งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) Tel.08-1931-5306 e-Mail : mondne@yahoo.com 1

2 LESSON IV 2 ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูล การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จึงเป็น ซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่าย แล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้

3 MICROSOFT POWERPOINT 3 หน้าจอปรกติ เมื่อเปิด โปรแกรม

4 MICROSOFT POWERPOINT 4 สามารถเลือกแทรกได้หลากหลาย รูปแบบ

5 MICROSOFT POWERPOINT 5 สามารถเลือก รูปลักษณ์ได้ง่ายดาย

6 MICROSOFT POWERPOINT 6 สามารถเลือกการเคลื่อนไหวภาพได้ ง่ายดาย

7 MICROSOFT POWERPOINT 7 สามารถเลือกการนำเสนอภาพนิ่งได้ มากมาย

8 MICROSOFT POWERPOINT 8 สามารถเลือกมุมมองได้หลายแบบ

9 MICROSOFT POWERPOINT 9 สามารถเลือกรูปแบบได้หลายแบบ

10 MICROSOFT POWERPOINT 10 การแทรก รูปภาพ

11 MICROSOFT POWERPOINT 11 เลือกรูปภาพ

12 MICROSOFT POWERPOINT 12 เลือกลักษณะ รูปภาพ

13 MICROSOFT POWERPOINT 13 ข้อความที่ให้พิมพ์คือ ชื่อนามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด สถานะเดิม ภูมิลำเนาเดิม ความชำนาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

14 MICROSOFT POWERPOINT 14 จำนวนภาพนิ่ง ทั้งหมด

15 MICROSOFT POWERPOINT 15 การบันทึกแฟ้มเป็นชนิด อื่น คลิกที่ Office Logo

16 MICROSOFT POWERPOINT 16 เลือกรูปแบบ อื่นๆ

17 MICROSOFT POWERPOINT 17 เลือกเป็น Web Page ได้

18 MICROSOFT POWERPOINT 18 ตัวอย่างการ นำเสนอ

19 MICROSOFT POWERPOINT 19 การบันทึกแฟ้มเป็น รูปภาพ TIFF ได้ คลิกที่ Office Logo

20 MICROSOFT POWERPOINT 20 เลือกรูปแบบ อื่นๆ

21 MICROSOFT POWERPOINT 21 เลือกเป็น TIFF

22 MICROSOFT POWERPOINT 22 แจ้งที่อยู่ของภาพที่ บันทึก

23 ถาม – ตอบปัญหา ข้อสงสัย 23


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google