งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลบวก เศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการบวก เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน 1. บวกกันได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค. ร. น.

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1 7 3 17 + 3 8 เช่น + = = บวกที่เศษเมื่อส่วนเท่ากัน เช่น + = 3 1 2 + = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน 3 1 3 8 3 7 3 1 3 3 (3×2)+1

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหา ค. ร. น. เช่น จงหา ค. ร. น. ของ 6 และ 9 6 = 9 = ค. ร. น. คือ =18 2 × 3 3 × 3 3 × 2 ×3

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หรือ 6, 9 3 2 ค. ร. น. ของ 6 และ 9 คือ 3 × 2 × 3 = 18, 3

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น. คือ 12 7 1212 5 6 × = + 7 1212 5 6 + 7 1212 5 6 2 2 7 + 10 12 1717

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น. คือ 24 5 8 5 6 × = + 5 8 5 6 )+( 5 8 5 6 3 3 -15 + 20 24 5 - - (- × 4 4 )

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + 30 7 10101 6 × = + 7 1010 1 6 + 7 10101 6 3 3 - 21+ -55 30 -76-76 - - - × 5 5 (- ) = 3838 15 -

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น. 7 2727 7 × = + 2727 7 + 3 1 2727 7 7 7 21 + -27 7 -6-6 7 3 3 (- )

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สรุป 1. บวกเศษส่วนได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค. ร. น. 4. บวกที่เศษ เหมือนจำนวนเต็ม 5. คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.5 ก หน้า 51 ข้อ 1 และข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google