งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิตวิทยาของการบริการและการจูงใจของผู้ร่วมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิตวิทยาของการบริการและการจูงใจของผู้ร่วมงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิตวิทยาของการบริการและการจูงใจของผู้ร่วมงาน
วิทยากร : อ.จารึก สมบัติ Click to add subtitle

2 หลักการและเหตุผล การเข้าใจหลักจิตวิทยาในการบริหารคนก็เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารทีมงาน และบริหารองค์การ ทั้งในแง่การบริหารทัศนคติ อารมณ์สังคมและจิตวิทยาในการบริหารทีม สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยจิตวิทยาการบริหารเป็นศาสตร์ที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคน ทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงาน เป็นทีม ซึ่งรวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์คน ไปจนถึงการใช้เครื่องมือ เพื่อการสร้างแรงจูงใจรูปแบบต่างๆ

3 หัวข้อการฝึกอบรม แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่
หลักจิตวิทยาในการบริหารคน การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก - เจตคติที่ดีต่อองค์การ - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น - เจตคติต่องานที่ทำ อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ - หลักการควบคุมอารมณ์ - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น (ลูกค้า) การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน - การทำความเข้าใจตนเอง - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน Text Text Text Text Text

4 วันที่จัดอบรม 31 ตุลาคม 2551 9:00-16. 00 น
วันที่จัดอบรม 31 ตุลาคม : น. โรงแรม Windsor Suites (สุขุมวิท ) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3, บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel: Fax: จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย์


ดาวน์โหลด ppt จิตวิทยาของการบริการและการจูงใจของผู้ร่วมงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google