งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 21 ส. ค. 2551 เวลา 21.08 น. จยย. บอมบ์ หน้าร้านอาหาร สีส้ม และคาร์บอมบ์หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 31 ราย บาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 21 ส. ค. 2551 เวลา 21.08 น. จยย. บอมบ์ หน้าร้านอาหาร สีส้ม และคาร์บอมบ์หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 31 ราย บาดเจ็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 21 ส. ค. 2551 เวลา 21.08 น. จยย. บอมบ์ หน้าร้านอาหาร สีส้ม และคาร์บอมบ์หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 31 ราย บาดเจ็บ 31 ราย สภอ. สุไหง โก - ลก ธนาคารกรุงศรี อยุธยา

2 1. นายชาลี บุญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว นสพ. ไทยรัฐ เสียชีวิต 2. นายชาคริดฉลาดธัญญกิจ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิธารน้ำใจ เสียชีวิต 2. นายชาคริดฉลาดธัญญกิจ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิธารน้ำใจ เสียชีวิต 1. นายชาลี บุญสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าว นสพ. ไทยรัฐ เสียชีวิต 2. นายชาคริด ฉลาดธัญญกิจ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิธารน้ำใจ เสียชีวิต 2. นายชาคริด ฉลาดธัญญกิจ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิธารน้ำใจ เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิธารน้ำใจที่บาดเจ็บขณะออก ปฏิบัติงาน นายผดุง วรรณลักษณ์ผู้สื่อข่าว ช่อง 9 บาดเจ็บสาหัส นายรุ่งวิทย์ พรหมจรรย์ บาดเจ็บเล็กน้อย นายสืบศักดิ์ จันทร์โน บาดเจ็บเล็กน้อย นายสมโชค แซ่ตั้ง บาดเจ็บเล็กน้อย

3

4 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา จำนวน 6 ราย 1. พ. ต. อ. ปราบพาล มีมงคลผกก. สภ. สุไหงโก - ลกหอ กระดูกหญิง ชั้น 3 ห้องพิเศษ 351 2. นายธิติกานต์ แสนไทย ปลัดอำเภอสุไหงโก - ลก อาคารเฉลิมราชย์ฯ ชั้น 8 ห้อง 861 3. ส. ต. ท. ลิขิต มาลาหอกระดูกหญิง ชั้น 3 ห้องพิเศษ 355 4. ร. อ. สุรเดช เมธานุวงศ์ ผบ. ร้อย ร.9033 หอ กระดูกชาย ชั้น 2 ห้องพิเศษ 259 5. ด. ต. ธนู พันธ์เพชานิลหอ ICU ชั้น 3 ห้อง แยก 1 6. ส. ต. ท. สาโรจน์ สังข์วารีอาคารเฉลิมราชย์ฯ ชั้น 7 ห้อง 781 7. ด. ต. ชุบ จันทร์ศรีแก้วอยู่ระหว่างการ ส่ง ต่อผู้ป่วยจาก รพ นธ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง นราธิวาส จำนวน 2 ราย 1. นายผดุง วรรณลักษณ์ผู้สื่อข่าว ช่อง 9 อาคารนวมิ นทร์ ชั้น 4 ห้อง 1 2. นายอภิชิต อายุกวัฒน์หอ ICU โรงพยาบาลสุไหงโก - ลก 5 ราย 1. ส. อ. ศรีสุรินทร์ แสงจันทร์ อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ ชั้น 8 ห้อง 825 2. ร. ต. ท. วิสกี้ พระอาศัย อาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ ชั้น 8 ห้อง 804 3. ส. ต. ท. ปริญญา ชงสำโรงอาคารเฉลิม พระเกียรติฯ ชั้น 7 ห้อง 712 4. ด. ค. มงคล วรชัยอาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ ชั้น 7 ห้อง 711 5. ร. ต. ต. นพดล รัธระกิจโสภณ อาคารเฉลิมพระ เกียรติฯ ชั้น 7 ห้อง 713 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 1 ราย ด. ต. สราวุธ เบียดนอก หอ ICU

