งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟเบื้องต้น. 2 Motto of the day “ จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่อุปสรรค " - สุภาษิตไนจีเรีย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟเบื้องต้น. 2 Motto of the day “ จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่อุปสรรค " - สุภาษิตไนจีเรีย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กราฟเบื้องต้น

2 2 Motto of the day “ จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่อุปสรรค " - สุภาษิตไนจีเรีย ”

3 3 อัลกอริทึมพื้นฐานของกราฟ กราฟอันประกอบด้วยปมและเส้นเชื่อม ที่เชื่อมคู่ปมที่มีความสัมพันธ์กัน เป็นตัวแบบในการจำลอง ปัญหามากมาย เมื่อเราสามารถจำลองปัญหาที่สนใจด้วยกราฟ จะทำให้มองการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ โดยอาศัยฐานความรู้ทางทฤษฎีกราฟ ที่มีผู้วิจัยค้นคว้ากันนาน บทนี้ขอนำเสนออัลกอริทึมพื้นฐาน ที่ใช้กับกราฟ อันได้แก่ การท่องไปตามปมต่าง ๆ ในกราฟสองวิธีคือ การค้นตามแนวกว้างและตามแนวลึก การทดสอบคุณสมบัติการเชื่อมต่อกันของปมในกราฟ การหาต้นไม้ทอดข้ามต่ำสุดของกราฟ และการหาวิถีสั้นสุดระหว่างปมในกราฟ อัลกอริทึมพื้นฐานต่าง ๆ เหล่านี้ได้รับนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่จำลองด้วยกราฟ มากมาย

4 4 หัวข้อ นิยาม ตัวอย่างการใช้ กราฟ กราฟประเภทต่างๆ วิถีและวง การแทนกราฟ การแวะผ่าน สภาพการเชื่อมโยง ของกราฟ

5 5 กราฟ (Graph)

6 6 ใช้กราฟแทน...

7 7

8 8 กราฟกับการออกแบบวงจรรวม

9 9 กราฟกับวงจรดิจิตอล

10 10 กราฟกับการออกแบบวงจร

11 11 กราฟกับการเชื่อมสายสัญญาณ

12 12 กราฟประเภทต่างๆ

13 13 Complete Graphs

14 14 Connected Graphs

15 15 Path ( วิถี ) & Cycle ( วง )

16 16 Traveling Salesperson Problem

17 17 Trees : ต้นไม้ คือ...

18 18 การแทนกราฟ

19 19 คำถามที่พบบ่อยของกราฟ

20 20 กราฟระบุทิศทาง (Directed Graph)

21 21 กราฟถ่วงน้ำหนัก (Weighted Graph)

22 22 Basic Graph Algorithms  Breadth-First Search  Depth-First Search  Topological Sort  Strongly Connected Components

23 23 การค้นต้นไม้

24 24 การค้นกราฟ

25 25 Breadth Breadth-First Search

26 26 BFS Tree : Path Finding

27 27 BFS : Path Finding

28 28 BFS : Shortest Path

29 29 ใช้ BFS หา Shortest Path

30 30 Word Ladder

31 31 Depth -First Search

32 32 Depth -First Search

33 33 Depth -First Search

34 34 DFS(G,u) : ไม่จำเป็นต้องผ่าน ทุกปม

35 35 DFS : ผ่านทุกปม

36 36 DFS

37 37 Topological Sort

38 38 DAG : Directed Acyclic Graph

39 39 isDAG : DFS

40 40 Application

41 41 Application

42 42 Application

43 43 DFS : เวลาเข้า - เวลาออก

44 44 Topological Sort : DFS

45 45 Topological Sort : DFS

46 46 Topological Sort : Kahn

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 อัลกอริทึมบนกราฟ

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59 Prim’s Algorithm

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69


ดาวน์โหลด ppt กราฟเบื้องต้น. 2 Motto of the day “ จับจ้องที่จุดหมาย ไม่ใช่อุปสรรค " - สุภาษิตไนจีเรีย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google