งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit )
โดย….ทพ.บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์(Maintenance)
ประกอบด้วย 1. Breakdown Maintenance การบำรุงรักษาเมื่อครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย 2. Preventive Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันมิให้ครุภัณฑ์เกิด การชำรุดเสียหาย

3 Preventive Maintenance
ประกอบด้วย การดูแลรักษาตามระยะเวลา - การดูแลรักษาประจำวัน, เดือน, ปี 2. การพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4 มาตรฐาน (Standard) คือ ข้อกำหนดเพื่อใช้วัดหรือชี้วัดว่า ผลที่ได้จากการใช้งาน ได้งานที่มีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ

5 ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit )
คือ หน่วยหรือตำแหน่งที่ให้บริการด้านทันตกรรม - ทันตกรรมหัตถการ - ทันตกรรมประดิษฐ์ - ทันตกรรมจัดฟัน - ศัลยกรรมทางช่องปาก - และงานอื่นๆในช่องปาก

6 องค์ประกอบของยูนิตทำฟัน
1. ระบบผลิตอากาศอัด 2. ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด 3. Junction Box 4. ระบบอ่างบ้วนปากและน้ำลงถ้วย 5. ระบบดูดน้ำลายและของเสีย 6. เก้าอี้คนไข้และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน 7. ระบบแสงสว่าง 8. ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟัน 9. ด้ามกรอฟัน

7 การบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม
แนะนำยูนิตทำฟัน โคมไฟส่องปาก จอแสดงภาพ ชุดแก้วน้ำและอ่างบ้วนปาก ที่วางอุปกรณ์ด้านผู้ช่วย ถาดวางเครื่องมือ ที่รองรับศีรษะ ชุดระบบหัวกรอฟัน พนักพิง สวิทซ์เท้า เบาะนั่ง การบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google