งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์และคำขวัญของสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์และคำขวัญของสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์และคำขวัญของสินค้า

2 สายรุ้งหมายถึงความหลากหลายของรูปร่างและสีต่างๆ ของขนมถั่วแปบ
สีเหลืองหมายถึงความสดใหม่สะอาดน่ารับประทาน สีเขียวหมายถึงการผสมผสานด้วยสารอาหารที่ดีต่อ สุขภาพ รูปเชฟหมายถึงบุคคลที่มีความชำนาญในการประกอบ อาหาร

3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ 1.ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีแดงไส้หวาน
2.ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีเขียวไส้สังขยาใบเตย 3.ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีม่วงไส้เผือกมะพร้าวอ่อน 4.ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีเหลืองไส้ซุปข้าวโพด 5.ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีขาวไส้เค็ม

4 สถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบ

5 การบริหารการเงินและการบัญชี

6 งบกำไรขาดทุน

7 ธุรกิจขนมถั่วแปบสายรุ้ง งบกำไรขาดทุน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2556 หน่วย : บาท
ขาย ,196,000.00 หัก ค่าใช้จ่าย ค่าดำเนินวิจัยตลาด ,000 ค่าส่งเสริมการตลาด ,200 ค่าเช่าเงินเดือนเจ้าของกิจการ ,000 เงินเดือนพนักงานขนส่งวัตถุดิบ ,000 เงินเดือนพนักงานขาย ,000 เงินเดือนพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบ ,000

8 ค่าเสื้อพนักงานจัดส่งวัตถุดิบ 340
ค่าเสื้อพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต ,360 ค่าหมวกพนักงานขาย ค่าหมวกพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต ค่าผ้ากันเปื้อนพนักงานขาย ค่าผ้าผ้ากันเปื้อนพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต ค่าอาหารพนักงานขนส่งวัตถุดิบ ,710 ค่าอาหารพนักงานขาย ,840 ค่าอาหารพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต ,840 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่เตรียมวัตถุดิบ ,500 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งซุ้มสินค้า ,384

9 ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ 495,644 ค่าจัดซื้อวัสดุ ,622 ค่าอุปกรณ์ ,804 ค่าไฟฟ้า ,000 ค่าน้ำประปา ค่าขยะ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด , ,259,124 กำไรสุทธิ ,252

10 ระยะเวลาคืนทุน สูตร = เงินทุนระยะเริ่มแรก ยอดขายทั้งหมด
สูตร = เงินทุนระยะเริ่มแรก ยอดขายทั้งหมด แทนค่า = 1,259, ,196,000.00 = 0.57 เพราะฉะนั้น จากการคำนวณพบว่าธุรกิจขนมถั่วแปบสายรุ้งจะสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 6 เดือน


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์และคำขวัญของสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google