งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. หาผลบวก เศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการบวก เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ทบทวน 1. บวกกันได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค. ร. น.

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล เช่น + = = บวกที่เศษเมื่อส่วนเท่ากัน เช่น + = = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน (3×2)+1

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การหา ค. ร. น. เช่น จงหา ค. ร. น. ของ 6 และ 9 6 = 9 = ค. ร. น. คือ =18 2 × 3 3 × 3 3 × 2 ×3

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล หรือ 6, ค. ร. น. ของ 6 และ 9 คือ 3 × 2 × 3 = 18, 3

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น. คือ × =

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น. คือ × = )+( (- × 4 4 )

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ × = × 5 5 (- ) =

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง จงหา = = วิธีทำ + ค. ร. น × = (- )

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล สรุป 1. บวกเศษส่วนได้เมื่อส่วนเท่ากัน 2. ส่วนไม่เท่ากันให้ทำส่วนเท่ากัน 3. ทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีหา ค. ร. น. 4. บวกที่เศษ เหมือนจำนวนเต็ม 5. คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.5 ก หน้า 51 ข้อ 1 และข้อ 2


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การบวก เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google