งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การบวกเศษส่วน สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หาผลบวกเศษส่วนได้ 2. อธิบายผลที่เกิดจากการบวก เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ทบทวน 1. บวกกันได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค.ร.น.

4 + บวกที่เศษเมื่อส่วนเท่ากัน เช่น + ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น
7 1 8 7 1 + + = = 3 3 3 3 ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน (3×2)+1 3 1 2 3 1 3 1 7 + 3 8 เช่น + = = 3

5 การหา ค.ร.น. เช่น จงหา ค.ร.น. ของ 6 และ 9 6 = 2 × 3 9 = 3 × 3 ค.ร.น. คือ 3 × 2 ×3 =18

6 หรือ 3 6 , 9 2 , 3 ค.ร.น. ของ 6 และ 9 คือ = 18 3 × 2 × 3

7 7 12 5 6 7 12 5 6 7 12 5 6 2 7 + 10 12 17 12 ตัวอย่าง จงหา + วิธีทำ +
= + × 7 + 10 12 = ค.ร.น.คือ 12 17 12 =

8 5 8 5 6 5 8 5 6 5 6 4 5 8 3 5 24 -15 + 20 24 ตัวอย่าง จงหา - + วิธีทำ
ค.ร.น.คือ 24 5 6 4 5 8 3 = (- × )+( × ) 5 24 24 = =

9 7 10 11 6 ตัวอย่าง จงหา - + ( ) 7 10 11 6 วิธีทำ - + ( ) 30 7 10 3 11 6 5 = - × + ( ) × 30 -76 30 38 15 = = = -

10 27 7 27 7 3 1 7 27 7 21 + -27 7 -6 7 ตัวอย่าง จงหา 3 + (- ) วิธีทำ 3 +
( ) 27 7 วิธีทำ 3 + ( ) ค.ร.น. 7 3 1 7 27 7 = × + ( ) 7 -6 7 = =

11 1. บวกเศษส่วนได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน
สรุป 1. บวกเศษส่วนได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค.ร.น. 4. บวกที่เศษ เหมือนจำนวนเต็ม 5. คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

12 แบบฝึกหัด 1.5 ก หน้า 51 ข้อ 1 และข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google