งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข่าวด่วน !!! ข่าวด่วน !!! จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8 ประมาณต้นเดือน เม. ย. - 29 พ. ค.55 คุณสมบั ติ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข่าวด่วน !!! ข่าวด่วน !!! จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8 ประมาณต้นเดือน เม. ย. - 29 พ. ค.55 คุณสมบั ติ ???"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข่าวด่วน !!! ข่าวด่วน !!! จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8 ประมาณต้นเดือน เม. ย. - 29 พ. ค.55 คุณสมบั ติ ???

2 เราจะทดสอบภาษาอังกฤษที่ ไหน ได้บ้าง ??? คะแนนเท่าไร ??? สถาบันการต่างประเทศเท วะวงศ์ วโรปการ : DVIFA Practical Test : คะแนนไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะเข้าทดสอบแจ้งชื่อ และชำระเงินค่าธรรมเนียม 300 บาทที่ส่วนฝึกอบรม ( ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ก่อน สอบ ) เพื่อรวบรวมรายชื่อ และส่งเข้าทดสอบเป็น หน่วยงาน ( ไปสอบเอง ไม่ได้นะคะ ) วันสอบเวลาสอบ 25 เม. ย.5509.30-12.00 น. 2 พ. ค.5509.30-12.00 น. 16 พ. ค.5509.30-12.00 น. 23 พ. ค.5509.30-12.00 น. Cu-tep : คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 ค่าธรรมเนียม 600 บาท ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 โทร 0 2218 3717 วันสมัครวันสอบเวลาสอบ 2-11 เม. ย.5513 พ. ค.5509.30-12.00 น. 2-10 พ. ค.5510 มิ. ย.5509.30-12.00 น. IELTS : คะแนนไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 * ค่าธรรมเนียมแพงม๊ากนะ จ๊ะ * สถานที่ทดสอบ -British Council Bangkok โรงแรมแลนด์มาร์ค โทร. 0 2657 5678 -IDP Education Services Co.,Ltd. อาคารซีพี ( สีลม ) โทร 0 2638 3111 วันสอบเวลาสอบ 12,14,21,28 เม. ย.55 10,12,19,26 พ. ค.55 9 มิ. ย.55 Cu-tep & IELTS ต้องลงทะเบียนและจ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบด้วย ตนเอง ค่าธรรมเนียมเบิกได้จาก ต้นสังกัดนะจ๊ะ

3 เมื่อผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนที่ 1 สู่การ คัดเลือกขั้นตอนที่ 2 ก. พ. จะทดสอบอะไรเรานะ ??? ก. พ. จะแบ่งข้าราชการ ออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเข้า รับการทดสอบ แต่กรม ชลประทานมี 3 กลุ่มนะ จ๊ะ กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการทั่วไป ทดสอบ 2 วิชา ได้แก่ 1. วิชาความสามารถ ทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) 2. การประเมิน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์ สูง กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักเรียนทุน รัฐบาล ( ก. พ.) ทดสอบ 1 วิชาได้แก่ การประเมิน คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ของ ข้าราชการผู้มี ผลสัมฤทธิ์สูง กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้นำคลื่นลูก ใหม่ในราชการ ไทย (New Wave) ทดสอบ 1 วิชา ได้แก่ วิชาความสามารถ ทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) ใครผ่านทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ก็จะได้ เป็น HiPPS รุ่นที่ 8 นะจ๊ะ เย๊ เย๊ !!!

4 รายละเอียด สถานที่ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ ( สพร.) มี ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 300 บาท ส่งให้ส่วนฝึกอบรม เพื่อรวบรวมรายชื่อ และโอนเงินเข้าบัญชีของ สพร. โดยนัด หมายเวลาและวันสอบเป็นกลุ่มตามที่ สพร. กำหนด พร้อมแจ้งจำนวนคนให้ ก. พ. ทราบเพื่อประสานภายในกับ สพร. และจองวันสอบก่อนการทดสอบไม่น้อย กว่า 2 สัปดาห์ ครั้งที่ 1 : จองสอบวันที่ 11 เม. ย.55/ สอบวันพุธที่ 25 เม. ย.55 เวลา 09.30- 12.00 น. / ทราบผล 10 พ. ค.55 ครั้งที่ 2 : จองสอบวันที่ 18 เม. ย.55 / สอบวันพุธที่ 2 พ. ค.55 เวลา 09.30- 12.00 น. / ทราบผล 16 พ. ค.55 ครั้งที่ 3 : จองสอบวันที่ 2 พ. ค.55 / สอบวันพุธที่ 16 พ. ค.55 เวลา 09.30- 12.00 น. / ทราบผล 30 พ. ค.55 ครั้งที่ 4 : จองสอบวันที่ 8 พ. ค.55 / สอบวันพุธที่ 23 พ. ค.55 เวลา 09.30- 12.00 น. / ทราบผล 6 มิ. ย.55 การสมัคร CU-TEP / TOEFL ของ ศูนย์วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผู้สมัครจะต้องชำระเงิน 600 บาท และลงทะเบียนด้วยตนเองทาง Internet ผ่านระบบ Online ทางเว็บไซต์ CU-ATC – ครั้งที่ 1 : ลงทะเบียน 2-11 เม. ย.55 ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 13 พ. ค.55 เวลา 08.30-11.30 น./ ทราบผล 28 พ. ค.55 – ครั้งที่ 2 : ลงทะเบียน 2-10 พ. ค.55 ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 10 มิ. ย.55 เวลา 08.30-11.30 น./ ทราบผล 18 มิ. ย.55 การสมัคร IELTS ลงทะเบียนได้ทุก วันตามที่ศูนย์ทดสอบกำหนดของ British Council Bangkok (Test Centre) สอบที่ โรงแรมแลนมาร์ค โทร 0 2657 5678 / ที่เชียงใหม่ โทร 0 5324 1032 และ IDP Education Service Cp.Ltd. -Thailand (Test Centre) สอบที่อาคารซีพี ( สีลม ) โทร 0 2638 3111 / ที่เชียงใหม่ หาดใหญ่ และขอนแก่น โดยผู้สมัครจะต้องชำระ เงินและลงทะเบียนด้วยตนเอง งบประมาณ ประมาณ 5000-6000 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการ ลงทะเบียน ค่อนข้างสูง ผู้สมัครควรจะต้องเสนอต้น สังกัดพิจารณาในการจัดงบประมาณก่อน ลงทะเบียนสอบ เดือนเมษายน 2555 - สอบวันที่ 12,14 21 และ 28 / ทราบผล ประมาณ 26,28 มิ. ย.55 และ 5,12 พ. ค.55 – เดือนพฤษภาคม 2555 - สอบวันที่ 10,12,19 และ 26 / ทราบผล 24,26 พ. ค.55 และ 2,9 มิ. ย.55 – เดือนมิถุนายน 2555 - สอบวันที่ 9 / ทราบผล 23 มิ. ย.55


ดาวน์โหลด ppt ข่าวด่วน !!! ข่าวด่วน !!! จะประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 8 ประมาณต้นเดือน เม. ย. - 29 พ. ค.55 คุณสมบั ติ ???

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google