งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RADIUS โดย นางสาวนิตยา แก้วหล่อ สาขาวิชา : วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส : 51424201023 เสนอ อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ เฑียรชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RADIUS โดย นางสาวนิตยา แก้วหล่อ สาขาวิชา : วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส : 51424201023 เสนอ อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ เฑียรชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RADIUS โดย นางสาวนิตยา แก้วหล่อ สาขาวิชา : วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส : 51424201023 เสนอ อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ เฑียรชัย

2 RADIUS คือ วิธีการมาตรฐานของการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่ควบคุม การใช้งานเน็ตเวิร์ค (Network Access Server) กับผู้ใช้งาน (Access Clients) และอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (Radius Server)

3 ประโยชน์และข้อดีของ Radius - ควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตของ User ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถเก็บ Log File เพื่อตรวจสอบหลัง ได้ ตามกฎหมายใหม่กำหนด desktop - ตรวจสอบ User ที่กำลังใช้งานได้ แบบ Real time - กำหนดระยะเวลาการใช้งานของ User ได้ เช่น 1 ชั่วโมง, 2 วัน, 3 เดือน หรือ 10 นาที เป็นต้น - สามารถ Clear User ที่ไม่ต้องการให้ใช้ งานในขณะ On line ได้

4 กระบวนการทำงานของ Radius Radius : เป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบ สิทธิ์ของผู้ใช้ ที่โทรศัพท์เข้ามาขอใช้ Internet จาก ISP ซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ run อยู่ ตลอดเวลา มีลักษณะเป็น Radius server เหมือนพวก Web server หรือ Mail server ที่ โปรแกรมต้องตื่นตลอดเวลา เพื่อรอให้บริการกับ ผู้ใช้ เมื่อใดก็ตามที่มีผู้ใช้ หมุ่นโทรศัพท์จากที่ บ้านเข้ามา Modem ที่เราติดตั้งไว้ ตัว Modem จะวิ่งไปที่ rounter ซึ่งจะถูก config ให้ส่งข้อมูล เช่น User และ Password ไปให้กับ Radius server เพื่อตรวจสอบว่ามี account ใน server หรือไม่ ถ้ามีก็จะส่งคำอนุญาติให้ connect ได้ แล้วบันทึกข้อมูลว่าเริ่ม connect เมื่อใด

5 RADIUS Server เหมาะสำหรับที่ ไหน ? - อพาร์ทเม้น ที่ให้บริการ อินเตอร์เน็ต ทั้ง แบบฟรี และเก็บค่าบริการ - โรงแรม ที่ให้บริการ อินเตอร์เน็ต ทั้ง แบบฟรี และเก็บค่าบริการ - โรงเรียน, สถานศึกษา ที่มีบริการ อินเตอร์เน็ต หรือ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อป้องการแอบใช้อินเตอร์เน็ต ขณะรับ การสอน - ผู้ให้บริการ Wireless Internet (WiFi HotSpot)

6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt RADIUS โดย นางสาวนิตยา แก้วหล่อ สาขาวิชา : วิทยาการ คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส : 51424201023 เสนอ อาจารย์ทรัพย์กนก รัตนมณ เฑียรชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google