งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น (OTOP) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น (OTOP) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น (OTOP) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2550

2 1) งาน Thailand Exhibition 2007 ณ เมืองฟูโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2550

3 1. กลุ่ม AIKO รังนกปัตตานี 2. กลุ่มหัตถกรรมจักสาน ย่านลิเภาและไม้ไผ่ 3. กลุ่มบูดูสายบุรี 4. กลุ่มซาราฮัน อินเตอร์เทรด 5. กลุ่ม TANI BATIK รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 309,950 บาท

4 กลุ่มบูดูสายบุรี ยอดสั่งซื้อ น้ำบูดู จำนวน 400 โหล

5 บรรยากาศการจำหน่าย สินค้าภายในงานฯ

6

7

8 2) งาน Thailand Exhibition 2007 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2550

9 1. กลุ่มหัตถกรรมจักสาน ย่านลิเภาและไม้ไผ่ 2. กลุ่มชุมชนสะบารัง 3. กลุ่มสร้อยหินเสริมมงคล 4. กลุ่มซาราฮัน อินเตอร์เท รด รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 119,080 บาท

10 บริษัทชัยเจริญมารีนโปรดักส์ ผู้สนใจติดต่อเป็น ตัวแทนจำหน่าย 1. Lucky Market Group Co.,LTD 2. Paragon Store 3. Heng Seng International 4. New Ruby Co.,LTD 5. Curewel Inter Co.,LTD

11 พิธีเปิดงาน Thailand Exhibition 2007

12 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

13

14

15

16 3) งานแสดงและ จำหน่ายสินค้า ณ เมืองราตาปันยัง รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2550

17 1. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จากใบยางพารา 2. กลุ่มดอกไม้กาบกล้วย 3. กลุ่มประทีปดอกไม้ ใยบัว 4. กลุ่มหมวกกะปิเยาะกะมิ ยอ 5. กลุ่มบาราโหมบาติก 6. กลุ่มหมวกกะปิเยาะบ้าน อีบุ๊ 7. กลุ่มสตรีสะดาวา 8. กลุ่มน้ำพริกอินทิรา รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวม ทั้งสิ้น 119,08 0 บาท

18 ยอดสั่งซื้อ 1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากกาบกล้วย 5- 7 หมื่นบาท 2. ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา 5-7 หมื่นบาท 3. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 52,000 บาท 4. ลูกหยีแปรรูป 200 กก./ เดือน 5. กะปิเยาะ 95,000 บาท

19 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

20 4) งานแสดงและ จำหน่ายสินค้า Thai Festival 2007 ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2550

21 1. กลุ่มบูดูสายบุรี 2. กลุ่มซาราฮัน อินเตอร์เทรด 3. กลุ่มประทีปดอกไม้ ใยบัว 4. กลุ่มสตรีสะดาวา 5. กลุ่มเม็ดมะม่วงหิม พานต์ 6. กลุ่มบุหงาตันหยง รายได้จากการ จำหน่ายสินค้า รวม ทั้งสิ้น 393,68 0 บาท

22 ยอดสั่งซื้อ 1. ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 50,000 บาท 2. ลูกหยีแปรรูป 50,000 บาท 3. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 24,000 บาท

23 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

24

25

26

27 5) งาน Thailand Exhibition 2007 ณ กรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2550

28 บรรยากาศ การจำหน่าย สินค้าภายใน งานฯ

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ท้องถิ่น (OTOP) สู่ตลาดต่างประเทศ ปี 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google