งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Borrower Information. จากหน้าจอการสืบค้น คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว 11 หลัก ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Borrower Information. จากหน้าจอการสืบค้น คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว 11 หลัก ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Borrower Information

2 จากหน้าจอการสืบค้น คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว 11 หลัก ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตร ประจำตัว เริ่มจาก 580 xxxx xxxx

3 Account Overview Checked Out – จำนวนหนังสือที่ยืม Holds – ข้อมูลการจองหนังสือ Fines/Blocks – การค้างค่าปรับ การแจ้งเตือนต่างๆ Profile - ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้

4 Checked Out Title – แสดงรายชื่อหนังสือที่ยืม Out – วันที่ยืมหนังสือ Due Date – วันกำหนดส่ง Times Renewed - จำนวนครั้งที่ยืมต่อ

5 Holds ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้ Requested items ready for pick up : คือ หนังสือจองที่สามารถ ติดต่อยืมได้ Requested items not yet available : หนังสือที่ได้จองไว้ แต่ยัง ไม่สามารถ ติดต่อยืมได้ เนื่องจากผู้ที่ยืมหนังสือก่อนหน้านี้ ยังไม่นำหนังสือ มาคืน

6 Fines / Blocks แสดงรายการค่าปรับ หรือการแจ้งเตือนต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt Borrower Information. จากหน้าจอการสืบค้น คลิกที่ Borrower Info. ใส่เลขบาร์โค้ดบนบัตรประจำตัว 11 หลัก ลงในช่อง Borrower Barcode: คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google