งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 สหกด เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้บอกรับในรูปแบบ CD-ROM และได้นำระบบ Information Resources on Web หรือ IR- Web มาใช้ในการจัดการกับ เอกสารครอบคลุมสาขาวิชาการ ทางด้านการศึกษา มีหนังสือ ทั้งหมด 3,850 ชื่อเรื่อง

3 Browse Search Basic Search Advanced Search

4 หน้าจอการทำงานหลัก สามารถคลิกเลือกวิธีการสืบค้นได้ที่ MENU

5 Browse Search เป็นการสืบค้น แบบระบุเขตข้อมูล ตามสาขา Basic Search เป็นการสืบค้นขั้น พื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น Advanced Search เป็นการสืบค้น ขั้นสูง เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความชำนาญใน การสืบค้น และ ทราบเทคนิคในการ สืบค้น Title List เป็นการสืบค้นแบบไล่ เรียง ตามชื่อเรื่อง

6 1 1. พิมพ์ คำค้น 3 2 4 2. เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกจำนวน รายการ 4. คลิก Search ที่แสดงผลต่อหนึ่ง หน้า

7 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. คลิก search 1 2 3

8 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. พิมพ์คำค้นอีกคำที่ต้องการ 5. คลิกที่ search 1 2 3 4 5

9 ผลการสืบค้น Browse Search หน้าจอแสดงผลการสืบค้น โดยมีเลข เรียงลำดับรายการและชื่อเรื่องของแต่ละ รายการ และสามารถเลือกรายการก่อนหน้านี้ หรือรายการในหน้าต่อไปได้

10 ผลการสืบค้น Basic Search 1.) แสดงผลการสืบค้น ทั้งหมด 55 ระเบียน 2.) คลิก ที่คำที่ใช้สืบค้น เพื่อดูผลการสืบค้นทั้งหมด 3.) นอกจากนี้สามารถพิมพ์คำสืบค้นต่อได้จากช่องว่าง ข้างล่าง จากนั้นเลือกเขตข้อมูล และคลิก Submit 1 2 3

11 ผลการสืบค้น Advanced Search สามารถจำกัด หรือขยายผลการสืบค้นได้โดย 1) คลิกเลือกคำหรือวลี ที่อยู่ในประวัติการสืบค้น 2) เลือกคำเชื่อม 3) คลิก เลือกคำหรือวลีที่อยู่ในประวัติการสืบค้น 4) คลิก Submit 1 2 3 4

12 คลิกที่ pdf File เพื่อดู Fulltext

13 การแสดงผลการสืบค้นแบบ fulltext

14 สามารถดูวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ MARC ได้ โดย คลิกที่ View Card

15 1 2 3 4 1) คลิกเมนู File 2) เลือก Print 3) คลิก ระบุจำนวนหน้าที่ต้องการ 4) คลิก Print

16 1 2 3 1) คลิกไอคอน Print 2) คลิกระบุ จำนวนหน้าที่ต้องการ 4) คลิก OK

17


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google