งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ % สวรส % สปสช % สป % แพทย์ % สุขภาพจิต % สบส % วิทย์ % อนามัย 71.50% คร % อย % งบลงทุนทั้งกระทรวง 26.07% สุขภาพจิต % วิทย์ % อนามัย % แพทย์ % คร % สบส % สป % พัฒน์ % อย. 6.96% งบเหลื่อมปีทั้งกระทรวง % สุขภาพจิต % อนามัย % พัฒน์ % แพทย์ % สบส % อย % คร % สป % สวรส % งบประจำ งบลงทุน งบเหลื่อมปี 1, , เบิกจ่าย , , , , , , ง.ป.คงเหลือ , , , , , วิทย์ % พัฒน์ % ,

2 สรุป รายงานการติดตามการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS (MIS terminal) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จำนวนวงเงินพ. ร. บ. ทั้งสิ้น 71, ล้านบาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ทั้งหมด 56, ล้านบาท หรือ 78.36% ของวงเงิน ในจำนวนนี้ เป็นงบรายจ่ายประจำ 55, ล้านบาท หรือ 82.38% ของ วงเงิน และเป็นงบรายจ่ายลงทุน 1, ล้านบาท หรือ 26.07% ของวงเงิน นอกจากนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเหลื่อมปี 1, ล้านบาท หรือ 61.67% ของวงเงินกันกันเหลื่อมปี

3


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนงบประมาณ (ประจำ, ลงทุน, เหลื่อมปี) คงเหลือ : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2552 งบประจำทั้งกระทรวง 82.38% สพฉ. 100.00% สวรส. 100.00%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google