งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. สุเมธ ธนาขันธรรม ม.1/4 เลขที่ 12 ด. ช. เศรษฐพงศ์ วรรณคำ ม.1/4 เลขที่ 16 ใบงานวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. สุเมธ ธนาขันธรรม ม.1/4 เลขที่ 12 ด. ช. เศรษฐพงศ์ วรรณคำ ม.1/4 เลขที่ 16 ใบงานวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ช. สุเมธ ธนาขันธรรม ม.1/4 เลขที่ 12 ด. ช. เศรษฐพงศ์ วรรณคำ ม.1/4 เลขที่ 16 ใบงานวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ช่วยการทำงานรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ

2 ความหมายของเทคโนโลยีสาระสนเทศ และการสื่อสารช่วยการทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ ในระบบที่ต้องการนำข้อมูลมาประมวลผลและดำเนินการ ตัดสินใจ เมื่อมีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการ สื่อสารมาใช้จะทำให้การดำเนินการต่างๆทำได้ เร็วขึ้น เช่น โรงงานผลิตรถยนต์สามารถผลิตรถยนต์ ออกมาเหมือนกันทุกคัน ถ้าใช่คนทำอาจมีความเหนื่อย ล้าและอาจมีความผิดพลาดได้ง่ายสำหรับข้อมูลที่มี จำนวนมาก การนำคอมพิวเตอร์มาประมวลผลสามารถ ทำได้ถูกต้องและรวดเร็วนอกจากนี้ยังสามารถ ประมวลผลข้อมูลที่ต้องมารทำงานซ้ำๆได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำอีกด้วย

3 1. การทำงานรวดเร็ว การทำงานของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความเร็วสูง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทำงาน ได้เร็วมากใช้เวลาน้อยแต่ได้ปริมาณงานมาก ตัวอย่างเช่น การ ตรวจข้อสอบเข้ามหาลัยซึ่งแต่ละปี จะมีผู้เข้าสอบนับแสนคน หมายความว่าต้องมีกระดาษคำตอบมากกว่า หนึ่งแสนใบในแต่ละรายวิชา ที่จัดสอบ หากให้แรงงานคนตรวจข้อสอบกว่าจะได้สรุปผลอาจจะต้องใช้ บุคลากรในการตรวจข้อสอบ นับร้อยคนใช้เวลาหลายสัปดาห์เมื่อมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ตรวจข้อสอบการทำงานก็เร็วขึ้นมาก ทำให้สรุปผลสอบแต่ละวิชาได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง อีกตัวอย่าง หนึ่ง การรับส่งข้อมูลในระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีการทำงานที่รวดเร็วมาก เช่น การประกาศผลสอบ ผ่านอินเทอร์เน็ตการส่งอีเมล โดยสามารถส่งอีเมล ไปยังผู้รับ ณ ที่ใดๆก็ได้ในโลกนี้ด้วยเวลาอันสั้น ซึ่ง ถ้าเปรียบเทียบกับการส่งจดหมาย กับการส่งจดหมายกระดาษแบบเดิมต้องใช้เวลาหลายวัน 2. การทำงานถูกต้องและแม่นยำ ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มีความถูกต้องและแม่นยำสูง มาก หากไม่มีการป้อนข้อมูล ผิดพลาดน้อยมาก เช่น การคำนวณภาษีของกรมสรรพากรซึ่งแต่ละปี จะต้องคำนวณภาษีของผู้มีรายได้ ทั่วประเทศนับสิบๆล้านคน ยอดเงินนับล้านๆบาท คอมพิวเตอร์ของ กรมสรรพากรจึงต้องทำงานด้าน การคำนวณจากข้อมูลปริมาณมากซึ่งก็ทำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

4 จบแล้ว ครับ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. สุเมธ ธนาขันธรรม ม.1/4 เลขที่ 12 ด. ช. เศรษฐพงศ์ วรรณคำ ม.1/4 เลขที่ 16 ใบงานวิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศและ การสื่อสาร เรื่อง เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google