งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2555 - 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2555 - 2557)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2555 - 2557)

2 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) 2

3 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) 3 รวม 206 ราย รวม 95 ราย รวม 112 ราย รวม 98 ราย รวม 179 ราย รวม 145 ราย รวม 30 ราย

4 สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก 3 ปีย้อนหลัง ( ปี 2555- 2557) 4 รวม 56 ราย รวม 94 ราย รวม 71 ราย รวม 36 ราย


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค ไข้เลือดออก ปี 2558 เทียบกับ ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2555 - 2557)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google