งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 สหกด เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้บอกรับในรูปแบบ CD-ROM และได้นำระบบ Information Resources on Web หรือ IR- Web มาใช้ในการจัดการกับ เอกสารครอบคลุมสาขาวิชาการ ทางด้านการศึกษา มีหนังสือ ทั้งหมด 3,850 ชื่อเรื่อง

3 Browse Search Basic Search Advanced Search

4 หน้าจอการทำงานหลัก สามารถคลิกเลือกวิธีการสืบค้นได้ที่ MENU

5 Browse Search เป็นการสืบค้น แบบระบุเขตข้อมูล ตามสาขา Basic Search เป็นการสืบค้นขั้น พื้นฐาน เหมาะสำหรับ ผู้เริ่มต้น Advanced Search เป็นการสืบค้น ขั้นสูง เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความชำนาญใน การสืบค้น และ ทราบเทคนิคในการ สืบค้น Title List เป็นการสืบค้นแบบไล่ เรียง ตามชื่อเรื่อง

6 1 1. พิมพ์ คำค้น เลือกเขต ข้อมูล 3. เลือกจำนวน รายการ 4. คลิก Search ที่แสดงผลต่อหนึ่ง หน้า

7 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. คลิก search 1 2 3

8 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกเขตข้อมูล 3. ระบุคำเชื่อม 4. พิมพ์คำค้นอีกคำที่ต้องการ 5. คลิกที่ search

9 ผลการสืบค้น Browse Search หน้าจอแสดงผลการสืบค้น โดยมีเลข เรียงลำดับรายการและชื่อเรื่องของแต่ละ รายการ และสามารถเลือกรายการก่อนหน้านี้ หรือรายการในหน้าต่อไปได้

10 ผลการสืบค้น Basic Search 1.) แสดงผลการสืบค้น ทั้งหมด 55 ระเบียน 2.) คลิก ที่คำที่ใช้สืบค้น เพื่อดูผลการสืบค้นทั้งหมด 3.) นอกจากนี้สามารถพิมพ์คำสืบค้นต่อได้จากช่องว่าง ข้างล่าง จากนั้นเลือกเขตข้อมูล และคลิก Submit 1 2 3

11 ผลการสืบค้น Advanced Search สามารถจำกัด หรือขยายผลการสืบค้นได้โดย 1) คลิกเลือกคำหรือวลี ที่อยู่ในประวัติการสืบค้น 2) เลือกคำเชื่อม 3) คลิก เลือกคำหรือวลีที่อยู่ในประวัติการสืบค้น 4) คลิก Submit

12 คลิกที่ pdf File เพื่อดู Fulltext

13 การแสดงผลการสืบค้นแบบ fulltext

14 สามารถดูวิทยานิพนธ์ในรูปแบบ MARC ได้ โดย คลิกที่ View Card

15 ) คลิกเมนู File 2) เลือก Print 3) คลิก ระบุจำนวนหน้าที่ต้องการ 4) คลิก Print

16 ) คลิกไอคอน Print 2) คลิกระบุ จำนวนหน้าที่ต้องการ 4) คลิก OK

17


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้น ฐานข้อมูล กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google