งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แทรกไฟล์มัลติมีเดียในสไลด์. การแทรกไฟล์เสียง แทรกเสียงจากไฟล์ 1. คลิกที่แท็บหน้าแรก เลือก สร้างภาพนิ่ง เลือก เค้าโครง ที่ชื่อว่า เฉพาะชื่อเรื่อง 2. คลิกแท็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แทรกไฟล์มัลติมีเดียในสไลด์. การแทรกไฟล์เสียง แทรกเสียงจากไฟล์ 1. คลิกที่แท็บหน้าแรก เลือก สร้างภาพนิ่ง เลือก เค้าโครง ที่ชื่อว่า เฉพาะชื่อเรื่อง 2. คลิกแท็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แทรกไฟล์มัลติมีเดียในสไลด์

2 การแทรกไฟล์เสียง แทรกเสียงจากไฟล์ 1. คลิกที่แท็บหน้าแรก เลือก สร้างภาพนิ่ง เลือก เค้าโครง ที่ชื่อว่า เฉพาะชื่อเรื่อง 2. คลิกแท็บ แทรก เลือก เสียง > เสียงจากแฟ้ม 3. เลือกไฟล์เสียงในเครื่องที่ต้องการ 4. คลิกปุ่มตกลง 5. เลือกวิธีเล่นไฟล์เสียง ในตัวอย่างคลิกปุ่ม อัตโนมัติ

3 1. คลิกแท็บ หน้าแรก เลือก สร้างภาพนิ่ง เลือกเค้าโครง เฉพาะชื่อเรื่อง

4 แทรกไฟล์เสียง

5 2. คลิกแท็บ แทรก เลือก เครื่องมือ เสียง แล้วเลือก รายการย่อย เสียงจากแฟ้ม

6 3. เลือกไฟล์เสียง จากแหล่งที่เก็บและ เลือกไฟล์เสียงที่ ต้องการ

7 4. โปรแกรมจะถาม ว่าต้องการให้เล่น ไฟล์เสียงอย่างไร ในที่นี้เลือกอัตโนมัติ

8 จะปรากฏรูปลำโพงเสียง อยู่ ตรงกลาง ให้ทำการ เคลื่อนย้าย ลำโพงไปไว้ใน ตำแหน่งที่เหมาะสม ลองสั่ง แสดงภาพนิ่ง จะได้ยิน เสียงเพลง เมื่อเลื่อนภาพมาสู่ ภาพนิ่งที่เราแทรกเสียงไว้

9 การแก้ไขและการตั้งค่า การเล่นไฟล์เสียง โดย คลิกที่รูปลำโพง จะ ปรากฏ แท็บเครื่องมือ เครื่องมือเสียงขึ้นมา

10 1. คลิกที่แท็บ เครื่องมือ เสียง 2. เลือกแก้ไขตามรายการ ที่ต้องการ

11 การแทรกเสียง การแทรกเสียงนอกจากแทรกเสียงจากไฟล์ เสียงแล้วยังสามารถแทรกเสียงได้จาก 1.Clip Organizer 2. เล่น CD 3. แทรกเสียงจากการบันทึกเสียง

12 การแทรกเสียงจาก Clip Organizer

13 การแทรกเสียงจาก CD

14 การแทรกเสียงจาก บันทึกเสียง

15 การกำหนดเวลาเล่นไฟล์เสียง

16 1. คลิกไอคอน รูปลำโพง 2. คลิกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว 3. เลือกรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบ กำหนดเอง 4. คลิกที่ท้ายรายการ วัตถุที่ถูกเลือก 5. เลือกตัวเลือก ลักษณะพิเศษ

17 หลังจากนั้นจะปรากฎ หน้าต่างการตั้งค่าการ กำหนดเวลาการเล่นเสียง ขึ้นมา

18 ภาพ 1

19 ภาพ 2

20 ภาพ 3

21 ภาพ 4

22 แทรกวีดีโอและภาพเคลื่อนไหว แทรกวีดีโอประกอบสไลด์ 1. คลิกแท็บ แทรก 2. เลือก ภาพยนตร์ 3. แล้วเลือก ภาพยนตร์จากแฟ้ม 4. เลือกโฟล์เดอร์ที่เก็บ ไฟล์ วีดีโอ 5. เลือกไฟล์ วีดีโอ ที่ต้องการ

23 1. คลิก แท็บ แทรก 2. เลือก ภาพยนต ร์ 3. เลือก ภาพยนต ร์จากแฟ้ม

24 4. เลือกแหล่ง เก็บไฟล์ วีดีโอ 5. เลือกไฟล์ วีดีโอ 6. คลิก ตกลง

25 จะปรากฏหน้าจอถามว่า ต้องการ เล่นวีดีโฮอย่างไร ในที่นี้เลือก เมื่อคลิก

26

27 การตั้งค่าการเล่น วีดีโอ 1. คลิกที่ ไฟล์ วีดีโอที่แทรกเข้า มา 3. เลือกแก้ไขตาม รายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ แท็บ เครื่องมือ ภาพยนตร์

28 การแทรก ภาพเคลื่อนไหวจาก Clip Organizer 1. คลิก แท็บ แทรก 2. เลือกเครื่องมือ ภาพยนตร์ 3. ภาพยนตร์จาก clip Organizer

29 การตั้งเวลานำเสนอไฟล์ วีดีโอ สามารถ ดำเนินการเช่นเดียวกับ การตั้งเวลาให้กับ ไฟล์ เสียง


ดาวน์โหลด ppt แทรกไฟล์มัลติมีเดียในสไลด์. การแทรกไฟล์เสียง แทรกเสียงจากไฟล์ 1. คลิกที่แท็บหน้าแรก เลือก สร้างภาพนิ่ง เลือก เค้าโครง ที่ชื่อว่า เฉพาะชื่อเรื่อง 2. คลิกแท็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google