งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ต ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ต ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ต ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2 เว็บ น่าสนใจ 1www.krupongsak.net 2www.krujanjira.com 3www.ixl.com 5www.turtlediary.com/ 8http://www.dekgeng.com 4www.karn.tv 11 บ้านครูไผ่ 12 ทรูปลูกปัญญา 13 โทรทัศน์ครู 7http://vorravan.wordpress.com 9http://www.thaigoodview.com 10http://www.caiproject.com10http://www.caiproject.com/ 6http://www.ipst.ac.th/ 14 ฮ. ฮูกดอทคอม เกม

3 17http://www.lib.kmutt.ac.th/st4kid/nonFlash/index.jsp?pageKey=home คุณธรรม จริยธรรม ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และพรบ. คอมพิวเตอร์ 18http://www.sahavicha.com/ 22www.nitest.ayutthaya2.go.th 19http://edltv.thai.net 21http://elearning.nectec.or.th/ 15http://www.mcp.ac.th/e- learning456.php 16http://tiger.acs.ac.th/gallery/E- Learning/ 20http://www.school.net.th

4 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt  เข้าใจระบบการทำงานของแท็บเล็ต  มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีอยู่ในแท็บเล็ต ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนแท็บเล็ตไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google