งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น Introduction to Computer and Information Technology
ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์ ศน.บ. (สังคมศาสตร์), วท.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา) Tel

2 Lesson IV ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation Software) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอ ข้อมูล การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้จึงเป็น ซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่าย แล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้

3 Microsoft PowerPoint หน้าจอปรกติ เมื่อเปิดโปรแกรม

4 สามารถเลือกแทรกได้หลากหลายรูปแบบ
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกแทรกได้หลากหลายรูปแบบ

5 สามารถเลือกรูปลักษณ์ได้ง่ายดาย
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกรูปลักษณ์ได้ง่ายดาย

6 สามารถเลือกการเคลื่อนไหวภาพได้ง่ายดาย
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกการเคลื่อนไหวภาพได้ง่ายดาย

7 สามารถเลือกการนำเสนอภาพนิ่งได้มากมาย
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกการนำเสนอภาพนิ่งได้มากมาย

8 สามารถเลือกมุมมองได้หลายแบบ
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกมุมมองได้หลายแบบ

9 สามารถเลือกรูปแบบได้หลายแบบ
Microsoft PowerPoint สามารถเลือกรูปแบบได้หลายแบบ

10 Microsoft PowerPoint การแทรกรูปภาพ

11 Microsoft PowerPoint เลือกรูปภาพ

12 Microsoft PowerPoint เลือกลักษณะรูปภาพ

13 Microsoft PowerPoint ข้อความที่ให้พิมพ์คือ ชื่อ นามสกุล
ชื่อ นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด สถานะเดิม ภูมิลำเนาเดิม ความชำนาญ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน

14 Microsoft PowerPoint จำนวนภาพนิ่งทั้งหมด

15 การบันทึกแฟ้มเป็นชนิดอื่น
Microsoft PowerPoint คลิกที่ Office Logo การบันทึกแฟ้มเป็นชนิดอื่น

16 Microsoft PowerPoint เลือกรูปแบบอื่นๆ

17 Microsoft PowerPoint เลือกเป็น Web Page ได้

18 Microsoft PowerPoint ตัวอย่างการนำเสนอ

19 การบันทึกแฟ้มเป็นรูปภาพ
Microsoft PowerPoint คลิกที่ Office Logo การบันทึกแฟ้มเป็นรูปภาพ TIFF ได้

20 Microsoft PowerPoint เลือกรูปแบบอื่นๆ

21 Microsoft PowerPoint เลือกเป็น TIFF

22 แจ้งที่อยู่ของภาพที่บันทึก
Microsoft PowerPoint แจ้งที่อยู่ของภาพที่บันทึก

23 ถาม – ตอบปัญหา ข้อสงสัย


ดาวน์โหลด ppt ณัฏฐวุฒิ เอี่ยมอินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google