งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit ) โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit ) โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit ) โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด

2 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ (Maintenance) ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. Breakdown Maintenance 1. Breakdown Maintenance การบำรุงรักษาเมื่อครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย การบำรุงรักษาเมื่อครุภัณฑ์เกิดการชำรุดเสียหาย 2. Preventive Maintenance 2. Preventive Maintenance การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันมิให้ครุภัณฑ์เกิด การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันมิให้ครุภัณฑ์เกิด การชำรุดเสียหาย การชำรุดเสียหาย

3 Preventive Maintenance ประกอบด้วย 1. การดูแลรักษาตามระยะเวลา - การดูแลรักษาประจำวัน, เดือน, ปี - การดูแลรักษาประจำวัน, เดือน, ปี 2. การพัฒนาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4 มาตรฐาน (Standard) คือ ข้อกำหนดเพื่อใช้วัดหรือชี้วัด ว่า ผลที่ได้จากการใช้งาน คือ ข้อกำหนดเพื่อใช้วัดหรือชี้วัด ว่า ผลที่ได้จากการใช้งาน 1. ได้งานที่มีคุณภาพ 2. ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ

5 ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit ) คือ หน่วยหรือตำแหน่งที่ให้บริการด้านทันตกรรม - ทันตกรรมหัตถการ - ทันตกรรมหัตถการ - ทันตกรรมประดิษฐ์ - ทันตกรรมประดิษฐ์ - ทันตกรรมจัดฟัน - ทันตกรรมจัดฟัน - ศัลยกรรมทางช่องปาก - ศัลยกรรมทางช่องปาก - และงานอื่นๆในช่องปาก - และงานอื่นๆในช่องปาก

6 องค์ประกอบของ ยูนิตทำฟัน 1. ระบบผลิตอากาศอัด 2. ระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด 3. Junction Box 4. ระบบอ่างบ้วนปากและน้ำลงถ้วย 5. ระบบดูดน้ำลายและของเสีย 6. เก้าอี้คนไข้และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติงาน 7. ระบบแสงสว่าง 8. ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟัน 9. ด้ามกรอฟัน

7 เบาะ นั่ง สวิท ซ์เท้า ถาดวาง เครื่องมือ ชุดระบบหัว กรอฟัน โคมไฟ ส่องปาก ที่รองรับ ศีรษะ พนักพิง ที่วางอุปกรณ์ ด้านผู้ช่วย ชุดแก้วน้ำและ อ่างบ้วนปาก จอแสดง ภาพ

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ยูนิตทำฟัน ( Dental Unit ) โดย …. ทพ. บุญฤทธิ์ สุวรรณโนภาส บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด บริษัทมิดเวสต์ เดนตัลกรุ๊ป จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google