งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารหมายเลข 4 1. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารหมายเลข 4 1. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารหมายเลข 4 1

2 ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? 2

3 หากไม่ปรับปรุงข้อมูลภายในกำหนด นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ เพราะ สทศ. จะไม่กำหนด เลขที่นั่งสอบให้ใหม่นักเรียนจะไม่มีเลขที่นั่งสอบ เลขที่นั่งสอบให้ใหม่ 3

4 สนามสอบดำเนินการอย่างไร…? 4

5 5

6 ผู้เข้าสอบดำเนินการอย่างไร…? 6

7 การค้นหาข้อมูลผู้เข้าสอบ Flash Drive 7

8 8

9 สทศ. ขอความร่วมมือให้ทุกสนามสอบ ช่วยรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ และปัญหา/การกระทำที่เข้าข่ายผิดระเบียบ หรือทุจริตการสอบ ในทุกคาบ การรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ    9

10 เวลาการรายงานจำนวนผู้ขาดสอบทางเว็ปวันสอบ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 15 ก.พ น น น. 16 ก.พ น น. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 ขอก่อน 15

16 16

17 โทรศัพท์ , , หรือ 17

18 18

19 Back 19

20 Back 20


ดาวน์โหลด ppt เอกสารหมายเลข 4 1. ผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ... หมายถึง ? 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google