งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CC- NUMA (Cache-coherent nonuniform memory access)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CC- NUMA (Cache-coherent nonuniform memory access)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CC- NUMA (Cache-coherent nonuniform memory access)

2 CC-NUMA Cache-coherence NUMA (CC- NUMA): คือสถาปัตยกรรมความจำ คอมพิวเตอร์ที่เวลาเข้าถึง ระบบ cache coherence NUMA จะถูก Processors ทั้งหมดจะส่งข้อมูล ไปยัง cache เพื่อ ส่งต่อไปยัง main memory โดยการ loads and stores the memory access time ของ processor จะ แตกต่างไปขึ้นอยู่กับบริเวณของ main memory ที่ถูกเข้าถึง อย่างไรก็ตาม processor ทั้งหมดจะมีการประมวลที่ ต่างๆกันไป memory regions อาจจะ ช้าหรือเร็วก็ได้

3 Competing Computer Architectures

4 จะเห็นได้ ว่าระบบ cc numa นั้นจะถูกแยก ออกมาจาก ระบบของ SMPs,Clusters,MPPs และระบบของ cc numa มีการเชื่อมต่อแบบ ขนานและ การจัดสรรหน่วยความจำ จะใช้ หน่วยความจำร่วมกัน

5 CC-NUMA Organization

6 CC-NUMA Operation แต่ละ processor จะมี L1 และ L2 cache โนดแต่ละโนดมีหน่วยความจำหลักเป็นตนเอง โนดจะมีการเชื่อมต่อ โดยการใช้เน็ตเวิร์คที่มีคุณสมบัติ พิเศษ แต่ละ processor จะมองเห็นหน่วยความจำเพียงอันเดี่ยวและ สามารถระบุแอดแดรสได้ รายการการเรียกร้องความจำ : L1 cache (local to processor) L2 cache (local to processor) Main memory (local to node) Remote memory Delivered to requesting (local to processor) cache Automatic and transparent

7 Memory Access Sequence โนดแต่ละโนดจะรักษาไดเร็กทอรีของที่ตั้งของ หน่วยความจำและสถานภาพของแคช e.g. node 2 processor 3 (P2-3) requests location 798 which is in memory of node 1 P2-3 issues read request on snoopy bus of node 2 Directory on node 2 recognises location is on node 1 Node 2 directory requests node 1’s directory Node 1 directory requests contents of 798 Node 1 memory puts data on (node 1 local) bus Node 1 directory gets data from (node 1 local) bus Data transferred to node 2’s directory Node 2 directory puts data on (node 2 local) bus Data picked up, put in P2-3’s cache and delivered to processor

8 Cache Coherence ไดเร็กทอรีโนด 1 รักษาข้อความที่บันทึกไว้ ส่วน โนดที่ 2 มีการสำเนาของข้อมูล ถ้ามีข้อมูลที่ถูกการปรับปรุงแก้ไขในต้นฉบับ แคชถูกแพร่ข้อมูลไปยังโนดอื่นๆ Local directories จะทำการดูแล ส่วน local cache การกวาดล้างถ้าจำเป็น. การเปลี่ยนแปลง Local directory monitors ไป เป็นข้อมูล local data ที่แคชที่ห่างไกลและทำ การมาร์คที่ข้อมูลที่ผิดพลาด จนกระทั้งกูข้อมูล กลับคืน (writeback) Local directory จะทำการ writeback ถ้าข้อมูล ที่แท้จริงมีการร้องขอจาก process อื่นๆ

9 NUMA Pros & Cons การแสดงที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่า SMP No major software changes ระบบมีการหยุดถ้า ถ้าการเข้าถึง memory หลายอย่างมากไป Can be avoided by: L1 & L2 cache design reducing all memory access Need good temporal locality of software Good spatial locality of software Virtual memory management moving pages to nodes that are using them most Not transparent Page allocation, process allocation and load balancing changes needed Availability?

10 Figure 1 การแสดงประสิทธิภาพประกอบด้วยจัดแถว ของบัส field-programmable(FPGAs) และความจำ 512K 36-bit SRAM

11 Figure 2

12 ชี้แผนภาพบล็อกที่ถูกลดรูปของการ์ดการ แสดง. FPGAs บรรจุเหตุผลที่จำเป็นเพื่อจับ ข้อมูลเกี่ยวกับรายการติดต่อความจำที่ถูก อยากได้เกี่ยวกับเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ccNUMA; ข้อมูลอันนี้ถูกเก็บที่ความจำ SRAM ในเวลานั้น. การ์ดมีอินเตอร์เฟส 2 อัน. อันแรก จะส่งผ่านไป MCU เชิญชวนให้ ccNUMA กลุ่ม เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน. ที่ตอบสนองที่บัส PCI ของโหนดที่อาศัย มาตรฐาน PCI

13 ข้อดีหลัก ๆ ของ CC-NUMA มันสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ระดับที่สูง กว่าเมื่อเทียบ กับ SMP ใช้แคช L1 และ L2 ออกแบบให้การเข้าถึง หน่วยความจำที่ห่างออกไป การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แคชที่ห่างไกล และทำการมาร์คที่ข้อมูลที่ผิดพลาด จน กระทั้งกูข้อมูลกลับคืน (writeback)

14 ข้อเสียของการเข้าถึง CC-NUMA การใช้งาน CC-NUMA นั้นไม่ง่ายเหมือน SMP การใช้งานของระบบ CC-NUMA ค่อนข้างที่ จะมีผลลัพธ์ที่ซับซ้อน และขึ้นอยู่กับความ ถูกต้องของการปฏิบัติ

15 References http://www.research.ibm.com/journal/r d/452/brock.html http://www.research.ibm.com/journal/r d/452/brock.html http://en.wikipedia.org/wiki/CcNUMA http://en.wikipedia.org/wiki/CcNUMA http://williamstallings.com/COA6e.html http://williamstallings.com/COA6e.html www.vwin.co.th/ www.vwin.co.th/ http://www.ece.neu.edu/


ดาวน์โหลด ppt CC- NUMA (Cache-coherent nonuniform memory access)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google