งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company LOGO จิตวิทยาของการบริการและ การจูงใจของผู้ร่วมงาน Click to add subtitle วิทยากร : อ. จารึก สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company LOGO จิตวิทยาของการบริการและ การจูงใจของผู้ร่วมงาน Click to add subtitle วิทยากร : อ. จารึก สมบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company LOGO จิตวิทยาของการบริการและ การจูงใจของผู้ร่วมงาน Click to add subtitle วิทยากร : อ. จารึก สมบัติ

2 Company LOGO หลักการและเหตุผล การเข้าใจหลักจิตวิทยาในการบริหารคนก็เพื่อนำมา ปรับใช้ในการบริหารทีมงาน และบริหารองค์การ ทั้งในแง่การบริหารทัศนคติ อารมณ์ สังคมและจิตวิทยาในการบริหารทีม สิ่งสำคัญที่สุด คือ การสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจใน การทำงาน วัตถุประสงค์ เนื่องด้วยจิตวิทยาการบริหารเป็นศาสตร์ที่ผู้นำยุคใหม่ ต้องมี เพื่อบริหารคน ทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของ อุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงาน เป็นทีม ซึ่งรวมถึง แนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์คน ไปจนถึงการใช้เครื่องมือ เพื่อการสร้าง แรงจูงใจรูปแบบต่างๆ

3 Company LOGO หัวข้อการฝึกอบรม Text  แนวคิดจิตวิทยากับการบริหารงานยุคใหม่  หลักจิตวิทยาในการบริหารคน  การปรับเปลี่ยนเจตคติและการสร้างความคิดเชิงบวก - เจตคติที่ดีต่อองค์การ - เจตคติต่อตนเองและผู้อื่น - เจตคติต่องานที่ทำ  อารมณ์และการจัดการกับอารมณ์ - หลักการควบคุมอารมณ์ - ความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ผู้อื่น ( ลูกค้า )  การค้นหาตนเอง เพื่อปรับปรุงอุปนิสัยที่ดีในการทำงาน - การทำความเข้าใจตนเอง - การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ร่วมกัน  การวิเคราะห์ทีมงานเพื่อการบริหารทีมในเชิงจิตวิทยา  เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ทีมงาน  เครื่องมือต่างๆ ของหัวหน้างานในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมงาน

4 Company LOGO วันที่จัดอบรม 31 ตุลาคม 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2 วันที่จัดอบรม 31 ตุลาคม 2551 9:00-16.00 น. โรงแรม Windsor Suites ( สุขุมวิท 18 - 20 ) ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน ท่านละ 3,490 บาท + ภาษี 7 % = 3,734.30 บาท กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3380041618 บริษัท แพสคอนส์ จำกัด 68/19 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมันบุรี กรุงเทพ 10510 ติดต่อสอบถาม คุณ ณัฐกานต์ Tel:029177147 Fax:029177148 email : training@pascons.comtraining@pascons.com จองสัมมนาโดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท แพสคอนส์ จำกัด ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนศรีนครินทร์ ( กรุงเทพกรีฑา ) บัญชีออมทรัพย์ 080-2-40260-2


ดาวน์โหลด ppt Company LOGO จิตวิทยาของการบริการและ การจูงใจของผู้ร่วมงาน Click to add subtitle วิทยากร : อ. จารึก สมบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google