งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2555 - 2557)

2 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
3 ปีย้อนหลัง (ปี ) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ และชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ มกราคม 2556 ผมได้รับเชิญไปคุยกับผู้เข้าประชุมในหัวข้อ “ปัญหา HA-PCT Ortho” ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา น. เห็นว่ามีบางประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และมีบางประเด็นที่ผมอาจจะพูดในที่ประชุมเร็วเกินไปหรือตกหล่นไป จึงได้นำข้อคิดเหล่านั้นมาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้

3 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
3 ปีย้อนหลัง (ปี ) รวม 206 ราย รวม 179 ราย รวม 145 ราย รวม 112 ราย รวม 98 ราย รวม 95 ราย รวม 30 ราย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ และชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ มกราคม 2556 ผมได้รับเชิญไปคุยกับผู้เข้าประชุมในหัวข้อ “ปัญหา HA-PCT Ortho” ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา น. เห็นว่ามีบางประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และมีบางประเด็นที่ผมอาจจะพูดในที่ประชุมเร็วเกินไปหรือตกหล่นไป จึงได้นำข้อคิดเหล่านั้นมาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
3 ปีย้อนหลัง (ปี ) รวม 94 ราย รวม 71 ราย รวม 56 ราย รวม 36 ราย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ และชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ มกราคม 2556 ผมได้รับเชิญไปคุยกับผู้เข้าประชุมในหัวข้อ “ปัญหา HA-PCT Ortho” ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา น. เห็นว่ามีบางประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้สนใจซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย และมีบางประเด็นที่ผมอาจจะพูดในที่ประชุมเร็วเกินไปหรือตกหล่นไป จึงได้นำข้อคิดเหล่านั้นมาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google