฟ้า วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 1.วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม 2.แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ 3.ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพาะเห็ดนางฟ้า วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 1.วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม 2.แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ 3.ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพาะเห็ดนางฟ้า วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 1.วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม 2.แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ 3.ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6 3/4 x 12 1/2 หรือ 8x12 นิ้ว 4.คอขวดพลาสติกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว 5.สำลี ยางรัด 6.ถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความ ดัน 7.โรงเรือนหรือที่บ่มเส้นใย สูตรที่1 ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม รำละเอียด 6 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม ยิปซัม 0.2 กิโลกรัม น้ำสะอาด 60-70 % สูตรที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา แห้ง 100 กิโลกรัม รำ ละเอียด 5 กิโล กรัม ยิปซัม 0.2 กิโ ลกรัม ปูน ขาว 1 กิโลกรั ม ดี เกลือ 0.2 กิโล กรัม ปรับความชื้นของวัสดุเพาะ ประมาณ 60-65 % 1

2 2

3 3


ดาวน์โหลด ppt การเพาะเห็ดนางฟ้า วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้า 1.วัสดุเพาะ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา อาหารเสริม 2.แม่เชื้อเห็ดชนิดที่ต้องการ 3.ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google