งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อกำหนดเศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนตัวหนึ่ง เป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งให้ สามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้

2 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 1 3 2 3 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 1 3 2 3

3 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 3 4 2 4 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 3 4 2 4

4 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน 4 5 3 5 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 4 5 3 5

5 เช่น หรือ สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
เศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าจะมีค่ามากกว่า เศษส่วนที่มีตัวเศษน้อยกว่า 7 9 4 9 , 5 8 3 8 , 9 17 8 17 เช่น 4 7 2 6 5 7 , 3 6 , 6 10 7 10 หรือ

6 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 3 2 4 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 3 2 4

7 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 5 2 6 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 5 2 6

8 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า
การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน 2 4 2 6 เมื่อพิจารณาส่วนที่แรเงาของแต่ละรูปจะเห็นว่า 2 4 2 6

9 การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน
สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากัน ให้เปรียบเทียบตัวส่วนเศษส่วนที่มีตัวส่วนมากกว่า จะมีค่าน้อยกว่าเศษส่วนที่มีตัวส่วนน้อยกว่า


ดาวน์โหลด ppt ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google