งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์และคำขวัญ ของสินค้า. สายรุ้งหมายถึงความหลากหลาย ของรูปร่างและสีต่างๆ ของขนมถั่ว แปบ สีเหลืองหมายถึงความสดใหม่ สะอาดน่ารับประทาน สีเขียวหมายถึงการผสมผสานด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์และคำขวัญ ของสินค้า. สายรุ้งหมายถึงความหลากหลาย ของรูปร่างและสีต่างๆ ของขนมถั่ว แปบ สีเหลืองหมายถึงความสดใหม่ สะอาดน่ารับประทาน สีเขียวหมายถึงการผสมผสานด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์และคำขวัญ ของสินค้า

2 สายรุ้งหมายถึงความหลากหลาย ของรูปร่างและสีต่างๆ ของขนมถั่ว แปบ สีเหลืองหมายถึงความสดใหม่ สะอาดน่ารับประทาน สีเขียวหมายถึงการผสมผสานด้วย สารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รูปเชฟหมายถึงบุคคลที่มีความ ชำนาญในการประกอบอาหาร

3 ประเภทของผลิตภัณฑ์ 1. ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีแดงไส้ หวาน 2. ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีเขียวไส้ สังขยาใบเตย 3. ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีม่วงไส้เผือก มะพร้าวอ่อน 4. ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีเหลืองไส้ ซุปข้าวโพด 5. ขนมถั่วแปบสายรุ้งสีขาวไส้เค็ม

4 สถานที่จัดเตรียม วัตถุดิบ

5 การบริหารการเงินและ การบัญชี

6 งบกำไรขาดทุน

7 ธุรกิจขนมถั่วแปบสายรุ้ง งบกำไรขาดทุน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2556 หน่วย : บาท ขาย 2,196,000.00 หัก ค่าใช้จ่าย 500 ค่าดำเนินวิจัยตลาด 26,000 ค่าส่งเสริมการตลาด 7,200 ค่าเช่าเงินเดือนเจ้าของกิจการ 60,000 เงินเดือนพนักงานขนส่งวัตถุดิบ 30,000 เงินเดือนพนักงานขาย 120,000 เงินเดือนพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบ 120,000

8 ค่าเสื้อพนักงานจัดส่งวัตถุดิบ 340 ค่าเสื้อพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต 1,360 ค่าหมวกพนักงานขาย 200 ค่าหมวกพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต 200 ค่าผ้ากันเปื้อนพนักงานขาย 400 ค่าผ้าผ้ากันเปื้อนพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต 400 ค่าอาหารพนักงานขนส่งวัตถุดิบ 4,710 ค่าอาหารพนักงานขาย 18,840 ค่าอาหารพนักงานจัดเตรียมวัตถุดิบและผลิต 18,840 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่เตรียมวัตถุดิบ 1,500 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งซุ้มสินค้า 48,384

9 ค่าจัดซื้อวัตถุดิบ 495,644 ค่าจัดซื้อวัสดุ 253,622 ค่าอุปกรณ์ 39,804 ค่าไฟฟ้า 3,000 ค่าน้ำประปา 600 ค่าขยะ 180 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 6,000 1,259,124 กำไรสุทธิ 937,252

10 ระยะเวลาคืนทุน สูตร = เงินทุนระยะเริ่มแรก ยอดขายทั้งหมด แทนค่า =1,259,124.00 2,196,000.00 =0.57 เพราะฉะนั้น จากการคำนวณพบว่า ธุรกิจขนมถั่วแปบสายรุ้งจะสามารถคืน ทุนได้ในระยะเวลา 6 เดือน


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์และคำขวัญ ของสินค้า. สายรุ้งหมายถึงความหลากหลาย ของรูปร่างและสีต่างๆ ของขนมถั่ว แปบ สีเหลืองหมายถึงความสดใหม่ สะอาดน่ารับประทาน สีเขียวหมายถึงการผสมผสานด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google