งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง
1. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก เท่ากับข้อใด X = 2 ถึง 2.5 2.5 3.5 4.5 5.5 2. X = 2 ถึง 1.5 3. X ถึง x+h

2 ศึกษาตัวอย่าง

3 ศึกษาตัวอย่าง

4 คุณเริ่มเข้าใจแล้วครับ เก่งจัง
ไปข้อ2

5 ศึกษาตัวอย่าง

6 กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x2 + 3 จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก
3. X ถึง x+h = ((3.5)2 + 3) – ((3)2 + 3) 1. h = 3.5 – 3 = 0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (3.5) – f(3) = = 3.25 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 3 ถึง x = 3.5 คือ ต่อไป

7 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2)
= ((1.5)2 + 3) – ((2)2 + 3) 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2) = = -1.75 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ ต่อไป

8 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x)
= ((x + h)2 + 3) – ((x)2 + 3) 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x) = (x2+2xh+h2+3) – (x2+3) =(x2+2xh+h2+3 – x2 – 3) ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ = 2xh + h2 ทำข้อนี้อีกครั้ง

9 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง
2. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x2 + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก เท่ากับข้อใด x ถึง x+h 2x+h 2x 4x+h 4x

10 ข้อต่อไป

11 ศึกษาตัวอย่าง

12 ศึกษาตัวอย่าง

13 ศึกษาตัวอย่าง

14 กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = x2 + 3 จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก
3. X ถึง x+h = ((3.5)2 + 3) – ((3)2 + 3) 1. h = 3.5 – 3 = 0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (3.5) – f(3) = = 3.25 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 3 ถึง x = 3.5 คือ ต่อไป

15 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2)
= ((1.5)2 + 3) – ((2)2 + 3) 2. h = 1.5 – 3 = -0.5 Y ที่เปลี่ยนไป = f (1.5) – f(2) = = -1.75 ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ ต่อไป

16 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x)
= ((x + h)2 + 3) – ((x)2 + 3) 3. x ถึง x + h Y ที่เปลี่ยนไป = f (x + h) – f(x) = (x2+2xh+h2+3) – (x2+3) =(x2+2xh+h2+3 – x2 – 3) ดังนั้น อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ y เทียบกับ x จาก x = 2 ถึง x = 1.5 คือ = 2xh + h2 ทำข้อนี้อีกครั้ง

17 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง
3. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x2 -2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x มีค่าใดๆ เท่ากับข้อใด 3x 3x-2 6x 6x-2

18 ไปข้อ4

19 ศึกษาตัวอย่าง

20 ศึกษาตัวอย่าง

21 ศึกษาตัวอย่าง

22 กำหนด y = f(x) (เมื่อค่าของ x เปลี่ยนเป็น x+h เมื่อ h ไม่เท่ากับ 0) อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ คือ ต่อไป

23 ระวัง! ตัดกันได้ให้ตัด
กำหนด y = f(x) = 2x2+x - 3 1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ 2. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 วิธีทำ ให้ y = f(x) = 2x2 + x – 3 จะได้ f(x+h) = 2(x+h)2+(x+h)-3 = 2(x2+2xh+h2)+x+h-3 = 2x2+4xh+h2+x+h-3 1. 1 ระวัง! ตัดกันได้ให้ตัด ต่อไป

24 ไม่เห็นยากเลยนะ! จะได้ ต่อไป

25 2. จะได้ อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5
ไม่ยากอีกนั่นแหละ กลับไปทำอีกรอบ

26 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง
4. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x2 -2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x = 1 มีค่าเท่ากับข้อใด 5 4 3 2

27 ไปข้อ5

28 ศึกษาตัวอย่าง

29 ศึกษาตัวอย่าง

30 ศึกษาตัวอย่าง

31 กำหนด y = f(x) (เมื่อค่าของ x เปลี่ยนเป็น x+h เมื่อ h ไม่เท่ากับ 0) อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ คือ ต่อไป

32 ระวัง! ตัดกันได้ให้ตัด
กำหนด y = f(x) = 2x2+x - 3 1. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x มีค่าใดๆ 2. จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5 วิธีทำ ให้ y = f(x) = 2x2 + x – 3 จะได้ f(x+h) = 2(x+h)2+(x+h)-3 = 2(x2+2xh+h2)+x+h-3 = 2x2+4xh+h2+x+h-3 1. 1 ระวัง! ตัดกันได้ให้ตัด ต่อไป

33 ไม่เห็นยากเลยนะ! จะได้ ต่อไป

34 2. จะได้ อัตราการเปลี่ยนแปลง ของ y หรือ f(x) เทียบกับ x ขณะที่ x = 5
ไม่ยากอีกนั่นแหละ กลับไปทำอีกรอบ

35 คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง
5. กำหนดฟังก์ชัน y = f(x) = 3x2 -2x + 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับ x ขณะ x = 1 มีค่าเท่ากับข้อใด 5 4 3 2


ดาวน์โหลด ppt คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยการคลิ้กเม้าหน้าตัวเลือกที่ถูกต้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google