งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8ประมาณต้นเดือนเม.ย พ.ค.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8ประมาณต้นเดือนเม.ย พ.ค.55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8ประมาณต้นเดือนเม.ย. - 29 พ.ค.55
ข่าวด่วน!!! จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8ประมาณต้นเดือนเม.ย พ.ค.55 คุณสมบัติ ??? - เป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ/วุฒิป.ตรี ปฏิบัติงานมาแล้ว 2 ปี/ป.โทหรือ ป.เอก ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี ผลการปฏิบัติราชการในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากขึ้นไป ผลคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ ผลคะแนนTOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (paper-based) หรือ 173 คะแนน (computer – based) หรือ 61 คะแนน (internet – based) หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือผลคะแนนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DVIFA) ประเภท Practical Test ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 สามารถดูรายละเอียดได้ที่

2 เราจะทดสอบภาษาอังกฤษที่ไหน ได้บ้าง ??? คะแนนเท่าไร ???
IELTS : คะแนนไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 * ค่าธรรมเนียมแพงม๊ากนะจ๊ะ * สถานที่ทดสอบ British Council Bangkok โรงแรมแลนด์มาร์ค โทร IDP Education Services Co.,Ltd. อาคารซีพี (สีลม) โทร สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ : DVIFA Practical Test : คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะเข้าทดสอบแจ้งชื่อและชำระเงินค่าธรรมเนียม 300 บาทที่ส่วนฝึกอบรม (ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อนสอบ) เพื่อรวบรวมรายชื่อและส่งเข้าทดสอบเป็นหน่วยงาน (ไปสอบเองไม่ได้นะคะ) Cu-tep : คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ค่าธรรมเนียม 600 บาท ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 โทร วันสอบ เวลาสอบ 12,14,21,28 เม.ย.55 10,12,19,26 พ.ค.55 9 มิ.ย.55 วันสมัคร วันสอบ เวลาสอบ 2-11 เม.ย.55 13 พ.ค.55 น. 2-10 พ.ค.55 10 มิ.ย.55 วันสอบ เวลาสอบ 25 เม.ย.55 น. 2 พ.ค.55 16 พ.ค.55 23 พ.ค.55 Cu-tep & IELTS ต้องลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการสอบด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมเบิกได้จากต้นสังกัดนะจ๊ะ

3 เมื่อผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 สู่การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ก. พ
เมื่อผ่านการคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 สู่การคัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ก.พ.จะทดสอบอะไรเรานะ ??? ก.พ.จะแบ่งข้าราชการออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเข้ารับการทดสอบ แต่กรมชลประทานมี 3 กลุ่มนะจ๊ะ กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการทั่วไป ทดสอบ 2 วิชา ได้แก่ 1. วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) 2. การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทดสอบ 1 วิชาได้แก่ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave) ทดสอบ 1 วิชาได้แก่ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) ใครผ่านทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ก็จะได้เป็น HiPPS รุ่นที่ 8 นะจ๊ะ เย๊ เย๊!!!

4 รายละเอียดสถานที่ทดสอบภาษาอังกฤษ
สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ (สพร.) มีค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 300 บาท ส่งให้ส่วนฝึกอบรม เพื่อรวบรวมรายชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของ สพร.โดยนัดหมายเวลาและวันสอบเป็นกลุ่มตามที่ สพร.กำหนด พร้อมแจ้งจำนวนคนให้ ก.พ. ทราบเพื่อประสานภายในกับ สพร. และจองวันสอบก่อนการทดสอบไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ครั้งที่ 1 : จองสอบวันที่ 11 เม.ย.55/สอบวันพุธที่ 25 เม.ย.55 เวลา น. / ทราบผล 10 พ.ค.55 ครั้งที่ 2 : จองสอบวันที่ 18 เม.ย.55 / สอบวันพุธที่ 2 พ.ค.55 เวลา น. / ทราบผล 16 พ.ค.55 ครั้งที่ 3 : จองสอบวันที่ 2 พ.ค.55 / สอบวันพุธที่ 16 พ.ค.55 เวลา น. / ทราบผล 30 พ.ค.55 ครั้งที่ 4 : จองสอบวันที่ 8 พ.ค.55 / สอบวันพุธที่ 23 พ.ค.55 เวลา น. / ทราบผล 6 มิ.ย.55 การสมัคร IELTS ลงทะเบียนได้ทุกวันตามที่ศูนย์ทดสอบกำหนดของ British Council Bangkok (Test Centre) สอบที่ โรงแรมแลนมาร์ค โทร / ที่เชียงใหม่ โทร และ IDP Education Service Cp.Ltd. -Thailand (Test Centre) สอบที่อาคารซีพี (สีลม) โทร / ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่และขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องชำระเงินและลงทะเบียนด้วยตนเอง งบประมาณ ประมาณ บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียนค่อนข้างสูง ผู้สมัครควรจะต้องเสนอต้นสังกัดพิจารณาในการจัดงบประมาณก่อนลงทะเบียนสอบ เดือนเมษายน สอบวันที่ 12,14 21 และ 28 / ทราบผลประมาณ 26,28 มิ.ย.55 และ 5,12 พ.ค.55 – เดือนพฤษภาคม สอบวันที่ 10,12,19 และ 26 / ทราบผล 24,26 พ.ค.55 และ 2,9 มิ.ย.55 – เดือนมิถุนายน สอบวันที่ 9 / ทราบผล 23 มิ.ย.55 การสมัคร CU-TEP / TOEFL ของศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องชำระเงิน 600 บาท และลงทะเบียนด้วยตนเองทาง Internet ผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ CU-ATC –ครั้งที่ 1 : ลงทะเบียน 2-11 เม.ย.55 ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 13 พ.ค.55 เวลา น./ทราบผล 28 พ.ค.55 –ครั้งที่ 2 : ลงทะเบียน 2-10 พ.ค.55 ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย.55 เวลา น./ทราบผล 18 มิ.ย.55


ดาวน์โหลด ppt จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8ประมาณต้นเดือนเม.ย พ.ค.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google