งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน 1

2 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน 3 ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง ใช้ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ ความรู้ อื่นๆ และเทคโนโลยีเพื่อ เสริมทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ใน ด้านการแก้ปัญหา การ ให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทาง คณิตศาสตร์ การ นำเสนอ การเชื่อมโยง และ การริเริ่ม สร้างสรรค์

4 ครูปพิชญา คนยืน 4 หัวข้อที่นักเรียน จะต้องศึกษา จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม จำนวนเต็ม เศษส่วน และทศนิยม สมการเชิงเส้นและระบบ สมการเชิงเส้น สมการเชิงเส้นและระบบ สมการเชิงเส้น ปริมาตรและพื้นที่ผิว ปริมาตรและพื้นที่ผิว สมบัติของรูป สามเหลี่ยมด้านขนาน และการนำไปใช้ สมบัติของรูป สามเหลี่ยมด้านขนาน และการนำไปใช้

5 ครูปพิชญา คนยืน 5 ลับ สมอง

6 ครูปพิชญา คนยืน 6 เลข 1 ถึง 100 จะมีเลข 0 อยู่ ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 11 ตัว 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7 ครูปพิชญา คนยืน 7 เลข 1 ถึง 1,000 จะมีเลข 0 อยู่ ทั้งหมดกี่ตัว ลับสมอง 1 - 100 มี 0 ทั้งหมด 11 ตัว 101 - 200 มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว 201 - 300 มี 0 ทั้งหมด 20 ตัว 901 - 1,000 มี 0 ทั้งหมด 21 ตัว รวม 0 ทั้งหมด เท่ากับ 192 ตัว

8 ครูปพิชญา คนยืน 8 A เป็นเลขคู่ เลข คู่ตัวถัดไปคือ 20 จงหา A - 8 ลับสมอง A = 20 - 2 = 18 A - 8 = 18 - 8 = 10

9 ครูปพิชญา คนยืน 9 X เป็นเลขคี่ เลข คู่ตัวถัดไปคือ 12 จงหา X + 11 ลับสมอง X = 12 - 1 = 11 X + 11 = 11 + 11 = 22

10 ครูปพิชญา คนยืน 10 จงเติมตัวเลขที่หายไป ให้สมบูรณ์ 53 7 46 8 3? 9 9 81224 4612 23?

11 ครูปพิชญา คนยืน 11 0.71.43.67.20.8 4.3 5.0 2.2 8.0 9.3 7.2 10.2 16.5 17.4 33.9 ลับ สมอง

12 ครูปพิชญา คนยืน 12 ลับ สมอง

13 ครูปพิชญา คนยืน 13 ลับ สมอง

14 ครูปพิชญา คนยืน 14 ลับ สมอง

15 ครูปพิชญา คนยืน 15 ลับสมอง จงหยิบไม้ขีดออก 7 ก้าน แล้วเหลือเป็น เลขโรมัน มีค่าเท่ากับ 4

16 ครูปพิชญา คนยืน 16 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท

17 ครูปพิชญา คนยืน 17 แนวนอน ก. 3 เท่าของ 8 ค. ผลบวกของ 12 กับ 18 จ. ผลคูณของ 48 กับ 4 ซ. 28 + 33 ญ. 87 หักออกจาก 100 ฎ. 4 เท่าของ 9

18 ครูปพิชญา คนยืน 18 แนวนอน ฏ. ผลต่างของ 122 กับ 57 ฐ. ผลบวกของ 18, 16 และ 15 ฒ. จำนวนสตางค์ใน 1 สลึง ด. ผลบวกของ 76 และ 47 ถ. น้อยกว่า 100 อยู่ 2 ท. 2 เท่าของ 32

19 ครูปพิชญา คนยืน 19 แนวตั้ง ข. มากกว่า 33 อยู่เท่ากับ 8 ค. 8 เท่าของ 4 ง. 4 เท่าของ 4 ฉ. น้อยกว่า 100 อยู่ 1 ช. 3 เท่าของ 21 ฌ. น้อยกว่า 140 อยู่ 1

20 ครูปพิชญา คนยืน 20 แนวนอน ญ. มากกว่า 150 อยู่ 2 ฐ. 4 เท่าของสิบ ฑ. 1 โหลมีกี่ชิ้น ณ. สองสลึงมีกี่สตางค์ ด. 9 คู่ ต. 3 โหล

21 ครูปพิชญา คนยืน 21 กขค ฌ ญ ง จ ช ซ ฏ ฎ ฐ ฑฒ ต ณ ด ฉ ถ ท 2 4 3 0 1 9 2 6 1 1 3 3 6 6 5 4 9 2 5 1 2 3 9 8 6 4 1 9 6 0 1 0

22 ครูปพิชญา คนยืน 22 123456 78 9 10 11 12 1314 151617

23 ครูปพิชญา คนยืน 23 1 2 34 5 6 78 9 10 11 12 1314 151617 3 6 6 4 5 3 1 1 4 6 5 0 1 0 1 2 4 4 1 1 2 1 0 9 1 7 6 0 4 5 4 0 2 2 1 0 8 1 2 3

24 ครูปพิชญา คนยืน 24 พบกันใหม่วัน อังคารหน้า เรื่อง ทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน 1. 2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google