5 04 พ. ย.51 เวลา 11.15 เหตุระเบิดคาร์ บอมบ์ภายใน ตลาดกลาง ผลไม้และหน้า ร้านน้ำชาตรง ข้ามที่ว่าการ อำเภอสุคิริน คนร้ายบรรจุระเบิดชนิดแสวงเครื่องเอาไว้ในถังดับเพลิง น้ำหนัก ประมาณ 30 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ในรถยนต์ยี่ห้อแดวู สีเทา หมายเลขทะเบียน บง 4740 ยะลา จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ ส่วนจุดที่ 2 คนร้ายจุดชนวนระเบิดที่ติดตั้งไว้ในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ หมายเลขทะเบียน กลจ 407 นราธิวาส จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือเช่นกัน

6 โครงสร้างการปฏิบัติเมื่อเกิด สถานการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident commander ) คณะที่ปรึกษา ส่วนอำนวยการ ฝ่ายต่างๆ ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉิน - ฝ่ายการรักษาพยาบาลและ การแพทย์ฉุกเฉิน - ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย ส่วนสงเคราะห์ ผู้ประสบภัย ส่วนแจ้งเตือนภัย และประเมิน สถานการณ์ ส่วนฟื้นฟู บูรณะ

7 โครงสร้างศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ณ จุดเกิดเหตุ ผู้บัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ ผู้สั่งการฝ่ายการแพทย์ ผู้สั่งการฝ่ายตำรวจผู้สั่งการฝ่ายดับเพลิง ผู้สั่งการฝ่ายกู้ภัย หมายเหตุ ผู้บัญชาการจุดเกิดเหตุจะเป็นใคร ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเหตุการณ์อะไร

8 ขั้นตอนการรายงานข้อมูลเมื่อเกิด เหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์ โรงพยาบาล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์สั่งการและ รับแจ้งเหตุ ของ โรงพยาบาล รายงานข้อมูลผู้ว่า ราชการจังหวัด ศูนย์นเรนทร

9 เกิด เหตุการ ณ์ ศูนย์สั่งการ โรงพยาบาล มูลนิธิ Field Medical Commander นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด (Incident Medical Commander)

10 การพิจารณาสั่งการ ณ จุดเกิดเหตุ 1. การเข้าไปช่วยเหลือและขนย้ายผู้ป่วย ณ จุดเกิด เหตุในโซนสีแดงเป็นบทบาทความรับผิดชอบ ของใคร 2. การติดต่อประสานงานข้อมูล ณ จุดเกิดเหตุ ต้อง ติดต่อประสานงานกับใคร เพื่อประเมิน สถานการณ์และเตรียมความพร้อมของ โรงพยาบาลในการรองรับผู้ป่วย 3. หากจำเป็นต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล อื่นๆ หรือขนย้ายโดยเฮลิคอปเตอร์ให้ ประสานงานผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด 4. การรายงานข้อมูลเหตุการณ์ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าว หรือญาติผู้บาดเจ็บให้ใคร จุดใดเป็นผู้ให้ข้อมูล

11 โซนสีเขียว - ฝ่ายสนับสนุน - หน่วยพยาบาล - อาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัย - แขวงการทาง - หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โซนสีเหลือง - ผู้กำกับฯ ( ผบ. เหตุการณ์ ) - นายอำเภอ โซนสี เหลือง กอง อำนวยกา ร โซนสี เขียว ( โซน ปลอดภัย ) ตำรวจ / ทหาร / อปพร โซนสีแดง ( โซนอันตราย ) ผังแสดงการแบ่งโซนการเข้า ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 21 ส. ค. 2551 เวลา 21.08 น. จยย. บอมบ์ หน้าร้านอาหาร สีส้ม และคาร์บอมบ์หน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา เสียชีวิต 2 ราย เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 31 ราย บาดเจ็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google