งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อกำหนดเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อกำหนดเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อกำหนดเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

2 การเปรียบเทียบเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 1 3 2 3 1 3 2 3 

3 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 3 4 2 4 3 4 2 4 

4 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 4 5 3 5 4 5 3 5 

5 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า สรุปได้ว่า เช่ น 7 9  5 8  8 17  9 4 9, 3 8, หรื อ 4 7  5 7, 2 6  3 6,  6 10 7

6 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 3 2 4 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 3  2 4

7 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 5 2 6 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 5  2 6

8 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 4 2 6 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 4  2 6

9 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวส่วนเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากกว่า จะมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่า สรุปได้ว่า


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เมื่อกำหนดเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google